Кәсіпкерлік қызметтегі еңбек ресурстарының қалыптасуы
Презентация қосу
Кәсіпкерлік қызметте еңбек
ресурстарын қалыптастыру
мынадай 4 кезеңнен тұрады:
Кәсіпорын персоналы белгілі бір сандық және
сапалық сипаттамаларға ие болады. Ол мынадай
абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштермен
өлшенеді:
Кәсіпорын жұмыскерлеріні ң тізімдік және келу (явочная)
саны;
Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны;
Жекелеген бөлімшелердегі жұмыскерлердің к әсіпорын
жұмыскерлерінің жалпы санындағы үлес салмағы
Белгілі бір кезең ішінде кәсіпорында ғы жұмыскерлер
санының өсу қарқыны;
Жоғары білімі немесе орта арнайы білімі бар ж ұмыскерлерді ң
кәсіпорын жұмыскерлерінің жалпы санындағы үлес салма ғы;
Кәсіпорын басшылары мен мамандарының маманды қ
бойынша орташа жұмыс өтілі;
Кадрлар ағымы т.б.
Персоналды басқару әдістері

Ұйымдастырушыл Әлеуметтік-
Экономикалық
ық әкімшілік психологиялық
әдістер
әдістер әдістер

Қызметкерлерді
Ұйымдастырушыл Психологиялық
материалдық
ық және және
ынталандыру және
нормативтік әсер социологиялық
әлеуметтік қорғау
ету әдістерді қолдану
жүйесі
Топтық
бағалау Сапалық
Сандық әдіс Аралас әдіс
әдісі әдіс

Жеке дара
бағалау әдісі Салыстырмалы
бағалау әдісі

Персоналды
Сипаттамалы
Матрицалық бағалау әдістері
қ бағалау
әдіс
әдісі

Ассесмент
«360 градус»
әдісі
әдісі

Балл
Аттестациялау Рейтингтік Анкеталау
бойынша
әдісі әдіс әдісі
бағаау әдісі

Ұқсас жұмыстар
Реактивті кадр саясаты
Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету
Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Инвестициялық тәуекел
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Пәндер