Дисперсия құбылысын компьютерде модельдеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дисперсия
құбылысын
компьютерде
модельдеу

12.10.17 1
Дисперсия
құбылысына
арналған
есептерді
компьютерде
модельдеу.
12.10.17 2
Дисперсия құбылысы
электромагниттік теория
n мен заттың электрондық
теориясы негізінде
түсіндіріледі. Лоренцтің
айтуына қарағанда, тепе-
теңдіктен шығарылған
электрон тербеліске келіп,
ол өзінің тербеліс
энергиясын
электромагниттік толқын
Y,НМ шығаруға жібереді. Соның
нәтижесінде тербеліс
өшетін тербеліске
айналады

12.10.17 3
n 1672 жылы И.Ньютон
призмаға түскен ақ жарықтың
жіктелетінін, призманың сыну
көрсеткіші түскен сәуленің
толқын ұзындығына (жиілігіне)
тәуелді екенін анықтады.Бұл
құбылыс дисперсия деп
аталады.
2 Толқын ұзындығының
3 азаюына байланысты сыну
Y,НМ көрсеткіші күрт жылдамдықпен
өсетін шаманы заттың
дисперсиясы деп атайды.

12.10.17 4
аномаль қалыпты
n

1 3
Аномаль дисперсия кезінде
4 сыну көрсеткішінің толқын
ұзындығына қатынасы артқан
сайын сыну көрсеткішінің толқын
жиілігіне қатынасы кемиді.
Y,нм Ал қалыпты дисперсияда
керісінше болады.
Суретте 1-2,3-4 – қалыпты
дисперсия,2-3 – аномаль дисперсия

12.10.17 5
Э

А В
А,В – айқасқан
призмалар
Э- экран
а)қалыпты дисперсия
экранда
тіктөртбұрышты
спектрді береді
б)В призмадан спектр
қисаяды
в)аномаль дисперсияда
спектр үзіліп қалады

а) б) в)

12.10.17 6
L1 F s
A2 A1
A2
A1

А1,А4-жартылай
мөлдір
айналар;
1 2 А2; А3-тұтас
B2 B1 айналар;
A4 В1;В2-кюветтер;
A3
L1, L2-линзалар
S-жарық

A4 A3
C L2
12.10.17 7
Бұл тәжірибенің қорытындысы:

Қармақ тәрізді дисперсия құбылысы
байқалады.

12.10.17 8
В С А,С-нүктелерінде
А
толқындар қарама
қарсы қозғалады
В – екі толқынның
фазалары бір-біріне
сәйкес келеді.

k
12.10.17 9
Дисперсия құбылысымен танысып, оған
есептер, тесттер, модель құрдық. Курстық
жұмыстың алдына қойылған мақсатына
жетіп, мәселелерін шешкен сияқты.
Курстық жұмысты орындаушы және
қорғаушы ,,физика және информатика,,
мамандығының 3-курс студенті Сулейменова
Асем.

12.10.17 10

Ұқсас жұмыстар
Жарық дисперсиясы және поляризациясы
Ньютон ашқан дисперсия құбылысы түстердің табиғатын түсінуге жасалған алғашқы қадам
Қаржылық тәуекелдерді талдау және бағалау
Көрсетілу әдісіне қарай модельдерді топта
Деректер базасының архитектурасы
Дисперсиялық талдау
Компьютерлік модель
Жеке фактордың белгінің жалпы өзгергіштігіне тигізетін үлесін дисперсиялық талдау арқылы анықтау
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы
Математиканы оқып үйренуде компьютерді пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері
Пәндер