Педагогикалық менеджменттің функциялары
Презентация қосу
Педагогикалық менеджменттің
функциялары.

Орындаған: Әмиева Т.А.
Тексерген: Жумашбекова С.К.
Тобы : Фи-311.
Педагогикалық менеджмент – оқу-тәрбие, оқу-таным
үрдісінің және білім берудің бүкіл жүйесінің
тиімділігін арттыруға бағытталған, оларды басқарудың
принциптері, әдістері, ұйымдастыру нысандары мен
технологиялық тәсілдерінің кешені.
Басқару функциясы – басқару
қызметінің нақты түрі, оны
жүзеге асыру үшін арнайы
амалдар мен әдістер, сондай-ақ
тиісті ұйымдық жұмыстар
қолданылады. Әрбір басқару
функциясы үдеріс болып
саналады, өйткені, бұлар да
өзара байланысты әрекеттер
сериясынан тұрады. Басқару
функциясы барлық функцияның
жалпы жиынтығы.
Жоспарлау Ұйымдастыру

Педагогикалық менеджмент
функциялары

Ынталандыру Бақылау
Жоспарлау барлық басқару
функциясының ішіндегі ең
елеулісі болып саналады.
Жоспарлау кәсіпорын мен
бөлімшенің мақсатын таңдап
алудан тұрады, сондай-ақ осы
мақсатқа жету амалдарын
қарастырады.
Жоспарлауды бірнеше межелер бойынша
жіктеуге болады:
1. Қамту дәрежесі бойынша (жалпы және
бөлек);
2. Қызмет ауқымы бойынша (стратегиялық,
тактикалық, жедел);
3. Қызмет ету салалары бойынша (мектепке
қатысты жалпы біліммен қамту, тәрбие
жұмысы, әдістемелік жұмыс т.б.);
4.Нұсқаулық дәрежесі бойынша.
Ұйымдастыру – демек
нендей бір құрылым
құру. Ұйым өзінің
жоспарын орындау, сол
арқылы мақсатына жету
үшін конструкциялауға
қажетті көптеген
элементтер болады.
Басқаруда ұйымдастырудың жетілген
жүйелерін құрудың жалпы схемасы
келесі стадиялардан тұрады:
• Зерттеу және жобалау.
• Құру және енгізу.
• Пайдалану, қызмет етудің тиімділігін
бағалау, модернизациялау.
Мотивацияға -
жұмыскерлердің
еңбекке деген ішкі
ынтасын оятып
жандандыру жатады.
Осы бөлімде
экономикалық қана
емес, психологиялық
аспект орын алады.
Ынталандыру дегеніміз-адамның ішіндегі белгілі
ынталарды оята отырып, оны нақты іс-әрекеттерге
ұмтылдыру мақсатымен адамға әсер ету процесі.
Ынталандыру адамды басқарудың негізін құрайды.
Басқарудың тиімділігі көп дәрежеде, қаншалықты
ынталандыру процесі табысты жүретініне байланысты.
Ынталандыруға алғыс хаттар, грамота, сыйлықтар,
сыйақылар және т.б. жатады.
Мотивациялаудың негізгі ережелері:

• Адамдарды мақтауға тұрарлық ісі үшін
мақтаңыз.
• Сындарлы түрде сынаңыз.
• Өз қарамағыңыздағы қызметкерлердің
дамуына көмектесіңіз.
• Қызметкерлерді маңызды мәселелерді
шешуге тартып отырыңыз.
• Нақты және орындалатындай
мақсаттарды белгілеңіз.
• Адал және татулық қарым-қатынасты
ұстаныңыз!
Бақылауға -
жоспарланған
нәтижелер мен нақты
қол жеткен
нәтижелердің
сәйкестігін анықтау
және фирма
қызметеріне түзету
енгізу жатады.
Бақылау әдістері:

1.Есеп беруді тексеру;
2.Үлгі;
3.Тіркеулер және есеп беру;
4.Шектеуді орнату;
5.Ережелер, нұсқаулар;
6.Қаржылық сметалар;
7.Ұялту;
8.Тәртіптік шаралар.
Мектепшілік бақылау мақсаты:
1.Оқу орнының дамуына жағ дай жасау;
2.Басқару және басқарылу жүйелерінің
өзара қатынасын қамтамасыз ету;
3.Мектеп ішіндегі әкімшілік және қоғ амдық
бақылауды педагогикалық үрдіске
қатысушылардың өзін-өзі талдау және
өзін-өзі бақылаумен үйлестіру;
4.Әр мұғ алімнің жұмысына ақпараттық банк
жүйесін құру (есеп, сараптама, талдау,
бағ алау).
Қолданылғанәдебиеттер:
• 1. Никитина Н.Н., Железнякова О.М.,
Петухов М.А. Основы
профессионально-педагогической
деятельности. М.:Мастерство,2002
• 2. Симонов В.П. Педагогический
менеджмент. М.,2004
• 3. Жакенова Б.Қ., Тәмпішева Қ.Б.,
Мақсатова Л.М. Менеджмент негіздері.
Астана-2007
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Педагогикалық менеджменттің басқару функциялары
Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде
Педагогикалық менеджменттің функциялары туралы
Менеджменттің мәні, әдістері мен функциялары
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджменттің құрылымдары
Педагогикалық менеджменттің принциптері
Басқару ғылымының пәні мен әдісі
Пәндер