Өлшеу түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Өлшеу – деп өлшенетін шаманың 
онымен бірлігімен байланысын 
анықтауды және бұл шаманың 
мәнін табуды қамтамасыз 
ететін физикалық шама бірлігін 
сақтаушы техникалық құралды 
қолдану бойынша операциялардың 
жиынтығын айтады.
        Бір рет орындалатын өлшеу. Бұл өлшеудің 
кемшілігі дөрекі қателікті мүмкіндігі; к өп ретті 
өлшенетін өлшеулер – нәтижесі бірнеше 
өлшеуден алынатын яғни бірнеше біррет 
өлшенетін өлшеулерден тұратын бір мөлшердегі 
физикалық шамаларды өлшеу; Көбінесе оларды ң 
саны n ≥ 3. Көпретті өлшенетін өлшеулер өлшеу 
нәтижесіне әсер ететін кездейсо қ факторлар 
әсерін азайту үшін қолданылады.
Өлшенетін физикалық шаманың
өзгеру түрі бойынша:
статикалық өлшеу – уақыт
бойынша өзгермейтін нақты
өлшеу тапсырмасына сәйкес
алынатын физикалық шаманы
өлшеу; динамикалық өлшеу –
өлшемі бойынша өзгеретін
физикалық шаманы өлшеу
Қолданылатын өлшеу құралдарының
метрологиялық тағайындалуы бойынша:
техникалық өлшеу – жұмыстық өлшеу
құралдарының көмегімен өлшеу;
метрологиялық өлшеу – физикалық
шаманың бірліктерін жұмыстық өлшеу
құралдарына өткізу мақсатымен
эталондық өлшеу құралдар көмегімен
өлшеу; Өлшеу нәтижелері шама мәнін
текжуықтап қана бағалайды, өйткені
тіпті ең дәл өлшенетін құрылғылар
өлшеу шамасының нақты мәнін көрсете
алмайды.
Өлшеу қателігі байқалу
заңдылығы бойынша – 
жүйелік, кездейсоқ және 
дөрекі қателіктер болып 
анықталады.
Студент коэффициенттерінің
кестесі.
Р – сенім ықтималдылығы.
n\P 0,5 0,6 0,7 0,8 0,09 0,95 0,0989 0,999
n - өлшеу саны.
1,38
0,82
1,06
0,77
0,98
0,74
0,94 31,8 636,6
0,73 2,0 1,3 3,1 1,9 6,3 2,9 12,7
0,92 7,0 4,5 31,6
0,72 1,3 1,2 1,6 1,5 2,4 2,1 4,3 3,2
0,90 3,7 3,4 12,9
0,71 1,2 1,1 1,5 1,4 2,0 1,9 2,8 2,6
0,90 3,1 8,6 6,9
0,71 1,1 1,1 1,4 1,4 1,9 1,9 2,4 2,4
0,90 3,00 6,0 5,4
0,70 1,1 1,1 1,4 1,3 1,8 1,8 2,3 2,3
0,88 2,9 2,8 5,0 4,8
0,69 1,1 1,1 1,3 1,2 1,7 1,7 2,1 2,1
0,87 2,6 2,5 4,1 3,9
0,69 1,0 1,0 1,3 1,3 1,7 1,7 2,0 2,0
0,86 2,4 2,4 3,6 3,5
0,68 1,00 1,3 1,6 2,0 2,0
0,85 2,4 2,3 3,4 3,3
0,68
0,85
0,68
0,85
0,67
0,84
Кестеден көрініп тұрғандай 7-10 рет өлшеу және шексіз көп ретті  өлшеу кезінде де орташа
квадраттық қателіктерді қолдану ға болады. Автоматты өлшеу кезінде  өлшеу саны  өте 
үлкен болуы мүмкін, алайда өлшеу санының артуы орташа квадратты қ  қателіктерді ң 
азаюына әкеледі және қателік интервалы аралы ғында сенім ы қтималдылы ғын  өзгертпейді.
Гк-407

Жапарова Айғаным

Ұқсас жұмыстар
Өлшеу. Өлшеудің қателіктері. Пайда болу сипаты бойынша түрлері. Өлшеу классификациясы
Өлшеулер қателерінің теориясы туралы түсінік
Өлшеу қателігі. Құрал шкаласының қателерін және жүйелік қателерді есепке алу. Қос қателікті бағалау
Тікелей өлшемдер қатесінің өсуі
Статикалық таразы
Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қол жеткізу амалдары
Өлшеулер қателерінің теориясы
Радарлы деңгей өлшеуіштер
Өлшеуіш аспаптар
Қателер теориясы, тең дәлдікті өлшеулер
Пәндер