Экономика саласындағы нобель сыйлығының лауреаты Джеймс Александр Миррлис
Презентация қосу
• Орындаған:Дуйсенова Е.Х
• Группа:Пх-415
• Тексерген :Абделлина Л.Б
Жоспар:
* Экономика саласындағы нобель сыйлығының
лауреаты.
* Қ Р-ның жекешелендіру процесі ж әне оның
ерекшеліктері.
* Қ Р-ның кәсіпкерлік қызметінің дамуы мен
ерекшеліктері.
* Қ Р-ның нарықтық экономикасының қалыптасуы.
1) Экономика саласындағы нобель сыйлығының лауреаты
Джеймс Александр Миррлис.
2013-жылдың 20-мамырында экономика саласы бойынша
Нобель Сыйлығының Лауреаты Джеймс Александр Миррлис
Қазақстан Республикасына сапарында Қазақ Ұлтты қ
Техникалық университетінде болды. Джеймс Александр
Миррлис ҚазҰТУ ректоры Ж.М. Әділовпен кездесіп, о қу
орнында Нобель дәрісін оқыды.
Джеймс Александр Миррлис экономика саласында ғы
Нобель Сыйлығын «Ақпаратты асимметрия» зерттеу аума ғы
бойынша 1996-жылы иемденген болатын. Д әріс алдында
ҚазҰТУ ректоры Ж.Әділов жинал ғандарды Нобель
Лауреатымен қысқаша таныстырып өтті.
ҚазҰТУ жастарымен болған дәрісінде Джеймс Миррлис
әлемдік экономикалық дағдарысты ң себептері мен
мәселелеріне кеңінен тоқталды. Ол сондай-а қ, әлемдік
экономикалық дағдарыс Қазақстан хал қына аса салма қ сала
қоймағанын айтты. Мұның бәрі Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Назарбаевтың экономикалы қ саясатты ң тізгінін
дұрыс ұстауының арқасы деп атап өтті Нобель иегері өз
сөзінде.
Кездесу соңында ҚазҰТУ ректоры Ж.Әділов Джеймс
Александр Миррлиске «ҚазҰТУ-ды ң Құрметті Профессоры»
атағын табыс етіп, иығына шапан жауып, сый сыяпат к өрсетті.
2)Жекешеленд
іру

( лат. Privates – жеке ) – бұл мемлекеттік
немесе муниципалды меншікті ақыға немесе
тегін жеке меншікке беру. Жекешелендіру
жасырын сипатта болуы мүмкін, мәселен
мемлекеттік мүлікті жеке тұлғалар мен
компанияларға жалға беру, бөлшектеп ,
мысалы акциялардың тек бір бөлігінің
сатылу мүмкіндігі.
ЖекешелендіруҚазақстанда үш кезеңмен өтті: 
Кәсіпкерлік

адамдар мен олар құрған бірлестіктердің
белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Оның
көмегімен адамдар тәуекелге бел буып, мүліктік
жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу
жолын көздейді. Кәсіпкерлікті шығармашылық
күш-жігерді жүзеге асыруға, экономикалық
және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа,
жаңашылдыққа байланысты.
Жеке кәсіпкер - заңды тұлға жасамай және
заңды тұлғаның қатысуынсыз жеке
кәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлға.

• Жеке
Дербес кәсіпкерліктің түрлері:
Біріккен
кәсіпкерлік иелігінд кәсіпкерлік жалпылық
егі мүлікке хұқы бар иелігіндегі мүлік
бір азаматпен хұқықтарына ие бірнеше
жасалады, сонымен азаматтың бірлесуісен
құрылады, сонымен қатар
қатар мүлікті
мүлікті бірігіп пайдалану
пайдалану мен мен бірігіп билеу хұқына
билеудің басқа ие азаматтар. 
хұқықтары бар.
Кәсіпкерліктің мынадай ұйымдық
нысандары көзделген:
Қандай да болмасын меншік нысанындағы кәсіпорындар және
олар құратын бірлестіктер;

Шаруашылықтар және өзге де қоғамдар мен серіктестіктер;

Қорлар және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы бар
өзге де қоғамдық ұйымдар;

Жекеменшік кәсіпкерлік ұйымдар ;
Қазақстан кәсіпкерлік дамуының 4
кезеңі
• Бірінші кезең - алғашқы қауымдық құрылыс қалыптасқаннан бастап
1917 жылғңа дейінгі аралық , бұл кезеңде кәсіпкерлік ісі өз заманына
байланысты дәстүрлі қалыпта, дәстүрлі салаларда дамып, сол уақыттың
тұрмыс-тіршілігіне сай болып отырады.
• Екінші кезең - ел басына төңкерісшілердің келуімен 1986
жылға дейінгі аралықты қамтиды. Елде жеке-дара кәсіпкерлік қызметке
деген жағдайдың болмағаны және олардың әрекетін ынталандыратын
мемлекет тарапынан пәрменді мүмкіндіктердің болмағаны туралы
айтылған.
• Үшінші кезеңге - 1986 жыл, яғни КСРО-ның «Жеке еңбек қызметі»
туралы («Об индивидуальной трудовой деятельности») заңы шыққаннан
бастап 1991 жылдар аралығын жатқызауға болады. Бұл уақыт
аралығында шағын және орта кәсіпкерлік азаматтардың және олардың
отбасының мүшелерінің өзіндік еңбегі арқылы жүзеге асырылады.
• Төртінші кезеңге - 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі
аралықты жатқызуға болады. Яғни егемендік алғаннан кейінгі елімізді ң
өз бетінше тәуелсіз Республика болып қалыптасқан уақыттан бастап осы
бүгінгі күнге дейінгі аралық жатады. [1, 107 б]
Қазақстан нарыққа көшу
бағдарламалары:
институционладық реформа, мемлекет ролін қайта қарастыру,
заңдылықтар реформалары, орындаушы биліктің қайта құрылуы,
әлеуметтік қорғау жүйесін құру, мемлекеттік институттардың (салық
жүйесінің, бюджеттің кіріс және шығыс бөліктерін бақылау, ақша
саясатын бақылау) реформасы;
макроэкономикалық тұрақтылықты, қатаң бюджеттік және несие
саясаты, мемлекеттік бюджет тапшылығымен күресу;

баға және нарық реформасы: бағалардан бақылауды алып тастауды,
өндірістік факторлардың бәсекелестік нарығын құруды және сауда
либерализациясын;

кәсіпкерлікті дамытуды: жеке меншік секторының қалыптасуын, меншік
құқығын нығайтуды, салаларға фирманың қол жеткізе және шыға
алуын, кәсіпорындардың қайта құрылуын қарастырады.
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі :
1)Темірбекова «Экономикалық теория
негіздері» (107, бет).
2) Уоттс. М :Нарық экономикасы әліппесі
3)Т.Әлімов :Нарық қатынасындағы
кикілжіндер
4) Ғаламтор мәліметтері.

Ұқсас жұмыстар
1) Экономикалық теорияның қалыптасу кезендері. 2) Экономика ғылым саласында Нобель сыйлығының лауреаттары. 3) Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру процесі
Экономикалық теорияның қалыптасу кезеңдері.Негізгі мектептер
Нобель сыйлығының лауреаттары 1969 -1980 жылдар аралығы
ЭЛИНОР ОСТРОМ ЕҢБЕКТЕРІ
ДНҚ молекуласының екі жіпшеден тұратындығын және нуклеотидтердің азоттық негіздері сутектік байланыспен байланысатынын америкалық биохимик
Нобель сыйлығы
Экономика саласы бойынша Нобель сыйлығының иегерлері
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ТАРИХИ ДАМУЫ
Физиология немесе медицина саласындағы Нобель сыйлығының 1904 жылғы лауреаты
Экономика саласы бойынша Нобель сыйлығының иегері
Пәндер