Бизнес-жоcпарАрнайы киімдер өндірісі цехы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дайындаған: Жәнібеков Ғ.Ж
СТ-409 тобы
Қазіргі заманғы тұтынушы арнайы киімдер, аяқ киім мен АҚҚ бағытын өздері ай қындайды.
Қызметкерлердің сыртқы келбетіне қойылатын жаңа талаптар көптеген компаниялар үшін жа ңа
қызметтер түрлерін – корпоративтік стильді әзірлеу т үрін туғызды. Белгілі бір т үстер гаммасы,
бірыңғай стиль, міндетті логотиптің болуы – бүгінде қарапайым д әст үрлі т үрден бастап (костюмдер,
ашық комбинезондар, халаттар) арнайы бағыттағы (жол қызметі, автосервис, күзет құрылымдары
қызметкерлері және т.б.) кәсіби жинақталымдарға дейін қамтиды.
Арнайы киімнің негізгі мақсаты – түрлі бағыттағы кәсіпорындарда, апаттық-
құтқару бөлімшелері мен іздестіру-құтқару қызметтері құрылымдарында,
азаматтық қорғаныс бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігін кепілдендіру болып
табылады.
Қызметкерлерді сапалы және сенімді арнайы киіммен қамтамасыз ету өндірістік
қажеттілік болып табылады. Бұдан басқа, бүгінде арнайы киімдерді пайдаланбай
сәтті орындалмайтын операциялар көптеп саналады.
Арнайы киім адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуін сақтай отырып қор ғаныс
функциясын да атқаруы тиіс.
Бұл арнайы киім адамды қорғап қана қоймай, сонымен бірге өндірістік процеске
қосымша кедергі жасауы да тиіс. Барынша қорғаумен қатар ыңғайлы болудың
оңтайлы арақатынасын табу үшін көптеген адамдар: технологтар, дизайнерлер,
химиктер, тігіншілер мол күш-жігерлерін жұмсайды.
Арнайы киім – бұл адамды қоршаған ортадан қорғап қана қоймайды, сонымен
бірге компанияның имиджін қалыптастырады.
Мысалы, медицина қызметкерлерінің киімі (медициналық халаттар),
официанттар мен стюардессалардың киімдері - б ұлар да арнайы киімдер болып
табылады. Ол компанияның стилін көрсетеді, халықтың қалың тобынан оларды ң
қызметкерлерін бірден тануға мүмкіндік береді.
Қызметкерлердің тартымды киімдері компанияны танудың кепілі. Ал м ұндай
арнайы киімнің түрлі қасиеттері оны қорғаныс ретінде, адамдарды қандай да бір
зиянды әсерлерден қорғауға пайдалануға мүмкіндік береді.
Медициналық халат. Ақ түс –
тазалық пен ізгіліктің түсі. Ақ
медициналық халат – бұл медицина
қызметкері беделінің ажырамас
бөлігі, оның деректеме карточкасы.
Медициналық халаттар орын-
жайларда санитарлық-гигиеналық
режимді сақтау үшін қажет, екінші
жағынан – қызметкер мен оның
киімін кірден және инфекциядан
қорғайды, осылайша инфекцияның
таралуының алдын алады.
Жұмысқа киетін ашық
комбинезон. Ашық комбинезон -
киімнің үстіңгі бөлігі мен
шалбарды қосатын сыртқы
киімнің түрі.
Ұзақ уақыт бойы тек жұмыс киімі
деп саналып келді. Оның көптеген
қалталары болады, адамның
қимылына бөгет жасамайды.
Өзінің осындай жұмысқа киілетін
нұсқасына қарамастан оның әр
түрлі үлгісі бар. Оның үстіңгі
бөлігі біршама ашық болады.
Комбинезонның формасы сәннің
бағытына байланысты өзгеріп
отырады – ол барлық
жаңалықтарды тез қабылдайды.
Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы

Көрсеткіш 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Қ уаты, % 58% 78% 90% 95% 100%

Медициналық халат, дана 1 716 3 102 3 564 3 762 3 960

Ашық жұмыс комбинезоны, дана 572 1 034 1 188 1 254 1 320

Сату бағдарламасы жүргізілген маркетингтік зерттеулерді ң (т ұтынушыларды ң
арнайы киімінің дизайнына басымдығын ай қындау ма қсатында) н әтижелері негізінде,
сондай-ақ жарнамалық акциялар арқылы жүзеге асырылатын болады.
Бағаны қалыптастырған кезде тұтынушылар кірісіні ң орташа деңгейімен
анықталған сатып алу қабілеттілігі ескерілді.
Атауы Мәні, теңге
Медициналық халат 3 500
Ашық жұмыс комбинезоны 3 000

Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назарға алынған жо қ, өйткені
инфляцияға байланысты бағаның көтерілуі кәсіпорын қызметтері ба ғасыны ң
ұлғаюына әсер ететін болады.
ҚР-да тоқыма бұйымдары мен киім өндірісінің нақты көлеміні ң
индексі 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда артты. Мәселен,
тоқыма бұйымдары өндірісінің индексі 2009 жылы 83,8%, 2010
жылы – 103,1% (ұлғаюы 23% құрады) құрады. Киім өндірісі индексі
2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда 23,5%-ға артты
Құрылатын кәсіпорынның негізгі
басымдықтары:
Техникалық жоспарлау
Технологиялық процесс
Медициналық халатты тігу технологиясы
Медициналық халатты өңдеудің технологиялық дәйектілігін қарастырамыз.
1. Ұсақ бөлшектерін дайындау
1.1. 5 мм. Ш тігіспен жағаның асты мен үстін ортасына жіп өткізіп біріктіріп к өктеу.
1.2. Жағаның ұшын кесіп, оны айналдыру..
1.3. 5 мм. Ш тігіспен жағаның жиегінен әдіптеу тігісін жүргізу.
1.4. Өңірдің астының ішкі кесілген жерін көктеу.
1.5. Өңірлердің екі жанындағы жырықтардың бүктелетін бөлігін көктеу.
1.6. Ортасынан өткізілген жіппен қоса жабық кесіндімен бірге бүктей отырып қалтаны тігістің бойымен біріктіріп тігу.
1.7. Өңірлердің асты мен үстін көктеу.
1.8. Қалталарды бірден қабырға тігістерімен бірге бекіте отырып, өңірдің төменгі қабырға б өлігін қалтаны ң асты ңғы
бөлігінің бойымен тігу.
1.9. Ортасынан өңдеу жібін өткізе отырып жеңнің астыңғы жағын жабық кесіндімен б үгіп тігу.
1.10. Белбеуді ұзын бойымен екіге бүктеп екі жағынан тігу.
1.11. Ілгегін орнату.
2. Бұйымды құрастыру.
2.1. Өңірлерін тігу.
2.2. Сол жағынан өңір қалтаны тігу.
2.3. Арқа бөліктерін тігу.
2.4. Жартылай белбеуді арқа қиықтарымен біріктіріп тігу.
2.5. Иық тігістерін тігу.
2.6. Жеңін орнату.
2.7. Жағасын тігу.
2.8. Қабырға тігістері мен жең қиықтарын тігу.
2.9. Өңірдің астын айналдыру.
2.10. Өңірдің бойымен өңдеу тігісін жүргізу, сонымен бірге ілгекті орната отырып мойын ойы ғына жа ғаны қосып тігу.
2.11. Бұйымның етегін ішіне бүктеп жабық тігіспен тігу.
2.12. Жырығын өңдей отырып өңірлері мен арқасына жіберілген бөлігін тігу.
2.14. Оң жағынан ілгек орнату.
2.15. Ілгектеріне сәйкес түймелерін тігу.
2.16. Бұйымды ылғалды жылумен өңдеу.
Болжанып отырған цехты аумағы
шамамен 60 шаршы метр бос
жалдамалы орын-жайда орналастыру
жоспарлануда. Өндіру процесінің
ерекшелігін ескере отырып орын-жай
өртке қарсы қауіпсіздік жүйесімен
жабдықталатын болады. Орын-жай
тікелей арнайы киім тігу цехынан
тұрады.
irr.kz және satu.kz интернет-
ресурстарының негізінде
өндірістік орын-жайды
жалдаудың орташа құны айына 950-
1 000 тг./м2 құрайтыны
айқындалды. Осыған байланысты
кәсіпорынның тұрақты
шығыстарына айына 1 000 тг/м2
жалдау ставкасы салынды.
Цех жабдықтарының тізбесі
Атауы Саны Бағасы, мың теңге Сомасы, мың теңге

Тігін машинкасы 5 40 200

Жөрмеу құралы 2 45 90

Пішу үстелі 1 25 25

Жұмыс үстелі 5 15 75

Орындық 5 8 40

Шкаф 1 30 30

Өндірістікинвентарь 1 70 70

Жиыны 530

Жобада орын-жайды жалдау көзделген, онда қажетті коммуникациялық
инфрақұрылым, атап айтқанда электр -, сумен - және жылумен
жабдықтау, сондай-ақ телефон байланысы болады. Қажет болған
жағдайда цех жұмыстың талаптарына сай қажетінше бейімделетін
болады.
Құрамды басқарудың келтіріліп отырған құрылымын желілік құрылымға
жатқызуға болады. Ол директорға кәсіпорынның жұмысын жедел
басқаруға және оқиғалардан үнемі хабардар болуына мүмкіндік береді.
Осы жобаның іске асуы (іске қосу) 2018 жылғы қаңтардан бастап 2019 жылғы
сәуірге дейінгі кезеңді алатын болады деп болжануда.

Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
Іс-шаралар\Ай 2 019
1 2 3 4

Маркетингтік зерттеу жүргізу және ТЭН әзірлеу

Қаржыландыру мәселесін шешу

Кредит алу

Орын-жайды таңдау

Құрамды іздестіру

Жабдықты жеткізу құрастыру

Жарнаманы орналастыру
Жұмыстың басталуы
.

Жұмыс. ашық
Өлш. баға, Медициналық халат комбинезоны
бір. тг. Шығыс Шығыс 1м
1 м сомасы
нормасы нормасы сомасы
Материал (м/м), ені 150 см. м 600 2,0 1 200 0
Қалың материа, ені 140 см. м 700 0 2,2 1 540
Түйме шт. 8 6,0 48 0
Молниялар шт. 75 0 1 75
Қысқыш шт. 15 0 2 30
Баспа түйме шт. 2 0 4 8
Жиыны 1 248 1 653

Ауыспалы шығыстар өнім дайындауға арналған бұл мен фурнитурадан т ұрады.
Материалдың бағасы Алматы қаласының орталық базарындағы ба ға ға
жасалған талдаудың нәтижесінде көрсетілген.
 

Несиелік 
Несие берушінің  Құралған  Жоспарланған  Не үшін 
берешек 
атауы  күні  өтеу күні  негізделген  
сомасы 

Арнаулы киім
1 Халық Банк 4000000 20.11. 2015 20.11. шығару цехын
ашу

ЖИЫНТЫҒЫ: 4000000
Жобаның тиімділігі
Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-
қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты
ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр.
Есеп 3 бөліктен тұрады:
•операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын
нақты қызмет;
•инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі
қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да
инвестицияларды құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;
•қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының
мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте,
мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті
қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен
қайтаруға байланысты болады.
Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң
серпінін көрсетіп отыр.
Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық
әсер

Осы жобаны іске асыру ауылдық жерде жаңа
өндіріс ашуға мүмкіндік береді, осылайша әкелінетін
өнімді өңірде өндірілетін өніммен ауыстыруға ықпал
етеді.
Жобаны іске асыру кезінде:
- тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа
жұмыс орнын ашуды;
- арнайы киім өндіретін жаңа кәсіпорын құруды;
- Шығыс Қазақстан облысының жылдық
бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың
түсуін (3 млн. теңгеден астам) болжайды.
Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны
бөліп көрсетуге болады:
- медицина саласы құрамының және қызмет
көрсету саласы, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, сауда және ұқсас қызметтер түрлері
қызметкерлерінің сапалы арнайы киімге деген
қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Жобаны іске асыру нәтижесінде 10 жұмыс орны
ашылады. Біліктілікті арттыру («Өзге де шығыстар»
бабы есебінен) жоспарлануда.

Ұқсас жұмыстар
Бизнес жоспар: Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Игілік ӨК
Adidas компаниясы
ИГІЛІК ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ БИЗНЕС-ЖОСПАР
ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Шойын мен болат
Каучук және резеңке
Адольф Дасслер - атақты брэндтың түп нұсқасында тұрған адам
Арнайы киімдер жасау цехы
Пәндер