Еңбек нарығының Инфрақұрылымы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік
университеті
«Экономика және Қаржы» институты
«Маркетинг» кафедрасы

Еңбек нарығының
Инфрақұрылымы

Орындаған: Джумабекова М
Қабылдаған: Карибов В
Жоспар

1. Экономикалық өсуді жеделдетудің және
өндірістің тиімділігін арттырудың басты
факторы
2. Еліміздің қазіргі және орта мерзімді
дамуындағы негізгі стратегиялық ұстаным
3. Еңбекақыны мерзімдік төлегенде еңбекті
мөлшерлеу жұмысы жүргізіледі
Экономикалық
өсуді
жеделдетудің
және
өндірістің тиімділігін
арттырудың басты
факторы

жоғары өнімді белсенді еңбекке
еңбекке экономикалық
уәждеме жасау ынталандыру
Экономикалық ынталандыру- адамдарды
өнімді әрі табысты еңбекке қызықтыратын,
олардың мүдделік белсенділігін арттырудың
әртүрлі үрдістері мен әдістерін қамтиды.
өндіріс тиімділігін экономикалық ынталандыруды
мынандай белгілермен сипаттауға болады:

экономикалық өсімнің тұрақты қарқыны, оның сапалық
сипаты;
өндірілген тауар сапасының артуы және оның отандық,
әлемдік нарықты бәсекеге қабілеттілігінің өсуі;
халықтың материалдық жағдайы мен әл-ауқатының
жақсаруы;
жаңа технологияларды меңгеру, ғылыми және инновациялық
қызмет әсерінің күшеюі, адам капиталын нәтижелі қолдану;
басқару тиімділігін арттыру нәтижесінде өндірістік ресурстарды
пайдалануды үнемдеу, еңбек өнімділігін ынталандыру.
Қазақстан Республикасы экономикалық салаларының
тиімділігі
Көрсеткіш 2000 2001 2002 2003 2004
Барлық экономиканың 21,6 14,8 18,5 21,6 25,7
тиімділігі, %
Кен өндіруші саланың 45,14 37,8 31,9 38,8 67,5
тиімділігі, %
Қайта өңдеу саласының 21,4 13,8 19,2 21,4 22,8
тиімділігі, %
Ауыл шаруашылығының 5,4 5,3 -4,4 13,8 1,7
тиімділігі, %
Құрылыс саласының 4,3 4,5 5,2 5,0 3,4
тиімділігі, %
Сауданың тиімділігі, % 4,7 3,4 5,8 9,3 4,9
Көлік және байланыс 9,4 11,8 18,7 18,1 18,9
саласының тиімділігі, %
Қаржылық қызмет 3,3 32,5 15,6 9,1 11,2
саласының тиімділігі, %
Жылжымайтын мүлік 40,1 -3,2 13,8 4,3 8,3
операциясының тиімділігі,
%
Жұмысшының біліктілік разрядын
анықтауда мына формуланы қолдануға
болады:
Рб = К1 х К2 х К3 х К4

Рб – жұмысшының біліктілік разряды;
К1 – жұмысшының жалпы білімін, кәсіби деңгейін және оны өсірудегі
еңбектің қажетсінуін анықтайтын коэффициент;
К2 – берілген мамандық бойынша жұмыс тәжірибесін анықтайтын
коэффициент;
К3 – орындалатын жұмыстың жауапкершілігі мен ауырлығын
анықтайтын коэффициент;
К4 - еңбектік және өндірістік тәртіпті ескеретін коэффиицент.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорын экономикасына қатысты класстар және анықтамалар
Еңбекпен шұғылданбаған жұмыссыздар
Халықаралық еңбек ұйымы
Қызмет көрсету нарығының инфрақұрылымы
Қаржы нарығының негізгі қатысушылары
Нарықтың субъектілері
Қор биржасының инфрақұрылымы
Қаржы нарығының міндеттері
Қаржы нарығының құрылымы
Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
Пәндер