АЛЬДЕГИДТЕР ЖӘНЕ КЕТОНДАР
Презентация қосу
АЛЬДЕГИДТЕР
ЖӘНЕ КЕТОНДАР
Альдегидтер. Альдегидтер дегеніміз —
молекуласындағы карбонил тобы көмірсутек
радикалымен және сутекпен байланысқан
органикалық заттар:

Альдегидтер молекуласына кіретін,
көмірсутек радикалымен және сутекпен
байланысқан карбонил тобын алъдегидтік
топша деп атаймыз.
Физикалық қасиеттері.
Құмырсқа альдегидінен басқасы
сұйық заттар, жоғары өкілдері
қатты заттар.
Сондықтан қатар бойынша
біртіндеп қайнау температуралары
да артады. Төменгі өкілдері (С1 —
С8-ге дейін) өткір иісті болады.
Суда ерігіштіктері де біртіндеп
радикалдағы көміртектің саны
артқан сайын кемиді.
Альдегидтер тыныс жолдарын, көз
қабықшаларын тітіркендіреді,
жүйке жүйесіне зиянды әсерін
тигізеді.
Кетондар. Кетондар дегеніміз
– карбонил тобы арқылы
байланысқан екі көмірсутек
радикалынан тұратын
органикалық заттар.Оларды
құрамына кіретін радикалдар
атына “кетон” сөзін қосып
атайды,ал халықаралық атау
бойынша құрамындағы
көміртек атомына сәйкес
Кетондардың ең қарапайым өкілі — ацетон . Олатына
алканның — өткір –иісті,
он түссіз
сұйықтық, судан жеңіл, бірақ суда жақсы ериді, ұшқыш. Көптеген
жұрнағын жалғау арқылы
органикалық заттарды жақсы ерітеді. Мысалы, лакты, нитроцеллюлозаны,
айтылады.
т.б. Ацетонды агашты құрғақ айдау арқылы, сондай-ак сірке қышқылы мен
оның тұздарынан да алады:
қосылыстарды екі топқа
бөледі: алъдегидтер
және кетондар.
Бұлардың бір-бірінен
айырмашылығы —
альдегидтерде карбонил
тобы радикалмен және
сутек атомымен
байланысқан, ал
кетондар екі
радикалмен
байланысқан.
Альдегидтер мен
кетондарға қосылу
реакциясы тән, қосылу
реакциясы С=0 қос

Ұқсас жұмыстар
Альдегидтер мен кетондар
Альдегидтердің химиялық касиеттері
ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР
Кетондар
Органикалық қосылыстар
Альдегидтердің алынуы
Этерификация реакциясында Гидролиздену реакциясы
ТЕРПЕНДЕР
АРОМАТТЫ КӨМІРСУТЕКТЕГІ
Органикалық қосылыстардың жіктелуі
Пәндер