Жылу өткізгіштік теңдеулерді торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дипломдық жұмыс

Тақырыбы: Жылу өткізгіштік теңдеулерді
торлар әдісімен шешу тақырыбына
электрондық курс құру

Ғылыми жетекші: С.М. Мухамедиева

Орындаған студент: Н. Қашабай
Негізгі беті
Мазмұндық беті
Дербес туындылы диф-дық теңдеу
2u 2u 2u u u
A( x, y ) 2 2 B( x, y ) C ( x, y ) 2 D( x, y ) E ( x, y ) F ( x, y )u ( x, y ) 0
x x y y x y

D AC B
D<0 Гиперболалық тип D=0 Параболалық тип D>0 Эллиптикалық тип

2u 2 2u 2u u 2 2u 2u 2u 2u
a ( 2 2 ) a ( 2 2 ) 2
2 0
t x y t x y x y
Теориялық бөлім
Зертханалық жұмыс
Тапсырмалар
Пароль енгізу беті
Жауаптар бөлімі
Авторлар

Ұқсас жұмыстар
Лаплас теңдеуін торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру
Теңдеулер жүйесін шешу
Мектеп математикасындағы квадраттық теңдеулерді шешу жолдары
Айнымалы коэффициенттерімен дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді математикалық Maple пакеттерінде зерттеу және келтіру
Біртектес тригонометриялық теңдеулерді шешу
Квадрат теңдеулерді шешу
Полигонометриялық ығысу құжаттары мен журналдары
Теңдеулер мен теңдеулер жүйелерін шешу тақырыбына қайталау
Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру
Мағлұматтар ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы
Пәндер