Өз үйіңді адаспай тап
Презентация қосу
Өз үйіңді адаспай тап

Ток жұмысы
P = UI

A=qU Электр кернеуі

U = IR Ток күші

I=q/t Токтың қуаты
Өз үйіңді адаспай тап

Ток жұмысы
Q=I2Rt

электр Тоқтың жұмысы
санауыш

Вт*сағ Ток қуаты

ваттметр Джоуль-Ленц заңы
Үйге тапсырма :
• а) Тақырыпты оқу «Токтың жұмысы мен қуаты»
• ә
ә)) Эксперименттік тапсырма
• Өз үйіңдегі электр энергиясы санауышын бақыла ңдар,оны ң к өрсеткіштерін қа ғаз ға т үсірі ңдер.Келесі к үнні ң
кешінде оның көрсетуін тағы қағазға түсіріп,бір т әулікте жұмсал ған электр энергиясыны ң м өлшері мен құнын
есептеңдер.Бір айда тұтынылатын электр энергиясыны ң м өлшері мен оны ң құны қандай ? Электр энергиясын
үнемдеудің жолдарын табы ңдар.Бір ай ішінде үнемделген энергия есебінен қанша а қша үнемдеуге болатынын
табыңдар.
• б) Есептер (Кабардин)
• №110
• 10В кернеуге есептеоген электр шамының қуаты 25 Вт.Шамны ң кедергісін ж әне ток к үшін
тап ?
• №111
• Кедергісі 1Ом өткізгіштен 15с уақытта 45 Кл заряд өтетін болса,онда өткізгіш
ұштарындағы кернеу неге тең ?
• №115
• Тұрақты 2А ток өтетін өткізгіштінң кедергісін 10 Ом-нан 5 Ом- ға дейін кемітсе,онда ғы
бөлінетін қуат қалай өзгереді?
• №117
• Өткізгіштің көлденең қимасынан 1 минутта 30 мКл электр м өлшері өткен болса, онда ғы
тоқ күші неге тең?
• в) Шығармашылық жұмыс
• Мәнжазба «Электр санауыш тарихы»
• Мәнжазба «Ваттметр»

Ұқсас жұмыстар
Цифр қай елдің сөзі
Тышқан мен мысық
Көк сөзі сарғыш сөзі
Күшейтпелі шырай
Қыз балаларға өнегелі тәрбие беру
Астық массасын сақтаудың негізгі тәсілі - үйіндіде сақтау
Интуиция жайлы
Пирамидалық сұрыптау
Опырмалар
Жоғарғы сыныпта мамандық тандау басты міндет
Пәндер