Қайталау саны берілген циклды программалау
Презентация қосу
Циклдегі операторларды қайталау
саны алдын ала берілген болған
жағдайда FOR операторы
қолданылады. Бұл оператор
параметрлі цикл операторы деп те
аталады, өйткені қайталау саны
функция аргументі сияқты циклдің
параметрі қызметін атқаратын басқару
айнымалысы арқылы беріледі.
Оператор FOR сөзінен басталатын оның
тақырыбынан және цикл тұлғасынан тұрады:

Синтаксистік диаграммасы

for Айнымалы
:= Өрнек to Өрнек do
атауы

downto
оператор
Диаграммаға сәйкес оның
жазылуы екі түрде болады:
for <айнымалы>:= to do <оператор>

for <айнымалы>:= downto do
S1 және S2 – цикл параметрінің алғашқы
<оператор>;
және соңғы мәндерін анықтайтын
өрнектер;
For … do – цикл тақырыбын анықтайтын
түйінді сөздер;
<оператор> - цикл тұлғасы.
FOR – үшін
TO – дейін
DO – орындау
DOWNTO – кері қарай
деген мағынаны
білдіретін түйінді сөздер.
Егер қадам +1-ге тең
болса, онда
операторда TO, ал
қадам -1-ге тең болса,
онда DOWNTO сөзі
қолданылады.
FOR операторының орындалуы
блок-схема түрінде

k:=S1, S2, 1

<Оператор>
Егер бір цикл тұлғасында басқа циклдік
құрылым бар болса, онда олар
қабатталған циклдер деп аталады.
Құрамына басқа да цикл кіретін цикл
сыртқы болып саналады да, сыртқы цикл
тұлғасына кіретін цикл ішкі болып
есептеледі.
Күрделі циклдер қарапайым while, repeat,
for циклдері сияқты құрылады.
Ереже: ішкі циклдің барлық операторлары
сыртқы циклдің ішінде орналасуы тиіс.

Ұқсас жұмыстар
Тексеру және таңдау операторлары. Циклдық программалауға арналған командалар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Көшу операторы
Оралымды алгоритмдер
Паскаль тіліндегі программа
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Тексеру және таңдау операторлары. Циклдық программалауға арналған командалар туралы ақпарат
Массивтер. Бірөлшемді массивтермен жұмыс
Пәндер