АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАМАНДЫҚТАРДА «МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ» БӨЛІМІН МЕҢГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Презентация қосу
Мамандық тар :

050111 – Информатика 050602 – Информатика

050703 – Ақ парттық жүйелер
Мамандық\пән аты

050602 – Информатика - 050111–Информатика- 050703 – Ақпарттық
«Мәліметтер қорының «Мәліметтер қоры және жүйелер - «Мәліметтер
теориясы» ақпараттық жүйелер» қорының жүйелері»

Үш пән бойынша ұқ састық тар
Мәліметтер моделі: иерархиялық, желілік және реляциялық. SQL тілі.
Екі пән бойынша ұқ састық тар
Модельді физикалық сипаттау. Пәндік облыстың
концептуалдық моделі.
Екі пән бойынша ұқсастықтар
Модельді қалыпты формаға келтіру.
Мәліметтер қоры Екі пән бойынша МҚБЖ-не шолу. Сызба
жүйесінің негізгі ұқ састық тар және ішкі сызба түсінігі.
компонентері. Реляциялық Қазіргі заманғы МҚБЖ-нің
алгебра. Мәліметтер қорын біреуін таңдап оқу.
құру және өңдеу: іздеу, Мәліметтер қорын
сорттау. Мәліметтер қорын физикалық ұйымдастыру.
құру.
Мамандықтардың аты және оқытылу
ұзақтығы
050602 – 050111– 050703 –
Информатика - Информатика- Ақпарттық
«Мәліметтер «Мәліметтер қоры жүйелер -
қорының теориясы» және ақпараттық «Мәліметтер
жүйелер» қорының
2 кредит (90 жүйелері»
3 кредит (135
сағат) сағат)
2 кредит (90 сағат)
Электрондық түрде жинақталып
жүйеленген дәрістік материалдың
көлемі 211 Мб және зертханалық
жұмыстардың көлемі 43 Мб құрап
тұр.
Негізгі оқулықтар:

1. Типтік бағдарлама/Алматы - 2006 ж.
2. Малыхина М.П., Базы данных: основы
проектирования, использование/2004г
3. Хомоненко А. Д. Базы данных: - учебник для ВУЗ-
ов/2000 г.,
4. Ульман Д. Д., Уидом Д. Введение в системы базы
данных/2000г.,
5. Жангисина Г. Д., Хакимова Т. Теория и методика
компьютерного моделирования для задач базы
данных и глобальной сети:-учебное пособие/ 2007 г.,
6. Когаловский М. Энциклопедия технологии баз
данных/2003 г.

Ұқсас жұмыстар
Психология ғылыми және оқу пәні ретінде
Excel программасында мәліметтер қорымен жұмыс жасау
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Оффлайн режимдегі оқыту
Ғаламдық экономикалық – экологиялық проблемаларды шешу жолдары
Қоғамдағы гендерлік роль
Тағам өнеркәсібінде қолданылатын микроорганизмдер туралы
Информатика сабақтарында жаңа информациялық технологияларды пайдалану
Психологиялық әсер етудің мәні
Ақпараттық жүйе
Пәндер