Математиканы оқып үйренуде компьютерді пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Математиканы оқып
үйренуде компьютерді
пайдаланудың
әдістемелік
ерекшеліктері
Тақырыптың өзектілігі
Оқушының қазіргі сұранысына сай өзінің өмірлік іс-
әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті
деңгейде пайдалана алатындай жан-жа қты дамы ған
дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
Жаппай компьютерлік сауаттылық мәселелерін шешу,
яғни оқушыларға информатика мен
коммуникациялық техниканың құралдарын пайдалану
дағдыларын қалыптастыру.
Оқушының шығармашылық
қабілетін,эксперименталды іскерлігін дамыту.
Оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейін
жетілдіру,тиімділігі мен сапасын жоғарлату
мақсатында компьютерді жекелеген пәндерде оқыту
құралы ретінде пайдалану.
Жұмыс мақсаты
Қоғамды ақпараттандырудың қазіргі
жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен
дамыту және оқушының өз бетімен
білім алу біліктілігін қалыптастыру;
Математикалық есептердің мәнінде
немесе математикалық модельдермен
сипатталатын әдістер мен
құбылыстарды модельдеу
Міндеттер
– оқыту үрдісінде кері байланысты
қамтамасыз ету;
– даралап оқыту үрдісін жүзеге асыру;
– компьютердің графикалық мүмкіндіктерін
пайдаланып жаңа сабақты түрлендірудің
көрнекілігін арттыру;
– қажетті ақпаратты іздеуге байланысты
тапсырмалар;
– оқушыларға ақпараттық процестердің
мәнін ашып көрсету;
Математика пәндерінің мұғалімдері
білуі қажет:
әр түрлі объектілерді кескіндеуді,оны салып тұрғызуды дисплей
бетінде іске асыру және олардың динамикалық елестетілуін;
есептеу процесін,ақпаратты іздеу ж ұмыстарын,сонымен қатар
мәліметтерді жинау,өңдеу жұмыстарын автоматтандыру ж әне
көрсетілген оқытылған объектілер,құбылыстар,процестер
туралы мәлімет жинау;
математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды
қолдануды қосымша оқытуды жүзеге асыру;
оқушылардың білім деңгейін бағалауға қойылатын негізгі
критерийлер;
қолданушының білімін,дайындығын бағалауға арналған
компьютерлік тестік және диагностикалық әдістерді қолдана
білу;
Тиімді технологиялар
Презентациялар технологиясы.
Қосымша сабақтар.
Оқыту.
Компьютерлік модельдермен жұмыс
істеу.
Мультимедиа.
Ғылыми жаңалық

Екінші ретті беттерді
компьютерде модельдеу.
Сфера, Цилиндр, Конус

2 2 2 2
1) ( x y z ) R
2 2 2
2) x y R
2 2 2
x y z
3)
2 2 0
a b c
Эллипсоид, Гиперболоид,
Параболоид
1) x2
y 2
z 2

2 2 1
a b c
2 2 2
2)
x y z
2 2 1
a b c

x2 y2
3) 2 z
p g
Matlab бағдарламасы
Matlab-ты қолдану дегеніміз:
Математикалық есептеулер;
Алгоритімдерді құру;
Үлгілеу;
Деректерді талдау,зерттеу,көрсету;
Ғылыми және инженерлік графика;
Графикалық интерфейспен қоса
қосымшаларды құру;
Екі айнымалыдан тәуелді
функциялардың графиктері
Эллипсоидтың мөлдір каркастық беті,оның
тор түйіндерінің координаттарынан құралған
матрицасы және функциясының мәндері.
>>u=[-2*pi:0.1*pi:2*pi]';
>> v=[-2*pi:0.1*pi:2*pi];
>> X=cos(u)*cos(v);
>> Y=0.7*cos(u)*sin(v);
>> Z=0.8*sin(u)*ones(size(v));
>> surf(X,Y,Z)
>> colorbar
Эллипсоидтың мөлдір каркастық беті
Көңіл қойып

тыңдағандарыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ШЕК ҰҒЫМЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ ТАРИХИ МӘЛІМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
Кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытудың теориясы мен тәжірибесіні қазіргі жағдайы, даму болашағы
Білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесінің тиімділігі
Электродинамика курсындағы пәнаралық байланыс
Мектеп математикасында информатиканы қолдану
ТУЫНДЫ ҰҒЫМЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ ТАРИХИ МАҒЛҰМАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
Сатылай кешенді талдау
Инновациялық технологиялар түрлері
Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері
Сабақ жоспарлау
Пәндер