Сайтқа презентация қосу

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖОЛДАРЫ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІЗГІЛЕНДІРУДІ, ОНЫҢ ВАРИАТИВТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМ АЛУҒА, ОНЫ ПРАКТИКАДА ҚОЛДАНА БІЛУГЕ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН, НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІРІКТЕУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ОҚУШЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ТӘСІЛМЕН ТАНУЫНА, ӨЗ БЕТІМЕН ІЗДЕНУІНЕ МАҚСАТТЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ ТАРТУҒА БАҒДАРЛАУ

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚҰРМЕТТЕУГЕ, ӨЗГЕ МӘДЕНИ БАСТАМАЛАРҒА АШЫҚ БОЛУҒА ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒДАРЛАУ

Оқуды бастау жасы – 6 жас Оқу мерзімі – 4 жыл  Негізгі міндеті – баланың жеке басының қарқынды  қалыптасуын қамтамасыз етіп, оның өз бетінше  білім алуы және оларды танымдық есептерді  шығаруда пайдалану қабілеттері,  коммуникативтік іскерліктері дамытылады,  оқуға құштарлық, оқу іскерліктері мен мақамдары  қалыптастырылады.

Оқу мерзімі ­ 6 жыл  Негізгі міндеті – адамдар арасындағы және  этносаралық қатынастар мәдениетін, тұлғаның  біртұтас көзқарасын, өзін­өзі анықтауын  қалыптастыру, теориялық ойлау тәсілдері мен  ғылыми таным әдістерін игеруіне ықпал ететін оқу  әрекетін ұйымдастыру.Бейіналды оқыту енгізіледі. 

Оқыту ұзақтығы – 2 жыл  Негізгі міндет – бейінді оқыту        Бейінді оқыту – жалпы орта білім берудің соңғы  кезеңі болып табылатын, оқытудың саралануы мен  даралануына, оқушылардың білімін жалғастыруға  қатысты жеке және өмірлік өзін­өзі танытуына  ықпал ететін талабымен, қызығушылық ниетімен  сәйкес әлеуметтендіруге бағдарланған бейіндік  оқытуды іске асыруға жағдай жасау.

ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ВАТИАТИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨБЕЮ РӨЛІ (оқушыны оқыту кезеңдерінде тұлғалық ішкі ресурстарын дамытуды қадағалау)

НЖБ
(обучен.ориен.резуль )

ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ҮЙЛЕСІМДІ ҚАБЫСҚАН 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС ЖӘНЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ ЕСКЕРІЛУІ 

ӘРЕКЕТТІК ТӘСІЛ

ТҰЛҒАЛЫҚБАҒДАРЛЫҚ ТӘСІЛ

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛ

12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КЕҢІСТІК ОРТАСЫ

БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ЛАУ

АҚПАРАТТАНДЫРУ

ҚҰНДЫЛЫҚТЫБАҒДАРЛЫ

КОММУНИКАТИВТІ

ӘЛЕУМЕТТІК ЕҢБЕК

12 жылдық мектеп түлегінің негізгі құзырлылығы

АҚПАРАТТЫҚТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ

МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ

ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕГЕ СӘЙКЕС БАҚЫЛАУ ЖАСАУҒА ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУГЕ МҮМКІНДІГІ

ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ

ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ

Қазақстан патриоты  

Азаматтық белсенділігі  

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ 

Саяси жүйені түсіну 

Болып жатқан әлеуметтік жағдайларға баға беру  

Б Е Й І Н Д Е У  

,

1-2-сыныптардағы кәсіптік бағдар  

9-10-сыныптардағы бейіналды дайындық 

11-12-сыныптардағы бейіндік оқыту 

11-12-сыныптардағы бейіналды оқыту
Инварианттық бөлімі Вариативтік бөлімі

Базистік компонент
Математика, тарих, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, шетел тілдері, дене шынықтыру, өзін-өзі тану, информатика, қоғамтану, жаратылыстану.

Бейіндік компонент

Әлеуметтікгуманитарлық бағыт

Жаратылыстан у-математикалық бағыт

Технологиялық бағыт

Элективтік курс. Қолданбалы арнаулы курс «Шығармашы лық және зерттеу қызметінің негізі»

МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 4­ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК  ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 3­ТЕН КЕМ ЕМЕС ЭЛЕКТИВТІК  КУРСТАР

«ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ»  АРНАУЛЫ КУРСЫНЫҢ МОДУЛІ

11-12-сынып оқушыларының аудиториялық оқу жүктемесінің жиыны рұқсат етілетін жүктеменің 36 сағатынан аспауы тиісті.

Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары
Мектепшілік бейіндендіру Аймақтық ресурстық орталық К ешкі және сырттай оқитын мектептер Серверлік орталықтар

монобейінді мектеп,, бұл форманы жүзеге бейіндік мектептерде, асыруда жалпы орта ресурстық полибейінді мектеп,, білім беретін бірнеше орталықтар бейіндік сыныптар ұйымдар, базасында, ЖОО, жалпы білім беретін материалдықОблБАИ, бұл мектептерде, техникалық және форманы гимназияларда, кадрлық әлеуеті ұйымдастыруға дарынды балаларға жеткілікті сол құқығы бар ұйымдар арналған аймақтың қуатты жанынан ашылады. мамандандырылған бір білім беру мектептерде ұйымының айналасына біріктіріледі

ақпараттық және қашықтықтан оқыту теориялары элементтері арқылы бейіндік оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады.

Ауылдық жерлердегі жағдайларда бейіндік оқытуды ұйымдастырудың формалары

Ауылдық мектептегі бейіндік сынып

Аудан орталығы базасындағы мектеп-интернат

Интернат типіндегі пансионат

Бейіналды даярлықтың мақсаты

түрлі бейіндік оқуды таңдаудағы өзінің қабілеттілігін объективті түрде бағалай алуының қалыптасуы

қызығушылығы мен қабілеттілігіне сәйкес бейіндік оқуды таңдай алуы

Тандаған бейін бойынша оқу мотивациясының жоғарғы деңгейінің қалыптасуы

КӘСІБИ АҒАРТУШЫЛЫҚ 

КӘСІБИ НАСИХАТ 

БЕЙІНАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 

КӘСІБИ ДИАГНОСТИКА 

КӘСІБИ КЕҢЕС 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ПӘНДІК КУРСТАР 

ПӘНАРАЛЫҚ КУРСТАР

Мамандарға қазіргі жағдайдағы талапты еңбек нарығын қалыптастыру
       

Проблеманы өз бетімен шеше білу Командада бірге әрекет ете білу Дұрыс мақсат қоя білу Тиімді жолмен жете білу (инициативность) Білім деңгейін арттыруға талпыну қабілеті Жеке жауапкершілік Міндеттілік Коммуникабельдік

Қазақстан мектептерінде бейіндік оқытудың жаңа кезеңі
   

2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу Оқушының өзін - өзі азаматтық және кәсіби саналы анықтауын жүзеге асыру Жалпы білім беру мектебінің жоғарғы сатысындағы бейіндік оқыту мына бойынша ұйымдастырылады: - әлеуметтік-гуманитарлық; - жаратылыстану-математика; - технология бағыттары

11-12 сыныптардағы білім беру процесін ұйымдастыру принциптері
 

  

Білім беру процесінде тұлғалық – бағдарлы, әрекеттік, құзыреттік және денсаулық сақтау тәсілдерін жүзеге асыру; Мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық пен өзара байланысты мақсатты ұйымдастыру; Оқушының өзіндік әрекетінің бейіндік бағытына қатысты өзін - өзі анықтауы; Оқу әрекеті формаларын дараландыру, оқушының оқытудың белсенді тәсілдерін тұрақты қолданатын өнімді және өнімсіз әрекетіне сәйкестендіру; Оқушының зерттеушлік дағдыларын қалыптастыруға бағдарлау, оқу жобаларын негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға жеткен нәтижелерді көрсету тәсілі ретінде міндетті түрде орындау. Оқушының өзінің оқу әрекеті мен оның нәтижелерін тұрақты өзіндік талдау мен өзіндік бағалауға жағдай жасау; Білім беру мазмұнының жоғарғы сынып оқушыларының өзін - өзі таныту және кәсіби өзін - өзі анықтау құралы ретінде вариативтілігі, саралануы және практикалық бағыттылығы.

Оқыту процесін ұйымдастыру мен нәтижелерін бағалаудың құралы мен формалары
 

Қазіргі таңдағы педагогикалық және ақпараттық технология Оқу процесінің модулін оқушының жеке білім алу траекториясын қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларының құрылымдық негізнде құру Оқушының орта жоғары кәсіби білім алуға икемделуіне қажетті, зерттеушілік және оқу – жобалау білігін игеру мен дамыту мүмкіндігін туғызатын жобалау тәсілі Оқушының жеке пәндер бойынша білімін диагностикалау ғана емес, оның алынған нәтижелерді өзіндік талдауы, өзіндік бағалауы, қортынды жасау, жеке білім алу траекториясының ерекшелігі байқалатын оқу жетістіктерін бағалау әдістері (портфолио, жобаның тұсау кесері) Мектеп оқушыларының оқу жетістіктерін мұғалім мен оқушының түзету жұмыстары негізнде мониторинг жүргізу Жасөспірімнің жасына біршама сәкес білім беру процесін ұйымдастыру формалары: лекция, семинар сабақтары, әңгімелесу, практикум, сынақ, оқу – зерттеушілік, жобалау – шеберлік, топтық және жеке оқу сабақтары, кеңес алу

Жаңа базистік оқу жоспары (БОЖ)
 

Оқытуды белгіленген бағыттары шеңбернде бейіндер бойынша саралау инвариативтік бөліктің бейіндік компонентінің мазмұны, сондай – ақ вариативтік және тұлғалық – бағдарлы бөліктері негізінде жүзеге асырылады БОЖ негізінде әрбір білім беру салаларынан үш оқу курстары: - базалық блім беру; - бейіндік; - элективтік (арнайы курс).

Портфолио - белгілі бір уақыт арасындағы оқушылардың жетістіктерін бағалау, жинақтау, белгілеу тәсіліПортфолио бұл оқушының бар ынтасының, күш жігерінің, дамуының, жетістіктерінің, оқушы шығармашылығының, нәтижелерінің коллекциясы. Портфолио жүйелі түрде әдейілеп ұйымдастырылған, мұғалімнің де, оқушының да біліміне, дағдысына және қарым-қатынасына мониторинг жүргізу үшін қажетті фактілер жинағы.Портфолио мақсаты:Оқушының дамуы жолын оқу қызметінің нәтижесімен дәлелдеу Портфолио миссиясы: Оқушы бойындағы барлық қабілетті көрсете білу

 

Портфолио нені көздейді 

Оқушының қандай да бір пән немесе тақырып бойынша білмегенін емес, оның біліктілігін, дағдысын паш ете білуді; Сандық сапалық бағаларының кіріктірілуін; Басымдықты бағадан өздік бағаға аударуды көздейді.

Портфолио құрамы

  

Портфолио иесінің өзіндік мақсаты Портфолио мазмұны Болашаққа болжамы

Портфолио - бағалаудың жаңа тиімді формасы ретінде


Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын тұрақты түрде сақтау; Оқушылардың белсенділігін, өз бетімен жұмыс жасау қабілетін, өз бетімен оқу мүмкіндіктерін арттыру; Өз-өзін бағалау дағдысының дамыту міндеттерін шешеді.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь