Транспорттық және тұтынушылық тара және қаптамалар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Транспорттық және
тұтынушылық
тара және қаптамалар
Транспорттық тараның функциялары

Транспорттық тара мынадай функциялар атқарады:
1. Техникалық:
• өнімнің сақталуы, үйлесімділігі, формасының тұрақтылығы, ұзақ қызмет істеуі, соққығ
беріктігі, соққы қайтаруы (амортизация), қысу және жырту кезіндегі беріктігі, рұқсатсыз ащуда
қорғауды қамтамасыз етуі;
• логистика: автоматтандырылған түрде өңдеуге жарамдығы, дөрекі түрде өңдеуге жарамдығы
кеңістікті үнемдеуі, қолдану және утилизациялау үшін ыңғайлылығы;
• құны: қаптаманы зерттеп дайындауға жұмсалатын шығындардың оңтайлылығы, қаптама
құнының экономикалық ақталуы.
2. Маркетингтік:
• позициялану – өнімді кәсіпорын қандай бейнеде көрсеткісі келсе, сол бейнені тұтынушыға жеткізе
алу, өнімнің дербес ерекшеліктері туралы ақпарат жеткізу;
• сатып алуға жағдай жасау (мотивациялау) – тұтынушыға әсер ету әрекеттері (қаптаманың формасы,
графикасы, құрылымы, түсі және т.с.);
• ақпарат жеткізу – маркасы, өнім жағдайының сипаталуы, қолдану тәсілі, практикалық
кеңестер, қажетті жағдайларда арнайы белгілердің болуы;
• тауарды сату амалдары – тауарды көрмелерде көрсету, арнайы науқандар туралы жарнамалық
ақпарат беру, сатып алуға ынталандыру;
• сервис – ыңғайлы ашылуы және қайта жабылуы, тауардың ыңғайлы қолданылуы, тұтынушы үшін
қосымша құндылықтардың туындауы.
3. Жекелшелендіруші (идентифицирующая): қаптаманың сыртқы көрінісі, түстерінің үйлесімділігі,
формасы, дизайны тұтыннушының көңілінде қалады және артынан сол тауармен ассоцияцияланады
(рны еске түсіреді), сол жерде тұтынушы сол тауарды алғысы келеді.
Транспорттық тараның функциялары тараға, оның жеке түріне қойылатын талаптарға байланысты
өзгеріп отырады. Өткен уақытта тасымалдау тарасы тек қана тауарды бұзбай, бүлдірмей жектізу
тұрғысынан қарастырылған болса, қазіргі кезде бұл көзғарас өзгеріп отыр.
Транспорттық қаптама және оның тауар өтуіне ықпалы.
Сауданың дамуына байланысты транспорттық тараның м әні жо ғарылап келеді. Қазіргі кезде
транспорттық қаптама сату көлеміне ықпал етеді. Со ған орай сатушы мекемелерді ң өнім
шығарушыларға қоятын талаптары да жоғарылайды. Өйткені сатылатын тауарларды ң
ассортименті күннен күнге кеңейіп келеді, тауарды ң көлемі де к өбейеді. Б ұндай жа ғдайда
тауардың қаптамасы ыңғайлы болуы керек, тауар қоймадан сауда залына же ңіл
тасымалдануы керек, тауарды алу жеңіл болу керек.
Сауда залына транспорттық қаптамамен қойылған тауарлар, тұтынушылық тара сия қты
өндірушіні көрсетуі, оның имиджін көтеруі, бір өндірушіні екіншісінен ажырату ға
мүмкіншілік беруі керек, тауарды танымал қалатындай сауда маркасы (тауыр белгісі) болуы
керек.
Транспорттыұ қаптама бір жағынан шығарушы кәсіпорынның м әдени де ңгейін к өрсетеді.
Қазіргі заманғы тұтынушы қаптамаға ақша төлеуге дайын, себебі жа қсы қаптама тауарды
тасымалдау және сақтау кезінде максимум қолайлы жағдайлар тудырады, сонымен бірге
тауар туралы қажетті ақпарат бере алады.
Транспорттық тараның түрлері.

Транспорттық тараның негізгі түрлері төменде берілген.
Жәшік – төрт бұрышты қақпағы бар немесе қақпақсыз транспорттық тара. Жасау тәсілдері: қысым қолданып
құю, айландырып отырып формалау. Материалы: полиэтилен, полипропилен. \
Лоток – төрт бұрышты биіктігі аласа транспорттық тара. Жасау үшін ж әшік жасау тәсілдері қолданылады.
Корзина – қабырғалары биік, қабырғалар ауданының жартысы тесіктерден құралатын транспортты қ тара.
Жасау тәсілі: қысым қолданып құю. Материалы: полиэтилен, полипропилен. \
Фляга – цилиндр формалы корпусы бар, ауыз жағы конус түрде орындалған, қолмен к өтеру үшін тұтқасы бар,
жабылатын қақпағы бар транспорттық тара. Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу. Материалы: полиэтилен,
полипропилен.
Баллон – тамшы, шар немесе цилиндр формадаға корпусы, сфера формасында ғы түбі ж әне тар ауызы бар
транспорттық тара. Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу. Материалы: полиэтилен, полипропилен, полиэтилен-
терфтолат, полиакрилат (ПА).
Бидон – жазық немесе гофрирленген цилиндр немесе конус формасындағы корпусы, жазы қ т үбі ж әне қа қпа ғы
бар транспорттық тара. Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу, айландырып формалау. Материалы: полиэтилен,
полипропилен.
Бөшке – парабола немесе цилиндр формалы, өнімді құю үшін тесіктері бар немесе б үбіні ң біреуі алынатын
транспорттық тара. Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу. Материалы: полиэтилен, полипропилен.
Канистра – төртбұрышты қолмен көтері үшін тұтқасы бар, жабу үшін құрылғысы бар транспортты қ тара.
Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу, айландырып формалау. Материалы: полиэтилен, полипропилен.
Бак – үлкен өлшемді жоғарғы жағында құю үшін тесігі, төменгі жағында құйып алу үшін тесігі бар
транспорттық тара. Жасау тәсілдері: ауамен үрлеу, айландырып формалау. Материалы: полиэтилен,
полипропилен.
Жәшік
Лоток
Корзина
Фляга
Транспорттық қаптама және оның тауар өтуіне
ықпалы.
Сауданың дамуына байланысты транспорттық
тараның мәні жоғарылап келеді. Қазіргі кезде
транспорттық қаптама сату көлеміне ықпал етеді.
Соған орай сатушы мекемелердің өнім
шығарушыларға қоятын талаптары да жоғарылайды.
Өйткені сатылатын тауарлардың ассортименті күннен
күнге кеңейіп келеді, тауардың көлемі де көбейеді.
Бұндай жағдайда тауардың қаптамасы ыңғайлы
болуы керек, тауар қоймадан сауда залына жеңіл
тасымалдануы керек, тауарды алу жеңіл болу керек.
Сауда залына транспорттық қаптамамен қойылған
тауарлар, тұтынушылық тара сияқты өндірушіні
көрсетуі, оның имиджін көтеруі, бір өндірушіні
екіншісінен ажыратуға мүмкіншілік беруі керек,
тауарды танымал қалатындай сауда маркасы (тауыр
белгісі) болуы керек.
Тұтынушылық тара – тұтынушыға тауармен бірге
келетін тара болып табылады.
Тұтынушылық тараның функциялары.
Тұтынушылық тараның ерекшелігі - ол тауарды аз
мөлшерде буып-түю және сол күйінде тұтынушыда сақтау
үшін арналады.
Қаптаманың бұл түрі тауарды шығарушының немесе
сатушының алдын ала буып-түюін және тұтынушыға
буып-түйілген күйінде, алдынан белгілі сапалық
сипаттамаларымен (салмағы, көлемі немесе ұзындығы)
босатуды қарастырады. Сұйық азық-түлік тауарлары үшін
тұтынушылық қаптама қолдану оларда даралап
(розничная) сату үшім міндетті ереже болып табылды.
Тұтынушылық тараның түрлері.
Тұтынушылық тараның негізгі
түрлері:
Бөтелке
Флакон
Банка (шыны)
Туба (тюбик)
Пробирка (трубка)
Ампула
Лоток
Пакет (кулек, мешочек)
Қорапша (коробка)
Пачка
Корзинка
Бөтелке – түбі жазық немесе аздап ішіне қарай
майысқан, цилиндр түріндегі корпусы жайлап
азуызына ауысқан сиымдылық. Аузының диаметрі
түбінің диаметринен кішірек. Пайдалану кезінде
колпачок немесе пробкамен жабылады.
Флакон – түбі жазық немесе аздап ішіне қарай
майысқан, әртүрлі формадағы корпусы кілт азуызына
ауысқан сиымдылық. Аузының диаметрі түбінің
диаметринен едәуір кіші. Колпачок немесе
пробкамен жабылады. Әдетте, парфюмерлік-
косметикалық өнімдер үшін қолданылады.
Банка (шыны) – түбі жазық немесе аздап ішіне
қарай майысқан сиымдылық, азуызының диаметрі
корпустың диаметріне жуық. Қақпақпен жабылады.
Сиымдылығы 0,025 дм3 -тен 10,0 дм3 –қа дейін.
Туба (тюбик) – бір рет қолданылатын тара, корпусы
ішіндегі өнімді қысу арқылы шығаруға болатындай жұмсақ
материалдан жасалады, аузы тар болады. Колпачокпен
жабылады. Түбі тюбикті толтырғаннан кейін герметикалық
түрде жабылады.
Пробирка (трубка) – пробкамен жабылатын ұсақ
тара, цилиндр трубка түрінде жасалады, аузының
диаметрі корпус диаметрімен бірдей болады.
Сиымдылығыдо 0,05 дм3-қа дейін. Эфирлік майлар,
духи және т.с. үшін қолданылады.
Ампула – цилиндр корпусы және ұзыншақ келген
аузы бар бір рет қолданылатын тара. Өнім
құйылғаннан кейін герметикалық түрде пайкалау
арқылы жабылады. Дәрілер, косметика
препараттары және т.с. үшшін қолданылады.
Лоток – әдетте формасы төртбұрышты, периметрі
бойынша аласа бортиктері бар бір рет қолданылатын
тара. Лотокты қаптама материалдарымен
(пленкалармен) жабады. Негізінен оралған тағам
өнімдері үшін қолданылады.
Пакет (кулек, мешочек) – жең
түріндгі корпусы бар бір рет
қолданылатын тара. Түбі және ашық
аузы болады. Сиымдылығы – 20 дм3-ға
дейін.
Қорапша (коробка) – корпусы
алуан түрлі, түбі жазық, клапан,
алынатын немесе шарнирдағы
қақпақпен жабылаытн бір рет
қолданылатын тара. Обечайка
түріндегі қақпақпен жабылатын
қорапшаны «пенал» деп атайды.
Корзинка – алуан түрлы формалы «плетеная» тара,
негізінен өсімдік шикізаттары үшін қоданылады.

Ұқсас жұмыстар
Халық шаруашылығы үшін қаптамалардың маңызы
Заманауи орауыштар мен қаптамалар
Комбинирленген тара
Ағаш тара
Тараны унификаттау және стандарттау
Заманауи орауыштар мен қаптамалар туралы ақпарат
«Заманауи орауыштар мен қаптамалар түрлері»
Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Сүт өнімдері үшін тара мен орауыштар
Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері. Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері туралы ақпарат
Пәндер