OptionButton, CheckBox компоненттері
Презентация қосу
OptionButton,
OptionButton,
CheckBox
CheckBox
компоненттері
компоненттері
96-97 бет
OptionButton
Ауыстырып қосқыш,

CheckBox
Жалауша
OptionButton CheckBox
OptionButton
Ауыстырып қосқыш

Мәліметтер топтамасы ішінен тек
бір вариантын ғана таңдауына
мүмкіндік береді.
CheckBox Жалауша

Топтамалар ішінен бір немесе бірнеше
вариант таңдауына мүмкіндік береді.
Негізгі қасиеттері
OptionButton CheckBox
Іске қосылуын орнату Value Value
Түрін өзгерту (0-1) Style Style
Сурет қою Picture Picture
Caption Caption
Visible Visible
Enabled Enabled
Font Font
BackColor BackColor
ForeColor ForeColor
True – ауыстырғыштың іске
қосылуын
орнату
False – ауыстырғыштың ажыратылуы
0 – жалауша орнатылмаған
күйі
1 – жалауша орнатылған
күйі
2 – белгісіз күй
0 – кәдімгі түрі
1 – батырма секілді
өзгереді
Пішінде(формада)
орнатылған
ауыстырғыштар мен
жалаушалар арқылы
мәтіннің (текстің)
жазылу үлгілерін
орнататын қосымша
жасау
1. Form
6. Check1
Font Times New Roman, 16 Caption Қалың
2. Option1 7. Check2
Caption Қара Caption Курсив
3. Option2
Caption Қызыл 8. TextBox1
4. Option3 Text Аа Әә Бб Вв Гг
Caption Жасыл
5. Option3
Caption Көк
Private Sub Option1_Click()
Text1.ForeColor = vbBlack
End Sub

Private Sub Option2_Click()
Text1.ForeColor = vbRed
End Sub

Private Sub Option3_Click()
Text1.ForeColor = vbGreen
End Sub

Private Sub Option4_Click()
Text1.ForeColor = vbBlue
End Sub
Private Sub Check1_Click()
Text1.SetFocus
End Sub
Private Sub Check2_Click()
Text1.SetFocus
End Sub
Private Sub Text1_GotFocus()
If Check1.Value = Checked Then
Text1.FontBold = True _
Else Text1.FontBold = False
If Check2.Value = Checked Then
Text1.FontItalic = True _
Else Text1.FontItalic = False
End Sub
Үйге тапсырма

96-97 беттер
OptionButton Ауыстырып қосқыш,
CheckBox Жалауша

Ұқсас жұмыстар
Компоненттер панелі
Басқару элементтері туралы
Қасиеттер терезесі
Delphi – ОББ тілі
Остеон қан тамырлары
Графтың байланыс компоненттері
Ақпараттық мәдениет ұғымы және оның компоненттері
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
Сілекей мен асқазандағы заттардың ферментативті бөлінуі
Құрылымдық кабельдік жүйе
Пәндер