Грамматика саласынан фонетика мен сөздердің лексикалық мағыналары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыптық - кеңестік бөлімнің
жұмысы
Тақырыбы:
Грамматика саласынан фонетика мен
сөздердің лексикалық мағыналары
Үндестік заңы

Буын үндестігі

Дыбыс үндестігі
Буын үндестігі

1. а) Егер сөздің алдыңғы буыны жуан болса,
келесі буында жуан болады.
Жуан + жуан
ба + ла, қа + ғаз
ә) Жуан + жуан
бала+лар / лер/, қағаз+ды
2. а) Егер сөздің алдыңғы буыны жіңішке болса,
келесі буын да жіңішке болады.
Жіңішке + жіңішке
те + ре + зе, ең + бек
ә) Жіңішке + жіңішке
терезе + ге, еңбек + тің / тың /
3.Х әрпіне біткен сөздерге жалғанатын
қосымша әр уақытта жуан болады.
... х + жуан
цех + та, цех +қа
4. Соңғы ог, уг, рк, на, нг, кс, кг, ск, лк, нкт,
кль, брь, бль сияқты дыбыстар
тіркесіне біткен сөздерге жалғанатын
қосымша әр уақытта жіңішке болады
Ог + жіңішке , нкт + жіңішке
педагог + ті, пункт + ке
Ілгерінді ықпал
1.Дауысты + ұяң бала + ға
Үнді + үнді қол + ды
2. Ұяң + ұяң
қыз + дар
3.Қатаң + қатаң
Дос + тар
4. дауысты дауысты
ұяң + қ,к = ұяң + ғ,г
үнді үнді
а) Біріккен сөздер аралығында:
Қара + көз = Қара + гөз
ә) Сөз тіркесі сыңарлары аралығында.
Күз келді = күз гелді
5. ш + с... = ...ш + ш
қаш +са = қаш +ша

6. қатаң + б... = қатаң + п
а) Біріккен сөздер аралығында:
Айт + бай = Айт + пай
ә) Сөз тіркесі сыңарлары аралығында:
Әкеп бер = әкеп пер
Кейінді ықпал
1. а) Түбір мен қосымша аралығында:
жүрек + і = жүрег + і
ә) Сөз бен сөз аралығында:
ақ + ешкі = ағ ешкі
2. п + ып, іп = уып, уіп
тап +ып = тау + ып
3. н + /б,в,п/ = мб,мв, мп
а) Түбір мен қосымша аралығында:
сен + беді = сем + беді
ә) Сөз бен сөз аралығында:
Бөген + бай = Бөгем + бай.
4. н + қ,к,ғ,г = ң + қ,к,ғ,г
а) Түбір мен қосымша аралығында:
сән + қой = сәң + қой
ә) Сөз бен сөз аралығында:
он ғасыр = оң ғасыр
5. з + с = с + с, с+ш = ш + ш, з +ш = ш+ш
а) Түбір мен қосымша аралығында.
жаз + са = жас + са, ас +шы = аш+шы,
жаз +шы = жаш+шы
ә) Сөз бен сөз аралығында.
Көз салу = көс салу
6. з + ж = ж + ж
а) Түбір мен қосымша аралығында.
Боз +жігіт = Бож + жігіт
ә) Сөз бен сөз аралығында.
жүз жыл = жүж жыл
Тоғыспалы ықпал

1. н + қ = ң+ ғ
Қазан + қап = Қазаң +ғап
н+к = ң+г
Есен + келді = Есең + гелді

2. с + ж = ш + ш
Қос +жан = Қош +шан
ҰБТ сынама нәтижелері бойынша
қорытынды мен кепілдемелер бойынша
атқарылатын жұмыстар:
морфологиялық, синтаксистік құрылымын,
стилистикалық ерекшеліктерін танып білу;
тестілеуде жіберген қателерін талдау;
түзету жұмыстарын жүргізу;
оқушыларды саралап оқыту;
оқушылардың тест тапсырмаларын
орындауда жауапкершілікпен қарауға
ынталандыру;
оқушыларды ҰБТ-ға сапалы дайындауда
оқытудың әдістері мен түрлерін кеңінен
пайдалану;
тақырыптық тест тапсырмалары бойынша
жұмыс жүргізу

Ұқсас жұмыстар
Сөз мағына
Қазақ тілі пәнінен факультатив сабақтарына арналған оқу -әдістемелік кешен
Түбір морфема
Сөз формалары
Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында фонетиканы оқыту
Тіл біліміне кіріспе
Тіл құралдарының стилистикасы
Лексикадан өткенді қайталау
Қазақ тілі білімі қазақ тілін зерттейтін ғылым саласы
Тарихи морфология
Пәндер