Паскаль тілінде программа дайындау жолдары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Паскаль тіліндегі кез
– келген
программаның
тақырыбы, одан кейін
сипаттау бөлімі және
begin және end
сөздерімен қоршалған
операторлар бөлімі
болуы керек.
Сипаттау бөлімі 7 бөліктен тұрады:

1.Программамен байланысатын кітапханалық
модульдер атауларының тізімі (ол uses
түйінді сөзімен басталады)
2.Белгілерді (label) сипаттау
3.Тұрақтыларды (const) сипаттау
4.Мәліметтер типтерін (type) анықтау
5.Айнымалыларды (var) сипаттау
6.Процедураларды (procedure) сипаттау
7.Функцияларды (function) сипаттау
1. Белгілерді сипаттау. Белгі программаның
бір жолын, яғни операторын ерекшелеп
белгілеу үшін қолданылады. Бұл белгі
арқылы қажетті жағдайда программаның
кез келген жолынан осы белгісі бар
операторға көшіп, оны қайталап кезексіз
орындауға болады.
Белгіні сипаттау пішімі:
label 1-сан, 2-сан, к-сан, 1-атау, 2-атау, n-
атау;
2. Тұрақтыларды сипаттау. Программадағы
тұрақтылар өз мәнімен немесе оған
қойылған атау арқылы берілуі мүмкін.
Тұрақтыны сипаттау пішімі:
const атау1=мәні; атау2=мәні; …;
атауn=мәні;
3. Айнымалыларды сипаттау. Программада
пайдаланылатын айнымалы шамалардың
атаулар тізімі және олардың
топтастырылып көрсетілген типтері
төмендегі пішімде сипаттау бөлігінде
Паскаль тілінде операторлар дегеніміз –
программаларға енетін айнымалылар мен
тұрақтыларды, сандарды пайдаланып түрлі
әрекет орындай алатын сөйлемдер.
Оператор дегеніміз – алгоритмді жүзеге асыру
барысында орындалатын іс - әрекеттерді
анықтайтын тілдің қарапайым сөйлемі.
Операторлар бөлімі Begin және End түйінді
сөздерінің ортасында жазылады.
Олар жазылу ретіне қарай біртіндеп бірінен кейін
бірі тізбектей орындалады. Операторлар бір –
бірінен нүктелі үтір (;) арқылы бөлініп жазылады.
Оқуға, түсінуге қолайлы болу үшін бір жолға бір
оператор жазылады.
Операторлардың жалпы жазылу түрі:
Begin
1-оператор:
2-оператор:
--------------:
n-1-
оператор:
n-оператор;

End.
End түйінді сөзінің алдындағы барлық операторлардың
соңына нүктелі үтір қойылуы қажет. Егер End
программа соңы болса, онда одан кейін міндетті түрде
нүкте (.) қойылуы керек.
Программада жол арасына не соңына жүйелі жақшаға
({ }) немесе (* *) алынған түсініктеме сөздер жазуға
болады.
Қарапайым оператор Құрама операторлар
дегеніміз – құрамына дегеніміз - бірнеше
басқа операторлар операторлардан құралатын
енбейтін операторлар. оператор.

- Меншіктеу -Таңдау операторлары
- Шартсыз көшіру - Шартты операторлары
- Процедура шақыру - Қайталау операторлары

Ұқсас жұмыстар
Функциялар мен процедуралар
Менің ғылыми жұмысым Турбо Паскаль алгоритмдік тілінде программалау пәніне арналған электрондық оқулық
Pascal тілінде бағдарламалау
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Бағдарламалау тілдері
Турбо Паскаль программалау ортасында қарапайым программа құру туралы ақпарат
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
Паскаль тіліндегі алғашқы программа
Турбо Паскаль программалау ортасы
Пәндер