Мәліметтер қоры және модельдері (структуралары)


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мәліметтер қоры
және модельдері
(структуралары)
Мәліметтер қоры деп- компьютер жадында
сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара
байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз.
Мәліметтер қоры – бұл ең алдымен
кестелер жиынтығы, алайда, біз
соңынан мәліметтер қорына сондай – ақ
процедуралармен бірқатар басқа
объектілер жатуы мүмкін екенін
көреміз. Таблицаны көптеген
объектілердің сипаттамалары бар
кәдімгі екі өлшемді таблица түрінде
көруге болады. Таблицаның
идентификатор аты болады.
Кестелерді байланыстыру және
байланыс түрлері

Бірге - бір
(один к одному)
Бір кестедегі бір жазбаға
екінші кестедегі бір жазба Көпке - көп
сәйкес келеді
(многие ко многим)
Бір кестедегі көп жазба
екінші кестедегі көп
Бірге - көп
жазбаға сәйкес келеді
(один ко многим)
Бір кестедегі бір жазбаға
екінші кестедегі бірнеше
жазбаға сәйкес келеді
Иерархиялық модель
Иерархиялық ДҚ-ында жазба элементтері реттеліп жазылады
да, оның бір элементі негізгі, қалғандары бағыныңқы
элементтер деп есептеледі. Мысалы, “Институт” ДҚ.
библиотека

оқырманда
кітаптар персонал
р

Кітапха
Студент оқытуш оқулықта лаборан
дискілер нашыла
-тер ылар р ттар
р

Бас
техник кітапха
әдеби Т.б. кітапханаш
алық нашы
ы
топ1 топ2

У.Шекспир
студен студен
т1 т2

тб
Желілік модель
Желілік модель - мәліметтердің элементтерінің еркін элементтер т үріндегі
өзара байланысын білдіреді.
Реляциялық модель
Реляциялық модельде деректер кесте түрінде беріледі, яғни
жолдар мен бағандардан тұрады. Ол кестелер өзара
байланысып жатады. Реляциялық моделді 70-жылдардың
басында ІBM фирмасының қызметкері Эдгар Код ұсынған жә
ол қатынас ұғымына негізделеді.
кітаптар кестесі
Кіта атау автор жы басп бөлім
Оқырмандар кестесі п ы ы лы асы
код
Оқырма Аты тобы ы
н коды жөні
101 инф Балап 20 Алма техни
1203 Аленова М(р)-103 орма анов 03 ты калы
шынар тика А. қ
... ... ... ... ... ...

тапсырыс
Оқырман коды Кітап коды
кітапханашылар
Кітапхан Аты 1203 101
ашы жөні
коды ... ...

1203 Масанов
а Ш.
... ...

Ұқсас жұмыстар
Деректер базасы
Мәліметтер қоры және оның модельдері
DELPHI ЖӘНЕ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ СЕРВЕРІ
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Мәліметтер қорының басқа да модельде
Қосымшалар серверінің моделі
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
Cyclone 6.0 программалық қамтамасыздандыру
Бұлтты деректерді сақтау
Пәндер