Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер туралы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Компьютерлік желілер.
Электронды пошта қызметі.
Әлеуметтік желілер 
Желіні пайдалануда тиімді электронды
оқ улық
Мазмұны:

Міндеттері:

Оқушы білуі тиіс
Мақсаты:

P.S.     Электронды оқулықты пайдалану барысында Enter пернесін басу қажет 
емес маус нұсқағышын керекті объекті т ұсында шерту жеткілікті. 
Компьютерлік желілер

Жергiлiктi желi

Корпоративті және аймақтық желi

Телекоммуникациялық желi

Әдебиет
Интернет желiсі

Тарих
Міндеттері:
• Ақ параттық -коммуникациялық технологияның
мүм-кіндіктерін үйрету арқ ылы оқ ушылардың
қ ызығ ушылығ ын арттыру.
• Компьютерлік желілердің құрылу және жұмыс істеу
жолдары жөнінде оқ ушылардың көзқ арасын
қ алыптастыру.
• Компьютерлік желілердің түрлерін ажырата білуге,
мүмкіншілігін түсінуге, салыстыру арқ ылы оның
артық шылығ ы мен кемшіліктерін білуге үйрету.
• Электрондық пошта жұмысымен таныстыру, оны
күнделікті өмірде қ олдана білуге үйрету.
• Компьютерлік желілерді үйрету арқ ылы оқ ушы-
лардың ақ параттық мәдениетін қ алыптастыру.
Мақсаты:  

• Әлемдік ақпараттық кеңістікке ену
жағдайында компьютерлік желі тех-
нологиясын оқушыларға
меңгертудің тиімді әдіс-тәсілдерін
таңдау;
• Оқушыларға компьютерлік желі
технологияларының топологиялық
ерек-шеліктері мен мүмкіндіктерін
көрсетудің қолданбалы бағытын
игерту.
Компьютерлік желі дегеніміз –
ресурстарды (дискі, файл, принтер,
коммуникациялық құрылғылар) тиімді
пайдалану мақсатында бір – бірімен
байланыстырылған компьютерлер
тізбегі.
      Жергілікті желі- бірнеше 
компьютерлерді біріктіру үшін 
қолданылады. 
      Жергілікті желі шектеулі аймақтағы  
(бір бөлмеде, бір мекемеде, зауыт немесе 
бекетте т.с.с)  компьютерлерді біріктіреді.
      Жергілікті желі құрудағы себеп - 
өндірістік процестерді автоматтандыру, әр 
түрлі құжаттарды жедел өңдеу.

Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен
желілік адаптер жабдықталуы керек. Компьютерлер (желілік
адаптерлер) бір-бірімен кабельдердер арқылы байланысады.
Желілік адаптер- компьютердің байланыс желісімен 
сәйкестендірілуін қамтамасыз ететін құрылғы.

Кең таралған
адаптерлер

Ethernet Token Ring ArcNett
Байланыс арналары
Кабельдік байланыс сымдары арқылы байланы

Есілген қоссым Коаксиалды кабель Оптоталшық
Жергілікті желінің түрлері

БІР ОРТАЛЫҚТАН БІР ДЕҢГЕЙЛІ КОМПЬЮТЕРЛЕР
БАСҚАРЫЛАТЫН ЖЕЛІНІ  ЖЕЛІСІ (БІР РАНГЫЛЫ) – Мұнда 
«Клиент - сервер» желісі деп те  желіні басқаруда барлық 
айтады: компьютерлер тең құқықты болып 
Клиент – өзіне қызмет көрсетуді  саналады.
сұрайтын объект (компьютер немесе  
программа).
Сервер – басқаға қызмет көрсететін 
объект.   

ТОПОЛОГИЯ (БАЙЛАНЫСУ ТӘСІЛІ)
БОЙЫНША ЖЕЛІЛЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ:

1. 2.

Шиналық Сақина топологиясы;
топология;
3. 4.

Жұлдыз топологиясы; Ақшақар тәрізді тополо
• Шиналық топология – мұнда жұмыс станциялары желі адаптерлері 
арқылы  жалпы  шинаға  немесе  магистральға  (кабельге)  қосылады. 
Дәл  осындай  тәсілмен  магистральға  басқа  да  желілік  құрыл ғылар 
қосыла  береді.  Желінің  жұмыс  жасау  процесінде  тасымалданатын 
ақпарат  жөнелтуші  станциядан  жұмыс  станцияларының  барлық 
адаптерлеріне  жеткізіледі,  бірақ  оны  тек  адресте  к өрсетілген  ж ұмыс 
станциясы қабылдайды. 
• Жұлдыз тәрізді топология – мұнда  ортақтандырылған 
коммутациялық  түйін-желілік  сервер  болуы  тиіс,  ол  барлық 
мәліметтерді  жеткізудіжүзеге  асырады.  Бұл  топологияның 
артықшылығы  –  кез  келген  бір  жұмыс  станциясының  істен  шығуы 
жалпы байланысқа әсер етпейді.
• Сақиналық топология – мұнда  байланысу  арналары  тұйықталған 
сақина бойында орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлы қ 
жұмыс  станцияларын  аралап  шығады  да,  оны  керекті  компьютер 
қабылдаған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның кемшілігі – 
кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысты 
бұзады.
Бір қала мен ауданда немесе бір
мемлекетте орналасқан мекемелердің
компьютерлерін өзара біріктіру үшін
аймақтық желілер құрылады.

Көптеген ірі мекемелер өз желісінде
орналасқан ақпаратты бөгде
адамдардың қол сұғуынан сақтау
үшін осы мекемеге тиесілі өз
желісін, яғни корпоративті желіні
құрады.

Үлкен қашықтықта және
пайдалнаушыларды молынан
қамтитын есептеуіш желілер
телекоммуникациялық
желілерді құрайды.
Тарихи анықтама
Америка құрама штатының қорғаныс министiрлiгiнiң болашаққа
жоспар құру агенттiгi (DARPA) – тұңғыш
компьютерлiк желiлердi ойлап тапқан және сол себептен
ARPAnet деген атқа ие болы.
29 қазан 1969 жыл
UCLA
желiнiң туған күнi деп
саналды.

SRI
UCSB
Төрт түйiннен тұратын ARPAnet-тiң
құжаттық сызбасы

UTAN SRI – Стенфорд университетiнiң Зерттеу орталығы
UCLA – Лос-Анжелестегi Калифорния унверситетi
UCSB – Cанта Барбарадағы Колифорния университетi
UTAN – Юта штатының университетi
Бір немесе бірнеше желілерді бір – 
бірімен өзара байланыстыру 
желіаралық байланыс немесе ауқымды
желі деп аталады. Ауқымды желі қала, 
аймақ, ел, бүкіл Жер шарын қамтуы 
мүмкін.
Жалпы желілер- бұл дүние жүзі
бойынша таратылған желілер. Ең
белгілі және қол жететін жалпы желі -
Интернет болып табылады. Интернет
желісі тұрақты құрылым емес, оны
миллиондаған пайдаланушылар ұдайы
өзгеріп отырады.
Желідегі компьютерлер жұмысын
программа басқарады, ондағы барлық
компьютерлердің бір – біріне жіберетін
және қабылдайтын ақпараттарды
араласпай, тиянақты жеткізілу үшін,
олар бір тілмен – ортақ ережемен
байланыс жасау қажет. Осындай ортақ
ереже желілік хаттама деп аталады.
Сервер – ортақ
пайдалануға арналған
барлық ресурстарды
қамтитын компьютер.
Ортақ ресурстарды
пайдалану үшін сервер
қосулы болуы қажет.
Желідегі жұмыстың
көп бөлігін сервер
атқарады.
Интернет желісіне қалай қосылуға болады?

Интернет желісіне қосылу үшін компьютерге модем
керек. Модем дегеніміз – бұл компьютерге телефон
желісі және сымдары арқылы мәлімет алмасуға
мүмкіндік беретін құрылғы. Модем арқылы қосылым
жасау үшін компьютерге иесіне лайықты провайдер
тауып Интернетте жұмыс істеуге келісімге отыруға
болады.
Провайдер таңдау.
Провайдер деп – бұл ұйым мен жеке тұлғаларға Internet
қызметтерін ұсынатын компания.
Провайдерлер

Nursat Para sang S&C CommunicationsҚазахтелеком Астел Арна
Спринт
Қазахтелеком ұсынған тариф – Mega line.
2006 жылдан бастап қолданылады. Жылдамдығы: 128 – 256 Кбит/с.
Mega line түрлері

Turbo Hip Start ADSL
Интернет желісіне қосылу үшін модемнің арнайы
бағдарламасын компьютерге қондырып компьютер мен
модемді өзара қосу қажет.Сол кезде экранда
таңбашасы пайда болады. Оны шертіп,
келесі командаларды орындаймыз. Тапсырмалар
панелінде

хабарлама пайда болады, сіз интернет желісіне
қосылдыңыз.
Электронды пошта қызметі
Электронды пошта (ағылш. Email, e-mail яғни
electronic mail) – технология және оның  қайта 
сілтеу  бойынша  ұсынылған  қызметтері  және 
компьютерлік  желінің  үлестірілуі  бойынша 
алынған  электрондық  хабарламалар  (соның 
ішінде  ғаламдық).  Хабарлама  жіберудің  басқа 
жүйелерден айырмашылығы (мысалы,  әбсәтте 
келетін  хабарламалар  қызметі)  болып,  кейінге 
қалдырылған  жеткізулер  мүмкіндігі  және 
дамыған  жүйемен  тәуелсіз пошталық
сервер арасындағы  қарым-қатынастар 
табылады .
Әлеуметтік желілер
Әлеуметтік желілер -  ермектері  бірдей 
адамдардың Интернетте бірігетін  қоғамдастық 
сайттары.  Осы  сайттарда  адамдар  жедел  түрде 
мәліметтер алмасады және достар табады. Біра қ 
осы  сайттар  арқылы  тек  қатынасып  қана 
қоймай, адамдар музыка, видео іздеуі де мүмкін.
Әдебиеттер:
1. Информатика жалпы білім беретін 
мектептеріне арналған оқулық.  
Ермеков. Н. Стифутина Н.
2. Информатика оқулық Беркінбаев К.М.,
3 Информатикадан 30 сабақ Балапанов Е.Қ., 
Бөрібаев Б.Б., Дәулетқұлов А. т.б

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік желілер. Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желі
Әлеуметтік желілер
Компьютерлік және әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі
Әлеуметтік желілер туралы ақпарат
Компьютерлік желілер.Электрондық пошта.Әлеуметтік желілер
Компьютерлі желілер
Локальді және глобальді желілер. Internet және электронды пошта
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер жайлы ақпарат
Пәндер