Рефераттар


Тақырып
HTTP хаттама
Hафта құрылымы
IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Aлгоритмдік тілдер туралы мәліметтер. ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі
II топтың металдарына жалпы сипаттама
Intel Quark - процессоры
Intel, Motorola және Microchip Микроконтроллерлары
Internet жайлы
INTERNET желісі
INTERNET желісі жайлы ақпарат
Internet ұғымы. World wide web
Internet ұғымы.World wide web туралы ақпарат
Invitro жағдайында өсірілген өсімдік жасушыларының биологиясы
IP адресі туралы түсінік
IP мен TCP кілттік протоколдары
ISDN қолданушы интерфейстері
ISM диапазоны,сымсыз тарату желілері
IР – телефондама желілерінің сапасына негізгі сипаттама
Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi
Java тілінің негізгі ұғымдары. Java тілінің базалық типтері, операциялары мен операторлары
JAVA-скриптердің құрылысы мен принциптері
Kалий, фосфор, мыс алмасуының бұзылыстары
Macromedia Flash - тің принциптері
Macromedia Flash 8 интерфейсі
Marriot қонақ үйiнiң қызметiн талдау
Matlab-та векторлармен жұмыс
Microsoft Access бағдарламасы
Microsoft Access программасы
Microsoft Excel
Microsoft Excel электрондық кестесі жайлы
Microsoft Excel электрондық кестесін құру
Microsoft office
Microsoft Office Access программасы
Microsoft PowerPoint программасы
Microsoft Visio векторлақ графикалық бағдарламала
Microsoft visio векторлық графикасының пакеті
MS - DOS ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТ
MS Access бағдарламасы
MS Access-те деректерді сұрыптау
MS DOS операциялық жүйесі туралы мағлұмат
MS DOS операциялық жүйесінің негізгі мінездемесі
MS DOS операциялық жүйесінің құрылымы жайлы
MS DOS туралы ақпарат
MS Excel электрондық кестесінде формуламен, функциямен жұмыс жасау және диаграммаларды құру
MS SQL Server туралы мәліметтер және жұмыс істеу негіздері
MS Word
MS WORD бағдарламасы
MS Word мәтіндік редактор, MS Excel кестелік процессор
MS Word ортасында суреттермен диаграммалар мен жұмыс істеу
MS Word –мәтіндік редакторы туралы ақпарат
MS-DOS операциялық жүйесі
Пәндер