Дипломдық жұмыстар


Тақырып
5-6 жастағы балалардың грамматикалық дағдыларын қалыптастыру (2015 жылғы. 5-ке тапсырылды)
5-6 жастағы балалардың экологиялық мәдениетін дидактикалық ойындар негізінде тәрбиелеу
5-6 жастағы балаларға құқықтық тәрбие беру
5-7 сынып оқушыларына технология сабақтарында ағашты өңдеудің әдістемесі
5-сыныпта әдеби теориялық ұғымдарды қалыптастырудың ғылыми негіздері мен оны оқытудың әдіс-тәсілдері
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы
6-7 жастағы балалар - психологиялық көмектің объектісі ретінде
6-сынып. ежелгі дүние тарихынан дәрістер
60-90 жылдардағы қазақ поэзиясындағы көркемдік ізденістер
7 -арна: кәсіби деңгейі мен шығармашылық шеберлігі
7-8 сыныптардағы араб тілі сабақтарында жаттығуларды ұйымдастыру жолдары
7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау
8 – сынып оқушыларын химия пәнінің оқу-әдістемелік кешен арқылы оқыту
8-сынып оқушыларына сәндік-қолданбалы өнерді оқытуда дәстүрлі мәдениетке баулу
8-сыныпта «жылу құбылысы» бөлімін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану
9 сыныпта бейорганикалық химияны оқытуда халықтық педагогика элементерін пайдалану әдістемесі
A.S.K. Technik» ЖШС-нің зығыр үйіндісін кептіру цехін электрмен жабдықтау сұрақтары
Access бағдарламасын меңгеру
Access мәліметтер қорын сақтау жүйесі тақырыбында электронды оқулық құрастыру
Acom компьютерлік дүкенінінің ақпараттық жүйесін құру
AD592 аналогты термотүрлендіргіші арқылы PIC18F877A микробақылаушында WH1602 cұйық кристалды индикаторына өлшенген мәліметтерді шығару
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру
Adobe Photoshop cs3 бағдарламасына электрондық оқулық
Adove Photoshop графикалық редакторын оқытуға әдістемелік нұсқаулар
ADSL технологиясын Алматы каласында автоматизациялау
ALL INCLUSIVE ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ
Altyntau Kokshetau ЖШС – ті жылумен қамтамасыз ету жүйесін автоматты басқаруды жетілдіру
Android операциялық жүйесінің платформасы
Android телефондарға арналған алғашқы интерфейс
Arduino платасы моделін таңдау
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау
ATM over ADSL технологиясының дамуы мен қолданылуы
AutoCad бағдарламасы
AutoCAD жүйесінде көлемді объектілерді жобалау және редакторлау
AVR микроконтроллерінің қызмет мүмкіндіктерін зерттеу
Aвтокөлік жолдaрының қоршaғaн ортaғa әcерін aзaйту шaрaлaрын негіздеу
Aлмaты қaлaсының тaрихы және экономикaлық-геогрaфиялық жaғдaйы
Aуылшapуaшылық өндіpіcіндe биологиялық тaзa өнімдepді aлу тeхнологияcын жәнe қaлдықтapды aзaйту пpоблeмaлapын зepттeу
Aғылшын және қaзaқ тілдеріндегі келер шaқ
Aғылшын және қазақ тілдерінің лексико - семантикалық фрaзеологизмдерін салыстырмалы талдау
Aғылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің ұлттық мәдени сипаты
Bacillus туысының бактeрияларының мeтаболизм экзоөнімдeрі бар инактивтeлгeн дақылдық сұйықтығының биологиялық бeлсeнділігін зeрттeу
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау
Camtasia Studio бағдарламасы көмегімен оқыту курстарын жасақтау
CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу
CDMA стандартты ұялы байланыс желісін талдау
CDMA стандартты ұялы байланыс жүйесінің жұмыс істеу қағидасы
CDMA стандартындағы байланыс арнасының құрылымы
Пәндер