ӨНЕРКӘСІПТІК ЖЫЛУ РЕСУРСТАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қорғайтын: Карикпаева А
(07- ЭЛК-1),

Оқытушы: Ж.Т.Жаксыгунова
(ШҚМТУ)

УДК 517.
512.122
Тақырыбы:

ӨНЕРКӘСІПТІК
ЖЫЛУ РЕСУРСТАРЫН
ЕСЕПТЕУ
ӘДІСТЕРІ
Асхана ашу мақсатымен мекен-жай

жалға алынып, келісім шарт
құрылды.

Қызмет көрсету бағасын есептеу

мысалын көрсетейік.
І.Асханаға берілетін жылу шығыны.

ІІ Желдетуге(вентиляция)кететін жылу
шығыны

ІІІ. Ыстық суға жұмсалатын жылу
шығыны.

ІY. Технологиялық қажетке
пайдаланылатын
жылу шығыны.
І.Асханаға берілетін жылу шығысы.
1.Мекен жайдың сырттай өлшемі Qно=375 м3
2.Асхана орналасқан мекен жайдың жылулық мінездемесі
Ао=0,35ккал/ м3сағ.С

3.Берілетін жылуды анықтау коэффициенті асханалар
үшін К=0,15-ке тең.
4.Мекен жайды 1 жыл бойы жылытуға керек жылу:
ПО= Qно Ао К 375 0,35 0,15 19,7 Гкал/жыл.

5.Жылытуға берілетін жылу жыл айларына былайша бөлінеді:
5.Жылытуға берілетін жылу жыл
айларына былайша бөлінеді:

І тоқсан -19,7 0,5 9,9 Гкал ІІ тоқсан - 19,7 0,1 2 Гкал
ІІІ тоқсан ІY тоқсан -19,7 0,4 7,8 Гкал
Қаңтар - 9,9 0,37 3,7 Гкал Сәуір - 2 0,75 1,5
Гкал Ақпан - 9,9 0,33 3,3 Гкал Мамыр - 2
0,25 0,5 Гкал
Наурыз - 9,9 0,3 2,9 Гкал Маусым -
Қазан - 7,8 0,15 1,2 Гкал
Қараша - 7,8 0,37 2,9 Гкал
Желтоқсан 7,8 0,48 3,7 Гкал
ІІ Желдетуге (вентиляция) кететін жылу шығысы
1.Мекен жайдың сырт өлшемі
Qно=375 м3
2.Асхана орналасқан мекен жайдың желдету
мінездемесі:3
м
АВ=0,7ккал/ сағ.С
3.Желдетуге кететін жылуды анықтау коэффициенті Кв=0,04

4.Желдетуге кететін жылудың 1 жылдық шығысы:
ПВ= Qно АВ Кв 375 0,7 0,04 10,5 Гкал/жыл.

5.Желдетуге жұмсалатын жылудың жыл айларына бөлінуі:
5.Желдетуге жұмсалатын жылудың
жыл айларына бөлінуі:

І тоқсан - 10,5 0,5 5,3 Гкал ІІ тоқсан – 10,5 0,1 1 Гкал
ІІІ тоқсан ІY тоқсан – 10,5 0,4 4,2
Гкал
Қаңтар - 5,3 0,37 2 Гкал Сәуір - 1 0,75 0,8 Гкал

Ақпан - 5,3 0,33 1,7 Гкал Мамыр - 1 0,25 0,2 Гкал
Наурыз - 5,3 0,3 1,6 Гкал Маусым -
Қазан - 4,2 0,15 0,6 Гкал
Қараша - 4,2 0,37 1,6 Гкал
Желтоқсан- - 4,2 0,48 2 Гкал
ІІІ. Ыстық суға жұмсалатын жылу шығыны.

1.Жұмыскерлер саны – 10 адам

2.1тәуліктегі 1 адамға керек ыстық су нормасы
Агв=60л/адам (асханада душ бар)

3.Ыстық суға жұмсалатын жылуды анықтау коэффициенті
К 0,011
4.Ыстық суға жұмсалатын 1 жылдық жылу шығыны:
Пгв= 10 Агв К 10 60 0,011 6,6 Гкал/жыл.
5.Ыстық суға жұмсалатын жылудың жыл айларына
бөлінуі:
5.Ыстық суға жұмсалатын жылудың
жыл айларына бөлінуі:

Қаңтар - 0,6 Ақпан 0,6 Наурыз - 0,6
Сәуір - 0,5 Мамыр 0,5 Маусым - 0,5
Қазан - 0,6 Қараша 0,6 Желтоқсан - 0,6
Шілде - 0,5 Тамыз 0,5 Қыркүйек - 0,5
ІY. Технологиялық қажетке пайдаланылатын
жылу
шы ғыны.
1.1 тәулікте дайындалатын тағамдар саны Вот=98

2.Тағам дайындауға жұмсалатын жылуды анықтау
коэффициенті К=0,01
3.Тағам дайындауға жұмсалатын ыстық су мөлшері
Агв=2 л/тағам
4.Технологиялық қажетке жұмсалатын жылу:
Птн= Вот Агв К 98 2 0,011 2
Гкал/жыл.
5.Технологиялық қажетке жұмсалатын жылудың
жыл айларына бөлінуі: 2:12=0,2
5.Технологиялық қажетке жұмсалатын жылудың
жыл айларына бөлінуі: 2:12=0,2

Қаңтар - 0,2 Ақпан - 0,2 Наурыз - 0,2
Сәуір - 0,2 Мамыр - 0,1 Маусым - 0,1
Шілде - 0,2 Тамыз - 0,1 Қыркүйек - 0,1
Қазан- 0,2 Қараша - 0,2 Желтоқсан - 0,2
•Бұл есептеулерді бизнес жоспар
құру үшін қолдануға болады.

•Басқа бұйымдар шығару үшін
қолданылатын жылу шығысы
жылудың қолдану мөлшерінен,
өндіріс орнының
жұмыс жасау уақытынан және тағы
басқа факторлардан тәуелді.
Мысалы бетон ерітіндісін дайындауға
жұмсалатын жылу:
1.Ерітіндінің бір жылға керек деп берген
тапсырысы :
Вжыл.=36000м3
2.Жылу берілетін уақытта шығарылатын
ерітінді:Вжыл 8 3600 8
24000м3
Вот 12 12
3.Ерітінді дайындауға жұмсалатын жылу шығысының
мөлшері 31 мың кал. (Оны СНИП кестелерінен
қарадық)
4.Жылудың бір жылдық шығысы: 4000х31000х10-6 744Гкал
5.Жылудың жыл айларына бөлінуі:744:12 62
Гкал/ай .

Ұқсас жұмыстар
Пайдалы қазба кен денелерін контурлау
Мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясаттарын қалыптастыру мен жүзеге асыру механизмдері
Мемлекеттің құрылымдық саясаты және негізгі көрсеткіштері
Ертіс өзені
Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
Энергетикалық кәсіпорындардың ағын сулары
ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Ресурстардың жіктелуі туралы
Физикалық құбылыс Химиялық құбылыс
Экологиялық қатер
Пәндер