Ақпараттандыру бағдарламасы
Презентация қосу
Батыс Қазақстан облысы
Орал қаласы
№19 ЖОББМ
Ақпараттандыру бағдарламасы

Біз өмір сүретін ХХІ ғасыр-
компьютер мен техникалық
жаңалықтар ғасыры.
Информатика-ғасыр ғылымы,
өйткені оған бүкіл әлем тәуелді.

2009-2010 оқу жылы
Орал қаласы
№19 жалпы орта білім беретін мектебі
Мекен- жайымыз:
Алмазов көшесі, 67 үй
Электрондық пошта:
Schooll_19@mail.ru
Байланыс телефонымыз:
(7112)531984
Мақсаты:
- ақпараттық-коммуникациялық
технологияны
оқу процесіне енгізу жағдайында
тұжырымдамалық негізін жасақтау және оны
жүйелеу;
- мазмұндық, процессуальдық және бағалау
компоненттері негізінде мазмұны мен оған сәйкес
таңдалынатын педагог мамандардың
категорияларын таңдауды болжау;
- білім беруді ақпараттандыру жағдайына педагог

мамандардың біліктілігін көтеру.
Бұл қойылған мақсаттарды шешу үшін келесі
міндеттерді қарастырамыз:
- педагог мамандардың ақпараттық-
коммуникациялық пайдалана алу дайындығын
арттыру және олардың ақпараттық құзырлығын
қалыптастыру мүмкіндіктерін дамыту;
- педагог мамандарды ақпараттық-коммуникациялық

технологияны өз қызметтеріне енгізуге байланысты
ұйымдастыру жүйесін жасақтау;
- ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу

процесіне енгізу бойынша педагог мамандардың іс-
тәжірибесін тарату.
Ақпараттандыру бағдарламасының бағыттары
Бағыт берудің методологиясын жетілдірумен
стратегиялық мазмұнын таңдау;
әдістерімен формаларын ұйымдастыру;
ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны
тәрбиелеу мен дамыту;
оқытудың әдістемелік жүйесін жасау;
педагог мамандардың инттелектуалдық потенциялын
дамытуға бағыттау;
өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
информациялық-оқу, эксперименттік-зерттеу қызметінің

өз бетімен түрлі іс-әрекеттерін жүзеге асыру;
тестілік, диагностикалық бақылау әдістерімен білім
деңгейін бағалау.
Ақпараттандыру бағдарламасының мазмұны:

- мектептің білім беру жүйесінің бірыңғай ақпараттық-
білім беру кеңістігін қалыптастыратын жобаларды құру
және
ұйымдастыру;
- АКТ-ны оқытуда мұғалімдердің кәсіби қайта даярлау және
біліктілігін жоғарылату.
- Педагогикалық бағдарламалық құралдарды, электрондық

оқулықтарды оқыту үрдісінде қолдануды жетілдіру
- АКТ-ны кешенді қолдану бойынша мұғалімдердің іс-
тәжірибесінен жинақтар дайындау;
Мектептің ақ параттандыру бағ дарламасының
командасы
Қызметі Аты-жөні Байланыс Е-mail
телефоны
Мектеп директоры Жұмағалиева А.Ғ. (7112) 539087 Gold_71@mail.ru

Мектеп Жаркеева С.Ж (7112) 541573 Luch_01@mail.ru
директорының оқу-
әдістемелік
жұмыстарының
орынбасары

Физика пәнінің Есенова Х.М. (7112) 531984 Esen_77@mail.ru
мұғалімі

Информатика Жиенғалиева А.Б (7112) 540602 Aliya_19@mail.ru
пәнінің мұғалімі

Информатика Гайсина З.М. (7112) 970411 zibagul_81@mail.ru
пәнінің мұғалімі
Ақпараттандыру бағдарламасын іске асыру
командасының жұмысы:
І бөлім
1.Педагогикалық ұжымның АКТ-ны қолдану деңгейін анықтау
бойынша
мониторнинг жасау.
2. Педагог мамандардың АКТ қолданудағы біліктілігін арттыру
жұмысының жоспарын құру.
3. Мектепте АКТ-ны қолдану, ақпараттық сауаттылығын арттыру
бойынша семинарлар мен мастер-кластар өткізу.
4. Оқыту үрдісінде электрондық оқулықтарды қолдану бағытында
оқыту
семинарларын ұйымдастыру.
5. АКТ-ны қолдану бойынша қалалық конференция өткізу.
6. Мұғалімдерге арналған аймақтық семинарлар мен тренингтерге
қатысу.
ІІ бөлім
1. Ақпараттандыру жобалары мен зерттеу жұмыстарының
тақырыптарын
анықтау мақсатында оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық
топтарын құру.
2.Оқу пәндерінің тақырыптарына сәйкес оқу жобаларын дайындау.
Мектеп мұғалімдерінің АКТ құзыреттілігін
арттыруды ұйымдастыру жоспары
1. Қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы
бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру (бүкiләлемдiк ақпараттық
ресурстарға бағдарлау, ақпараттарды iздеу алгоритмi мен
ақпараттарды аналитикалық-синтетикалық тұрғыдан өңдеу
әдiстерiн меңгерту).
2. Ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық:
оқу-әдiстемелiк, озық тәжiрибелердi зерттеу, ғылыми-зерттеу
нәтижелерiн түрлендiру мен технологияларды қолдану
әдiстерiн меңгерту; қолданбалы программалық және жаңа
программалық құралдарды меңгерту.
3.Өз қызметтерiнде жаңа ақпараттық технологияның
мүмкiндiктерiн пайдалану: жаңа ақпараттық технологияның
мүмкiндiктерi туралы бiлiм; коммуникациялық қызметтердi
пайдалану дағдысы; бiлiм беру процесiнiң ерекшелiктерiн
ескере отырып, педагогикалық программалық құралдарды
қолдану және оларды өз қызметтерiне сәйкес бейiмдеп
пайдалану.
Мектеп мұғалімдерінің сандық білім беру
қорын педагогикалық қызметте пайдалануы

– пәндерді оқытуда интернет желісін пайдаланады;
- сабақта және сабақтан тыс жұмыстарда интерактивті
тақтаның мүмкiндiктерiн үнемі қолданады;
– қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін оқытуда
мультимедиалық технологияларын пайдаланады;
- оқушылардың үлгерім көрсеткіштері мен білім сапаларын

мектеп сайты арқылы жариялап отырады;
- физика, химия, биология пәндерінен зертханалық
жұмыстарды АКТ-ны қолдана отырып өткізеді;
-пәндерді оқытуда, ҰБТ, МАБ-ға дайындық жұмыстарында
электрондық оқулықтарды кең көлемде пайдаланады;
Мектепті басқарудағы АКТ қорын пайдалану

Мектептегі басқарушылық және педагогикалық іс-
шаралар ұйымдастырудың жаңа әдістері түрінде
интерактивті тақтаны қолдану арқылы өткізіледі:
- жоғарғы орган-педагогикалық кеңес;
- әдістемелік кеңес;
- ата-аналар және сынып жиналыстары;
- оқушылардың білімін тексеру жұмыстары;
- мектепішілік олимпиадалар, байқаулар;
- оқыту семинарлары;
- мастер-кластар;
- фестивалдар мен конференциялар.
Мектепті басқарудағы АКТ қорын пайдалану

• Оқытуды жекешелендіру;

•Білім беру үрдісінің барлық қатысушыларына жаңа
ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін көрсету;

•Түрлі деңгейде ақпараттық алмасуды қамтамасыз ету;

•Электрондық пошта арқылы әлемдік ақпараттық
қорларды игеру;

•Әдістемелік оқыту сипатындағы материалдарды
электрондық түрде жасау және жариялау;

•Білім беру сапасын қамтамасыз ету.
Мектеп сайты туралы мәлімет

Мектебіміздің сайтының адресі:
http: //www.zkoschool19.ucoz.ru
Электрондық поштамыз:
Schooll_19@mail.ru

Мектеп сайтының беттерінде мектеп
жаң алықтары, ү лгерім жә не білім көрсеткіштері,
мектеп мақтаныштары туралы мә ліметтер
орналасқан.

Болашақта мектеп сайтының жұ мысын жетілдіру
жоспарланып отыр: мұғалімдердің жә не
оқушылардың жұ мыстары, ата-аналарға кең естер
мен мә ліметтер, хабарландырулар, т.б. беттерімен
толықтыру.
Күтілетін нәтижелер:
- педагог мамандардың ақпараттық-
коммуникациялық
пайдалана алу дайындығы және ақпараттық
құзырлығының қалыптасу мүмкіндіктері өседі;
- өз пәндеріне сәйкес ақпараттық-коммуникациялық

технологияны енгізе отырып ұйымдастыру жүйесін
жасақтайды;
- ақпараттық-коммуникациялық технологияны
сабақта және сабақтан тыс жұмыстарда енгізу
бойынша педагог мамандардың іс-тәжірибесі
таратылады.
- оқушылар өз беттерімен АКТ мүмкіндіктерін кең
көлемде пайдалана білуге үйренеді;
- мектеп сайтының жұмысы жанданып ата-аналармен
Бү гінгі кү ннің нә тижелері:

1.2004-2009 оқу жылдары - қалалық информатика пә нінен оқушылар
олимпиадасында жү лделі І,ІІ,ІІІ орындар.
2.2008-2009 оқу жылы- қалалық “Ғылымға қадам” оқушылардың
ғылыми конференциясында информатика пәнінен “Corel Draw
программасын тү рлі графикалық бейнелерді өң деуге қолдану негіздері
” жү лделі ІІІ орын, орыс тілі пә нінен “В.П.Вареев-корифей
журналистики Казахстана” жү лделі ІІ орын, биология пәнінен
“Кішкене бездердің ү лкен құпиясын зерттеу жұ мысын АКТ-ны
қолданып дә лелдеу” жү лделі ІІІ орын, облыстық білім
Департаментінің алғыс хаты;
3.2009 жыл- облыстық жаратылыстану пә ндерінен ғылыми жобаларды
ұ йымдастыру сырттай байқауында биология пәнінен “Қараңғы тең біл
питонның өсуі мен дамуына температура мен қоректің әсерін зерттеуді
АКТ-қолданып дә лелдеу.”
4. 2008 жыл- Облыс көлемінде Oнлайн режимінде мектептің орыс тілі
пә нінің мұғалімі С.Ж.Жаркеева “Бессоюзное сложное предложение”
тақырыбында №11 ОДБАМИКешені базасында 11 сыныпта ашық
сабақ өткізді.
5. 2009 жыл, тамыз- облыстық АКТ қолданып өткізу сабақтарының
байқауында мектептің орыс тілі пә нінің мұғалімі С.Ж.Жаркеева
облыстық білім Департаментінің сертификатын және алғыс хатын
иеленді.
Бүгінгі күннің нәтижелері:
1.2006-2009 оқу жылдары - қалалық “ Үздік информатика
кабинеті” байқауында жүлделі ІІ,ІІІ орындар;
2.2004 -2005 оқу жылы- “Лучший оператор ”конкурсында І
орын;
3.2006 жыл-”За прекрасное знание приложений Microsoft
office” ақпараттық технологиялар олимпиадасында
диплом иегері.
4.2007-2008 оқу жылы- “Компьютерлік сурет” байқауында
алғыс хат және жүлделі ІІІ орын;

5.2009 жыл, қазан- “ҚР қалалары” презентациялық
байқауда жүлделі ІІІ орын;
Білім беру үрдісін ақпараттандыру бойынша
жұмыстарды дамыту перспективалары
Жоспарды жүзеге Компьютер кластарын
асырудағы ең негізгі компьютерлермен
жасақтары толықтыру.
Ақпараттандырудың Мультимедиялық
тұ рақты жоспарын жасақтау. құ рылғылар мен ноутбуктар
алу, стационарлық жә не
медиакабинеттер құру.
“Дарынды балалар”, “Үздік Қазіргі заманға сай
оқушылар”, “Ақпаратты бағдарламалық
мұғалім” атты мектеп қамсыздандыру.
базасын құру.
Мектеп өміріндегі Мектеп қоржынына
компьютерлік жү йеде бірдей электрондық
ақпараттандыру орталығын энциклопедиялармен
құ ру. сөздіктер жинақтау.
Мектеп сайтының жұ мысын АКТ-ны қолдану сабақтары
жетілдіру. бойынша мектеп банкісін
жасақтау.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Ақпараттық және сандық білім беру ресурстары туралы ақпарат
Үшінші бағыт
Денсаулық сақтаудағы MEDICAL UNIVERSITY
Эпидемиологиялық зерттеулердің кезеңдері
“Ақпаратты қорғау” пәні бойынша электрондық оқулық әзірлеу
Қазақстанның электрондық үкіметі
Электронды үкімет
АҚПАРАТТЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША САБАҚ ӨТКІЗУ
Тіл құралы халықаралық байланыстарды дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым - қатынастардың аса маңызды құралы
Пәндер