Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
«Функцияны
интерполяциялау»
материалдары негізінде электрондық
курс құру

Ғылыми жетекші
Курстық жұмыстың мақсаты
Ньютон, Лагранж, Гаусс, Стирлинг
интерполяциялық формулаларының
қорытылу жолдарын қарастыру,
«Функцияны интерполяциялау»
материалдары негізінде
электрондық курс құру
Курстық жұмыстың өзектілігі

Жұмыстың нәтижелерін «Сандық әдістер»
пәнінен зертханалық сабақтарды жүргізу
барысында, студенттердің өз бетімен
жұмысын ұйымдастыруда, білім
деңгейлерін толықтырып отыруда,
емтиханға дайындалу үрдісінде көмек
беретін, қашықтықтан оқыту кезінде
қолдануға болатын мемлекеттік тілде
электрондық курс құрылды
Курстық жұмыс келесідей
бөлімдерден тұрады:

Кіріспе
Теориялық мағлұматтар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Теориялық мағлұматтар:

Бірінші бөлім: Функцияны интерполяциялау

Екінші бөлім: “Функцияны интерполяциялау”
курсын құру
Бірінші бөлім:
Интерполяциялау есебінің қойылуы
Әртүрлі ретті ақырғы айырмалар
Айырмалар кестесі
Жалпыланған дәреже
Ньютонның бірінші және екінші интерполяциялы қ формулалары

Функцияның кестесін тығыздау
Ньютонның интерполяциялық формуласының қалды қ м үшелері
Лагранж интерполяциялық формулалары
Лагранж интерполяциялық формуласыны ң ы қшамдал ған т үрі

Лагранж формуласы бойынша есептеуді ұйымдастыру

Бірдей қашықтықта орналасқан түйіндер үшін Лагранж
интерполяциялық формуласы

Лагранж интерполяциялық формуласыны ң қалды қ м үшесін ба ғалау

Гаусстың бірінші және екінші интерполяциялы қ формулалары
Стирлинг интерполяциялық формуласы
Екінші бөлім:
Электрондық курс түсінігі, оның құрылымы, қасиеттері,
компоненттері, мазмұны

HTML құжатының форматы, командалары, тэг
атрибуттары, гипермәтіндік сілтемелер

FrontPage бағдарламалық жабдығы, Web-беттермен
жұмыс жасау, анимацияларлық мүмкіншіліктері, Xara
3D бағдарламалық жабдығы

«Функцияны интерполяциялау» курсының құрылымына
талдау жасау
“Функцияны интерполяциялау”

материалдары негізінде
құрылған электрондық
курстың құрылымы келесідей:
Қорытынды
Бұл курстық жұмыстың нәтижесінде:

- HTML тілі, Web – парақтардың элементтері, FrontPage, Xara 3D5
(2) бағдарламалық жабдықтарымен танысып, олардың
мүмкіншіліктері қажетті деңгейде меңгерілді ;

- Ньютон, Лагранж, Гаусс, Стирлинг формулаларының қорытылуы
қарастырылып, теориялық материалдар түсінікті, әрі көрнекі
түрде баяндалды ;

- «Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде
мемлекеттік тілде электрондық курс құрылды ;

- Курстық жұмыс нәтижелерін «Сандық әдістер» пәнінен
информатика, қолданбалы математика, математика, ақпараттық
жүйелер мамандықтары бойынша даярланатын студенттер үшін
практикалық және зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
кезінде методикалық нұсқау ретінде қолдануға болады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Зерттеу мақсаты - Ақпаратты қорғау электронды оқулығын өңдеу және құру
Электрондық поштамен хабар жіберу
Лаплас теңдеуін торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру
Маңғыстау облысына аймақтық шолу
Оффлайн режимдегі оқыту
Windows-тағы электронды кестелер
«КОМПЬЮТЕРЛІК КУРС» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
Жазу өнертабысы
Алгоритмдеу және программалау пәнінің oқу - әдicтeмeлiк кeшeнiн жасау
Жылу өткізгіштік теңдеулерді торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру
Пәндер