ТУЫНДЫ ҰҒЫМЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ ТАРИХИ МАҒЛҰМАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Курстық жұмыс
Тақырыбы: ТУЫНДЫ ҰҒЫМЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ
ТАРИХИ МАҒЛҰМАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ғылыми жетекшісі
аға оқытушы
ТАҚЫРЫПТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

математика оқыту барысында
оқушылардың қай тақырыпты
меңгеруге қиналатындығын
анықтаудың маңызы зор. Оқушы
қандай да бір тақырыпты өз
дәрежесіне меңгере алмаса, соның
салдарынан келесі өтілетін
материалды түсінбей қалуы мүмкін.
Туынды тақырыбын меңгеру және
оны басқа ғылымдармен байланысын
көре алудың маңызы зор.
• Оқыту процесінде оқушының санасына ғылыми теорияларды ң
негізін қалаумен және оның туынды
ұғымының қалыптастыру;
• Туынды және оның қолданылу әдістері мен идеяларын толы қ
және терең түсінетін, оқушылардың қиындықтары әртүрлі
есептерді шығару қабілеттерін дамытуға кепілдік беретін білімдер,
іскерліктер мен дағдылардың жоғары деңгейіне қамтамасыз ету;
• Алынған білімдерді теориялық және тәжірибелік мәселелерді
шешуге қолдана білу;
• Оқушыларды туынды және оның қолданылуын оқып үйренуде
тарихи мағлұматтарды пайдалану, бұл ұғымды меңгеру ар қылы
ойлау қабілеттерін дамыту, тиімді жақтарын көре алу, п әнге
деген қызығушылығын арттыру болып табылады.
КІРІСПЕ
1 МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҰҒЫМҒА ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕМЕ
ТҮСІНІКТЕМЕ
1.1 Математикалық ұғымдарды енгізудегі тарихи мағлұматтарды
тиімді пайдалану
2 ТУЫНДЫ ҰҒЫМЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН
ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ ТАРИХИ МӘЛІМЕТТЕРДІ
ПАЙДАЛАНУ
2.1 Туынды ұғымын пайдалануда тарихи мағлұматтарды
қолдану
2.2 Туындыны оқыту әдістемесі
2.3 Туындыға қолданылатын теоремалар және
туындының тәжірибеде қолданылуы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША
ГЛОССАРИЙ
Ұғымның шығу тарихы туралы жалпы
түсінік болу қажет.
Ұғымды нақты анықтап, қажет кезде
пайдалана білу керек.
Әрбір ұғымның анықтамасын біле
отырып, оның жеке қасиеттерін, түрлерін
ажырату, яғни елеулі белгілерін айқын
нақты анықтау.
Туынды тарихынан:

Туындылар және олардың функцияларды зерттеуде
қолданылуы қарастырылатын математиканың бөлімі
дифференциалдық есептеу деп аталады. «Туынды»
термині derivee деген француз сөзінің қаза қша с өзбе
сөз аудармасы, оны 1797 ж. Жозеф Луи Лагранж (1736
- 1813) енгізген, қазіргі кездегі , белгілеулерін де сол
енгізген-ді. И. Ньютон функцияның туындысын
флюксия деп, ал функцияның өзін флюента деп
атаған. Г. Лейбниц дифференциалдық қатынас туралы
айтқан және туындыны штрих түрінде белгілеген.
Қорытынды
Сонымен, қорыта келгенде туынды ұғымын
оқушыларға меңгертіп, оқып үйрету олардың білім
сапасының жоғарлауына, пәнге
қызығушылығының артуына және ғылыми
көзқарастарының қалыптасуына қолайлы жағдай
туғызады, осы алған білімдеріне талдау жасау
арқылы оны тәжірибеде де қолдана білу.
Курстық жұмыста туынды тақырыбын неге
оқытатындықтың себебі математикалық талдау
жасау және тарихымен байланыстыра оқыту
арқылы айқындалды. Бұл тақырыптар ашылып,
курстық жұмыстың мақсатына жетілді.

Ұқсас жұмыстар
ШЕК ҰҒЫМЫН ОҚЫП ҮЙРЕНУДЕ ТАРИХИ МӘЛІМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
Диагностикалық бағалау
Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері
Электродинамика курсындағы пәнаралық байланыс
Математиканы оқып үйренуде компьютерді пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері
Шерхан Мұртаза Бесеудің хаты
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар (экологиялық тәрбие)
MS ACCESS
Туындының физика мен техникада қолданылуы тақырыбы бойынша теориялық білімді практикалық дағдыларға қолдана отырып, дамыту сабағы
Негізгі экономикалық ұғымдар
Пәндер