Сайтқа презентация қосу

Үздік әдістемелік қызмет-2008» облыстық байқауы

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы

«Үздік әдістемелік қызмет-2008» облыстық байқауы
2008 жыл

– бұл ғылым мен педагогикалық озат тәжірибе жетістіктеріне және оқу-тәрбие жұмысының нақтылы жағдайына сүйене жүргізілген, өзара байланысты ісәрекеттер мен шаралар жүйесі, ол әрбір мұғалім мен тәрбиешінің біліктілігін, кәсіби шеберлігін жан-жақты арттыруға бағытталған шаралар, педагогикалық ұжымның ілімдік мүмкіндік шамасын дамыту және арттыру, сайып келгенде, оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру, нақты оқушыны білім, тәрбие алу және даму деңгейіне жеткізу.

Әдістемелік жұмыс

«Аудандық, қалалық әдістемелік кабинет туралы типтік Ережеден» (№348, 22.06.1998ж)

Аудандық әдістемелік қызметтің негізгі бағыттары

І блок Әдіскерлер жұмысын ұйымдастыру

ІІ блок Педагогикалық орта құру

ІҮ блок Оқушылармен жұмыс

ІІІ блок Педагог кадрлармен жұмыс

Әдіскерлер жұмысын ұйымдастыру

Пікірлестер тобын жасақтау

Педагогикалық орта құру

Әдістемелік қызметте инновациялық орта құру

Педагог кадрлармен жұмыс

Педагогтардың кәсіби өсуіне жағдай жасау

Оқушылармен жұмыс

Оқушылардың танымдықшығармашылық қабілеттерін дамыту

Әдістемелік кабинеттің мақсат - міндеттері:
Мектептегі инновациялық үрдістерді, зерттеуізденіс және сынақ – тәжірибе жұмыстарын сараптау, үйлестіру Педагогтардың біліктілігін арттыру жұмыстарының мазмұны мен түрлерін жоспарлау

Мектептермен бірге педагогикалық және басқарушылық озат тәжірибелерді жинақтап, талдау, насихаттау

Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңалықты игерту арқылы білім қызметкерлеріне басқару мен оқытуда кәсіби біліктілігін жетілдіруге бағытталған ғылымиәдістемелік қызмет көрсету
Аудандық деңгейде педагогтардың кәсіби байқаулары мен семинар, конференцияларын, оқушылардың пәндік сайыстарын өткізу

Әдістемелік қызмет тұжырымдамасы
Педагог кадрлардың кәсіби шеберлігін жетілдіру -Педагог кадрлардың сапалық құрамын анықтау І кезең Жобалау -Сауалнама жүргізу -Кәсіби өсу мен шығармашылық мүмкіндікті дамыту бағдарламасы -Озат тәжірибе мектебі деңгейі -Әдістемелік кеңес деңгейі -Шығармашылық топ деңгейі -Өзін-өзі бағалау

-Аудан білім кеңістігінде шығармашылық орта қалыптастыру -Шығармашылық мүмкіндікті пайдалануға жағдай жасау -Әдістемелік әзірлемелер дайындау -Педагог кадрлардың жеке тұлғасын дамыту

ІІ кезең Технологиялық түрлендіру

-Мұғалімдерді оқыту: әдістемелік кеңес, теориялық семинар, семинар - тренинг, өздігінен білім көтеру, секция отырысы, біліктілік арттыру курстарына қатысу, оқытудың жаңа технологияларын игеруі -Педагог кадрлардың бірлестігі -Шығармашылық топ -Озат тәжірибе мектебі -Тірек мектептері -Атаулы мектептер -Кәсіби байқаулар Оқу үрдісін жобалау -Шығармашылық есеп -Кабинеттік байқау

-Педагог кадрлардың шеберлік деңгейін айқындау -Шеберлік класы -Озат тәжірибе мектебі жұмысының нәтижелілігі -Білім беру мазмұнын жаңалау сатысы -Қосымша білім беру қызметінің сапасы -Білім қызметкерлері мен оқушылардың денсаулық көрсеткіші -Ғылым негіздерін оқыту сапасы -Ата-аналардың оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің сапасына қанағаттануы -Аудан білім беру жүйесінде инновациялық үрдістің жүргізілуіне қанағаттанушылық

ІІІ кезең Бағалау, нәтижені түзету

Әдістемелік қызмет негіздері

Жүйелілік пен бірізділік Бағыттылық пен мақсаттылық Негізділік пен айқындылық

Әдістемелік жұмыстың негізгі функциялары
Әрекеттік Мақсат Мазмұн Әдісформа Құрал Нәтиже Мазмұндық Бейімдік Дамытушылық Ғылымитеориялық Талдаушылық Жалпы мәдени Басқарушылық Диагностика Болжау Мақсат қою Ұйымдастыру Бақылау

Әдістемелік жұмыстың инновациялық бағыттары
Мұғалімдердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын

ұйымдастыру; Инновациялық технологияларды игеру, жасау және ендіру; Озат тәжірибені жалпылау, қорыту және игеру; Білім беру мекемелерінің бағдарламаларын дайындау; Авторлық бағдарламалар, құралдар дайындау; Көрнекі құрал, дидактикалық материалдар дайындау; Ғылыми-практикалық конференциялар ұйымдастыру; Мұалімдер жаңашылдығын бағалау өлшемдерін жасау; Инновациялық қызмет мониторингісін дайындау.

Әдістемелік жұмыстың бағыттары

Тұлғалық бағдарлану

Тиімділік пен өнімділік

Деңгейлеп саралау

Нәтижеге бағдарлану

Аудандық әдістемелік қызмет құрылымы
Мақсаты: Аудандағы педкадрлардың педагогикалық мәдениетін көтеру, әдістемелік шеберлігі мен кәсіби шығармашылығын дамыту Мазмұны: Ұстаздардың тұлғалық қасиетін талдау, кәсіби біліктілігі мен шеберлігін жетілдіру, инновацияларды меңгеруге үйрету Ұстанымдары: Ізгілік пен жариялылық, даралау мен саралау, өнімділік пен нәтижелілік, әлеуметтік-психологиялық қолдау жасау

Әдістемелік қызмет бағыттары Ғылымиәдістемелік қызмет
Мектеп менеджменті Мұғалімдердің ғылыми қоғамы

Тәжірибе-сынақ жұмыстары
Инновациялық зертхана Озат тәжірибе зертханасы

Ақпараттықәдістемелік қызмет
Ақпараттықәдістемелік кешен Баспа орталығымен байланыс

Әдістемелік жұмыс ортасы
Әдіскерлермен жұмыс
Педагог кадрлармен жұмыс

Білім мекемелері әкімшілігімен жұмыс

Мектеп оқушылармен жұмыс

Нормативтікқұқықтық қамтамасыз ету

Әлеуметтік – психологиялық кәсіби қолдау

Ақпараттық -әдістемелік қамтамасыз ету

Диагностикалық тұрғыдан қамтамасыз ету

Әдістемелік кабинет жүзеге асырады

Сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Оқу-әдістемелік кешен қалыптастыру

Ғылымитеориялық қамтамасыз ету

Әдістемелік кабинеттің байланыс ортасы

ББЖЖТПКБА ҚДО Ы.Алтынсарин атындағы білім және ғылым академиясы Облыстық Білім басқармасы М.Әуезов атындағы ОҚ Мемлекеттік Университеті

Білім мекемелері Республикалық педагогикалық зерттеу орталығы

Аудандық әдістемелік кабинет

Баспасөз орталығы

Педагогика-медициналық кеңес беру орталығы

Ішкі саясат бөлімі

Мемлекеттік қызметшілерді және бюджеттік сала қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру өңірлік орталығы

Жастарды қолдау орталығы

ӘДІСТЕМЕЛІК

КАБИНЕТ ЖҰМЫСЫНЫҢ

ҚҰРЫЛЫМЫ

Мақсаты: Әдістемелік жұмысты ғылыми негізде қайта құру, мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру

Жағдайы: Шығармашылықты қолдау, ізденіске ынталандыру, ішкі мотивациялық талпынысты ояту

Құралы: Басқарудың тиімді технологиялары және оқытып-үйретудің интерактивті әдістері мен белсенді формалары

Деңгейі бойынша
Жас мамандар мектебі Шеберлік шыңдау мектебі Озат тәжірибе мектебі Үлгі-тірек мектебі Атаулы мектептер

Бағыты бойынша
Жедел жәрдем тобы Ақпараттық біліктілік тобы Салауаттылыққа баулу тобы Дебат (шешендік) тобы Сараптау-талдау тобы

Сұраныс бойынша
Жоспарлаужобалауға үйрену Ұйымдастыруға үйрену Қарым-қатынасқа үйрену Бақылау-бағалауға үйрену Ғылыми-зерттеуге үйрену

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ «Жаңалық» орталығы

ТОПТАР «Жас әдіскер» тобы

«Ізденіс» тобы

Әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру Эксперттік - сараптау алқасы Әдістемелік кеңес Әдіс бірлестіктері Шығармашылық зертханалар
Ғылыми-әдістемелік орталық Озат тәжірибені жинақтау зертханасы

Озат тәжірибе зертханасы

Озат іс-тәжірибені насихаттау арқылы жаңа педагогикалық идеялар табу, мұғалімнің әлеуметтік имиджін позитивті қалыптастыру

Мектеп басқарушылық озат тәжірибе

Педагогикалық озат тәжірибе

Зерттеу, тарату, жалпылау

Әдістемелік кабинет әдіскерлерінің сапалық құрамы

14 12 10 8 6 4 2 0
2005-2006

1212

1313

1414

10 7 5 8 5 барлығы жоғары білімдісі І категориялы ІІ категориялы

2006-2007

2007-2008

Аудан білім қызметкерлерінің кәсіби байқауларда жеткен жетістіктері
35 30 25 20 15 10 5 0
2 14 15 9 2 10 5
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

30 25

Аудандық байқау жүлдегерлері Облыстық байқау жүлдегерлері Республикалық байқау жүлдегерлері

Педагог кадрлардың біліктілік арттыру көрсеткіші
400 350 300 250 200 150 100 50 0 7 8 10 5 115 290 377 291
Облыстық кадрлар біліктілігін арттыру және ақпараттық технологиялар институты базасында Білім беру жүйесі басшы және педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыратын республикалық институт

2005- 2006- 2007- 20082006 2007 2008 2009

Әдістемелік қызметті басқару диагностикасы
4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2
талдаушылық икемділік жоспарлау мүмкіндігі ұйымдастырушылық икемділік ынталандыру деңгейі бақылау-түзетушілік икемділік орта балы 2007-2008 3,6 3,5 4 4 3,7 3,8

Әдістемелік қызмет мониторингісі
Білім мекемелеріндегі әдістемелік жұмыстардың жүзеге асырылу барысы Білім мекемелерінің әдістемелік қызметін салалар бойынша сараптау

Әдістемелік жұмыс мониторингісінің негізгі бағыттары Ұжымның сапалық құрамы Жас мамандармен жұмыс Біліктілік деңгейі Инновациялық процестер Әдістемелік қызмет құрылымы Педагогтардың кәсіби рейтингісі

Мектептегі әдістемелік қызметті бағалау Жалпы басқару мәселелері Педагог кадрлармен жұмыс Мектепішілік бақылау мәселелері


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь