Макроэволюция жолдары: дивергенция,конвергенция, параллелизм. Бұл процестердің биологиялық маңызы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атыдағы мемелекеттік университеті

БӨЖ
Тақырыбы: Макроэволюция жолдары: дивергенция,конвергенция,
параллелизм. Бұл процестердің биологиялық маңызы.

Орындаған: Токижанова.Н.
Тексерген: Мадыбекова А.С.
Топ: БЛ - 309

Семей 2015ж.
Макроэволюциялық процесстер:
• Араморфоз - идиоадаптация
• Дивергенция – параллелизм -
конвергенция
• Прогресс-регресс
Жылан бас сүйегінің модификациясы – эпектогенез мысалы

Видео
Миксоспоридии – категенез мысалы
Миксоспоридиялар класы (MYXOSPORIDIA) -
немесе Шырышты споралылардың 1000-ға
жуық түрі белгілі, балықтардың, космекенділер
мен бауырымен жорғалаушылардың паразиттері.
Иесінің әр түрлі мүшелерін зақымдайды: терісін,
бұлшықетін, желбезегін, шеміршектерін, жүйке
жүйесін, өт жолдарын, қуығын. Бұлар ұлпалық
және қуыс аралық паразиттері болып табылады.

Микроспоридий даму a - cпора Mixobolus sp., б –зақымданған
циклы дене Mixobolus sp.
Ди
я верг
ен
ци
л е лизм
ал
Конвергенция Пар
• Дивергенция(лат. divergo - кері шегінемін) деп туыс формалардағы
белгілердің ажырауын айтады. Ол табиғатта ұдайы жүретін процесс. Бір
аймақта қорек қорын біркелкі қабылдайтын ұқсас жануарлар болса, қорек
таусылғанда олар қорегі мол басқа орындарға ауысады. Бір аймақта
сыртқы ортаға талабы әртүрлі организмдер тіршілік етсе арасында бәсеке
аз болады. Себебі әрқайсысы бір-біріне тәуелді емес, өзінің қажетіне
лайықты қорегін тауып жейді. Ч.Дарвин табиғатта 1-2м жерде
өсімдіктердің 8 тұқымдасқа. 18 туысқа жататын 20 түрін анықтаған.
Бастапқы бір популяциядан дивергенция процесіне бірнеше ормалар
таралады. Оған мысал ретінде бұғылардың 7 түрін алуға болады.
Дивергенция мен жойылу процестері тығыз байланысты болғандықтан
аталған түрлердің біразы өсіп-өсіп, артына ұрпақ қалдырып, тіршілігін
жалғастырады. Қалғандары тіршілігін сақтай алмай, жойылып кетеді.
Дегенмен әртүрлі формалардың арасында бәсекке азырақ болса, басым
көпшілігі тіршілігін сақтап қалады. Табиғи сұрыптау нәтижесінде пайда
болған түр тармағы жаңа түрге айналады. Мұнда тұқым қуалау
белілерінің айырмашылығының әсері күшті болады. Эволюция барысында
алғашқы бір түрден бірнеше түрлердің шығуын Ч.Дарвин белгілерінің
ажырауы немесе дивергенция деп атады.
Дивергенция ((лат. diverge - ауытқимын, ажырасамын) —
екі не одан көп тіл құбылыстарының бір-бірінен ажырасуы.
)

Дивергенция мысалдары
• Дивергенция(лат. divergo - кері шегінемін) деп туыс формалардағы белгілерді ң
ажырауын айтады. Ол табиғатта ұдайы жүретін процесс. Бір айма қта қорек
қорын біркелкі қабылдайтын ұқсас жануарлар болса, қорек таусыл ғанда олар
қорегі мол басқа орындарға ауысады. Бір аймақта сыртқы орта ға талабы
әртүрлі организмдер тіршілік етсе арасында бәсеке аз болады. Себебі әр қайсысы
бір-біріне тәуелді емес, өзінің қажетіне лайықты қорегін тауып жейді. Ч.Дарвин
табиғатта 1-2м жерде өсімдіктердің 8 тұқымдасқа. 18 туысқа жататын 20 т үрін
анықтаған. Бастапқы бір популяциядан дивергенция процесіне бірнеше ормалар
таралады. Оған мысал ретінде бұғылардың 7 түрін алу ға болады. Дивергенция
мен жойылу процестері тығыз байланысты болғандықтан атал ған т үрлерді ң
біразы өсіп-өсіп, артына ұрпақ қалдырып, тіршілігін жал ғастырады.
Қалғандары тіршілігін сақтай алмай, жойылып кетеді. Дегенмен әрт үрлі
формалардың арасында бәсекке азырақ болса, басым к өпшілігі тіршілігін са қтап
қалады. Табиғи сұрыптау нәтижесінде пайда болған түр тармағы жаңа т үрге
айналады. Мұнда тұқым қуалау белілерінің айырмашылығының әсері к үшті
болады. Эволюция барысында алғашқы бір түрден бірнеше түрлерді ң шығуын
Ч.Дарвин белгілерінің ажырауы немесе дивергенция деп атады.
Конвергенция (лат. convergo — жақындаймын, ұқсаймын)
Конвергенция – табиғи сүрыпталу
барысында ұқсас бірдей ортада
тіршілік етуге байланысты әртүрлі
систематикалық топтарға жататын
тірі ағзаларда ұқсас сыртқы
белгілердің дамуы байқалады яғни
белгілердің жақындасуы.
Белгілердің жақындасуы сыртқы
ортаның бірдей жағдайларының
әсерінен дамиды.

Сүтқоректіледің ұшуға бейімделген
түрлері: 1 – қанатты, 2 –қалталы тиін, 3 –
ұшқыш тиін
Параллелизм –
Параллелизм( грек. Parallelos –
қатар жү ру) деп туыстық
жағына өте жақын
организмдердің ұқсас
белгілерінің бір-біріне тәуелсіз
дамуына айтады.

Неотропиктегі жылқын аяғының
параллелизмі.

Ұқсас жұмыстар
Макроэволюция жолдары: дивергенция,конвергенция, параллелизм
Макроэвалюция,жолдары:конвергенция,параллелизм.Бұл процестердің биологиялық маңызы
Макроэволюция жолдары: конвергенция,параллелизм
Биологиялық регресс
Биологиялық прогрестің жолдары
Дивергенция. Конвергенция. Паралельділік
Тіршіліктің тарихи дамуы туралы ілім тарауы бойынша қорытындылау
ОЖЖ қозу. Қозудың таралу ерекшеліктері
ОЖЖ рефлекторлық қызметі. Физиологиялық қызметтің қалыптасуы мен реттелуінің негізгі қызметтің қалыптасуы мен реттелуінің негізгі принциптері. Рефлекс. Жүйке орталықтары принциптері. Рефлекс. Жүйке орталықтары және оның қасиеттері. ОЖЖ-нің үйлестіру және оның қасиеттері. ОЖЖ-нің үйлестіру және интегративті қызметтерінің және интегративті қызметтерінің механизмдері. ОЖЖ-гі тежелу механизмдері
Қазақ тілі білімі қазақ тілін зерттейтін ғылым саласы
Пәндер