EXCEL-дің графикалық мүмкіндіктері
Презентация қосу
Жаңа сабақ:

EXCEL-дің графикалық мүмкіндіктері
Бағандық
(гистограмма)
Пирамидалық Сызықтық

Конустық Дөңгелек

Диаграмма

Цилиндрлік Нүктелік

Жапырақшалық Сақиналық

Көпіршіген
Диаграмма осі

Горизонталь немесе Вертикаль немесе
категориялар осі мәндер осі

Қатарлар осі

Диаграмма
элементтері

Тор Тақырып Аңыз
Тақырыбы

Аңыз

Тақырыбы

Аңыз
Тақырыбы

Аңыз

Тақырыбы

Аңыз
(Әрбір диаграммма EXCEL кестелік процессорында құрылып түсіндіріледі)

Excel-де диаграммаларды екі түрлі жолмен: ағымдағы жұмыс бетіне
кірістіру және диаграмма бетін қосу арқылы орындауға болады.
1. Жаңа файл ашамыз.
2. Меңзерді А1 ұяшығына орналастырамыз, себебі суретті бос А
бағанына
кірістіреміз.
3. Ол үшін Вставка – Столбцы командасын орындап, бүкіл кестені бір
бағанға оңға жылжытамыз.
4. Вставка – Рисунок – Картинки командасын орындаймыз.
5. Microsoft Clip Gallery диалогтік терезесінде Картинки қосымшасын
және сурет категориясын таңдаймыз.
6. Суреттер бар терезе ашылады, ұнаған суретімізге маусы шертеміз.
7. Вставить батырмасын шертеміз, жақтаудағы сурет кестеге
кірістіріледі.
8. Егер сурет көлемі ұнамаса, оны өзіміз қалауымызша үлкейтіп немесе
кішірейтуімізге болады.
1. Excel-де диаграммаларды неше жолмен құру ға болады. Атап айтыңдар.

2. Аңыз не үшін қажет?

3. Диаграмма осьтері.

4. Тақырып не үшін қолданылады?

5. Диаграмма типтерін атаңдар.

6. Диаграмма элементтері.
Графикалық
обьектілерді
кірістіру жолдарын
көрсетіңдер. Сақиналық
диаграмманы
құрып
көрсетіңдер

Гистограмманы
Дөңгелек
құрып
диаграмманы
көрсетіңдер.
құрып
көрсетіңдер Конустық
диаграмманы Көлемдік
құрып көрсетіңдер гистограмманы
құрып
көрсетіңдер

Ескерту: Слайдтың көрсетілуі барысында әрбір доп
үш реттен тышқан көмегімен шертіледі. 1-ші сұрақ
пайда болады, 2-ші сұрақ жойылады, 3-ші доп
Г
Р
А
Ф
И
К
А

1. Ол деректерді графикалық түрде көрсетуге арналған.
2. Бағандық диаграмманың басқаша атауы.
3. Диаграмма типінің бір түрі.
4. Ол активті ұяшықтың ішіндегісін көрсетеді.
5. Диаграмма осі.
6. Excel қандай бағдарлама?
7. Диаграмма элементтерінің бірі.
1. EXCEL-дің графикалық мүмкіндіктері.

2. Үйден кесте жасап келу. (Кестені келесі
сабақта компьютерге түсіреді.)

Ұқсас жұмыстар
Дөңгелек диаграмма
Microsoft Excel программасында диаграмма құру
Диаграммаларды салу
Айналдыру батырмасы
Деректерді кестелік түрде ұсыну
MC EXCEL кестелік процессоры MC ACCES мәліметтер қорын басқару жүйесі
Сабақ тақырыбы. Сабақтың мақсаты
MS Excel графикалық мүмкіндіктері, диаграммалар
Мәліметтер базасында жазбалармен орындалатын жұмыс
Мәліметтерді енгізу
Пәндер