Әлеуметтікпедагогтарға арналған көмекшіқұрал


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Әлеуметтік
педагогтарға
арналған көмекші
құрал
Кәмелетке толмағандар мен
жүргізілетін жекеленген алдын-
алу жұмыстары әлеуметтік –
педагогикалық технология
ретінде
Әлеуметтік педагогтың
атқаратын қызметі.
Қызметке қажетті құжаттар:
• Стратегиялық жоспар.
• Жүргізілген жұмыстарды тіркеу журналы.
• Сабаққа ену дәптері.
• Жанұяға диагностикалық карта жасақтау.
• Оқушы тұлғасының психо-педогогикалық
мінездемесі.
• Ықшам ауданға сипаттама жасау.
• Ата-аналармен жұмыс папкасы.
• Оқушылармен жұмыс папкасы.
• Педагогикалық ұжыммен жұмыс папкасы.
• Жетім балалар мен ата-ана қамқорынсыз қалған
балалармен жұмыс папкасы...
Мектептерде әлеуметтік
қызметті ұйымдастыру
өзектілігі мен уақтылығы
• жеке тұлғаныі дамуына қолайлы жағдай
жасау;
• шығармашылық қабілетті дамыту;
• бала тәрбиесіне жауапты адамдардың
(ата-ана, оның орнындағы адамдар т.б.);
• жауапкертшілікті күшейту;
• оқуға жағымды мотивация
қалыптастыру;
• тұлғалық және әлеуметтік дамудың бұзылу
себептерін анықтау.
Әлеуметтік қызмет
мақсаты
• Мектеп әкімшілігі мен педагогикалық ұжымда
оқыту мен тәрбие процесінде оқушы тұлғасын
дамытуға әлеуметтік жағдай жасау;
• Педагогтар мен ата-аналарға бала тәрбиесіне
ықпал ету және оларды өзара көмек ,
толеранттылық, мейірімділік, жауапкершілік
және өз-өздеріне сенімділік, әлеуметтік өзара
қатынастарында белсенділік қабілеттері
принциптерін басқа адамның еркіндігі мен
құқығына нұқсан келтірмей қалыптастыру
ІІІ. Қызмет міндеттері:
(Баланың жас ерекшелігі даму
сатыларында.)

• Бала өмірінің әр кездерінде және жанұяда, әлеуметтік
ортада жеке тұлғаның және интелектуалдылық
дамуына ықпал ету;
• Білім ошағында әлеуметтік-психо-педагогикалық
ахуал үйлесімділігін қалыптастыру;
• Қолайсыз жанұяларда әлеуметтік-психо-
педагогикалық ахуал үйлесімділігін қалыптастыруға
ықпал ету;
• Үзіліссіз білім мен тәрбие процесінің сабақтастығына
педагогикалық жағдай жасау;
• Мұғалімдер қызметін әлеуметтану саласы бойынша
ғылыми-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;
• Оқушыларда дезадаптация құбылыстарының пайда
болуын анықтап, тұлғалық даму тренингін жасақтау.
Әлеуметтік-педагогикалық
қызмет құрылымы
Мектеп
директоры
Реабилитациялық
Сынып жетекшінің педагогикалық
– психологиялық жұмыс
секциясы
орталығы

Әлеуметтік
Дене шынықтыру педагог Директордың тәрбие
жөніндегі орынбасары
пәні мұғалімдері

Жалпы мектепішілік
Мектеп медбикесі ата-аналар комитеті

Сынып ата-аналар
комитеті
Ұйымдастырушы шаралары

1. Сыныптың әлеуметтік паспортын жасау
2. “Қиын” балаларға мінездеме жасау
3. Қиын жағдайда өмір сүріп жатқан балаларды
анықтау
4. Ата-аналар жиналысын өткізу
5. “Ерекше назардағы” балаларға картотека жасау
6. Демалыс және үйірме жұмыстарын ұйымдастыру
7. Құқық қорғау органдарымен байланыс орнату
8. “Қиын” балалардың жазғы демалысын
ұйымдастыру
Балалармен жұмыс
1.Сабаққа қатысуын қадағалау
2.Сабақ үлгерімін бақылау
3.Оқушыларды секциялар мен үйірмелер
жұмысына тарту
4. Ағарту әңгімелерін жүргізу
5. Баланы бақылау мақсатында сабаққа қатысу
6. Психологтан немесе дәрігерден кеңес алуға
бағыттау
7. Психодиагностика жүргізу
8. Әрі қарай алуына жүргізу
9. Даулы жағдайларды талдау
Ата-аналармен жұмыс
1. “Ерекше назардағы” балалардың
үйлеріне бару;
2. Ата-аналарға кеңес беру;
3. Ағарту кеңестерінің жұмыстарына
балалар мен ата-аналарын шақыру;
4. Ата-аналар жиналысында баяндама
жасау;
5. Бала тәрбиесі мен қарым-қатынасты
жақсарту жайында ата-аналар
үшін ұсыныстар дайындау;
Педагогикалық ұжыммен
жұмыс
1. Пән мұғалімдерімен қажетті ақпараттармен
алмасу
2. Диагностика қорытындысы бойынша кеңес беру;
3. “Ерекше назардағы” балалрмен жұмыс істеуге
нұсқаулар беру;
4. Аталған тақырыпта педкеңестер мен
жиналыстарда баяндама жасау;
5. Педагогтардың “қиын” балалармен жұмыс істеу
дағдылары мен біліктіліктеріне арналған
іскерлік ойындар, семинар-практикумдар өткізу.
Сыныптағы оқушының әлеуметтену
картасы:
1 2 3 4 5 6 7
Оқушыны Әлеуме Отбас Қиын Кедер До Ересек Таңдау
ң аты- т ы кезде гі с адам
жөні (социум
) Бізді Біз
Асанов
Марат

Тоқмырза
ев
Қайрат

Жайлауов
а
Сәуле
Жасөспірімдердің мінез құлығын алдын алудың
негізгі әдістері

Әлеуметтік педагогтың
оқушыға оңалту кезеңін өткізу

Жасөспірімге сәттілік
жағдайын жасау

Келешек өмірлік
ұмтылыстарды
қалыптастыру Әлеуметтік педагогпен
психологтың кеңесі

Еңбек тағдырымен
байланысқан іс-әрекет

Жасөспірімдердің өзара
қатынас жасау.
Сенімділік пен құрмет.
2005-2006 оқу жылына арналған әлеуметтік қызмет жұмыс жоспары.
(30 мамыр мен 4 маусым аралығында (2005 жылы)әлеуметтік педагогтардың білім жетілдіру
курсының тыңдаушыларының жасақтаған жоспар үлгісі).
№ Әлеуметтік қызметтің негізгі Жұмыс мазмұны Өту мерзімі Жауаптылар Күтілетін нәтижесі, мақсаты
бағыттары

1. Жанұяның тіршілік ортасын зерттеу. А) Ықшам ауданға сипаттама Қыркүйек Әлеуметтік педагог, Ықшам ауд. Инфрақұрылымын анықтау.
сынып
Б)Жанұяға диагностикалық жетекшілер. Жанұяны зерттеп, көмек қажет
карта жасау ететіндерін анықтау.

В)Оқушыға психо-пед- Оқушы тұлғасын зерттеу.
мінездеме

Г)Ата-аналармен жиналыс, Жыл бойы
конф.,семинар.,жеке жұм.
Ұйымдастыру.

Д)Жанұя микроклиматын Ата-ана жауапкершілігін арттыру.
анықтау.

2. Әлеуметтік педагог және оқушы. А)Оқушыларға сабаққа ену. Жыл бойы Әлеуметтік педагог, Оқушы тұлғасын зерттеу.
сынып
Б)Мінез-құлқын зерттеу. Ақпан жетекшілер.

В)Оқушының қабілеті мен Ата-ана жауапкершілігін арттыру.
қызығушылықтарын
анықтау.

Г)1,4,9 сыныптардың бейімделу Қараша
үрдісін бақылау.

3. Әлеуметтік педагог және ұжым. А)Пед. Кеңестерде Желтоқсан Әлеуметтік педагог, Мұғалімдерге зерттеу қортындыларымен
сынып таныстыра отырып, бірлесіп
Б)Сынып жетекшілер Қараша жетекшілер. шешімге келуге шақыру.
семинарында.

В)Бірлестік отырыстарында Жыл бойы
Г)Консилиумдарда т.б. шараларда әртүрлі
тақырыптарды дәрістер,
тренингтер т.б. өткізу.
4 Әлеуметтік педагог және А)Ауыл әкімшілігімен Жыл Әлеуметтік Аз қамтылған жанұяларға көмектесу т.б.
байланысып аз бойы педагог, сынып
қамтылған жанұя жетекшілер.
балалары,

Мемлекеттік қоғамдық Б)Олар туралы
ұйымдар мен мекемелер. құжаттарды реттеу.

В)Жалпыға бірдей
міндетті оқу қорынан
көмек ұйымдастыр.

-ыстық тамақ;

-киім-кешек т.б.

Г)Мектептен тыс
мекемелермен жұмыс.

-спорт мектебі;

-саз мектебі;

-мәдени ұйымдармен
байланыс т.б.

5 Психологиялық – А)Үйірме жұмыстарына Желтоқса Мұғалімдер, Дені сау, білімді тұлға қалыптастыру.
физиологиялық денсаулық балаларды қатынастыру; н медбике,
сақтау жұмыстары. әлеуметтік
-ауру себептерін анықтау; Қараша педагог, сынып
жетекшілер.
-ата-аналармен жұмыс; Жыл
бойы

-бағдарламалар
құрастыру

т.б.

6 Профилактикалық қызмет. А)Ересектер желтоқса Құқық қорғау Дені сау, білімді тұлға қалыптастыру.
қатігездігінен балаларды н органдары
заңға сәйкес қорғау. қызметкерлері,
әлеуметтік
педагог, сынып
жетекшілер.

Ұқсас жұмыстар
ХИМИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ПӘНІ
Майлылығы жоғары кілегейден жасалатын сары майды өндіруге арналған П8-ОЛУ ағынды желісі
Тамақ дайындауға арналған газ қазандығы
БЫЛҒАРЫ ЖӘНЕ ҮЛБІРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ
Теодолиттердің жане нивелирдің жіктелуі туралы ақпарат
Халық ауыз
Көз тамшылары
Инъекцияға арналған ерітінділер
Тігін жұмыстарына қажетті құрал – саймандар
Жүк тасымалдайтын
Пәндер