Дербес компьютерлер туралы жалпы мәлімет
Презентация қосу
1 2 3 4

5 6 7 8
Компьютердің
логикалық элементі
дегеніміз не?
Қосындылауы
ш дегеніміз
не?
Логикалық
көбейтінді деп нені
айтады?
Логикалық
қосынды деп
нені айтады?
ЕМЕС шылауын қосу
логикалық операцияның
қай түріне
қолданылады ?
Логикалық
есептерді
шешу
схемасы?
Ақиқаттық кесте
дегеніміз не ?
Триггер деген
не?
Жаңа сабақ:

Дербес компьютер
туралы жалпы
мәлімет
Есептеуіш машиналар

үлкен мини микро Дербес
ЭЕМ- ЭЕМ- ком-
ЭЕМ-
пьютер-
дер дер дер лер (ДК)
үлкен мини микро Дербес
ЭЕМ- ком-
ЭЕМ- ЭЕМ- пьютер
дер дер дер лер (ДК)

Өлшемдері шағын Өнімділігі үлкен
Өте қуатты өнімділігі мен құны ЭЕМ- Соңғы 20 жылда
компьютерлер, төмен. Өндірістік дерге қарағанда төмен. қарқынды дамып
Кәсіпорындарға, Олар деректер келеді.
процестерді
дайындау Олар “пайдаланушы”
немесе басқаруда ,
программалық
халық ғылыми жұмыстарды деп аталатын бір
қамтамасыз етуін
шаруашылы- оқу ісімен жетілдіру адамның жұмыс
ғының салаларына үйлестіретін бойынша істеуіне
жұмыс істеу үшін ЖОО-да көмекші операциялар арналған.
қолданылады. қолданылады. орындайды.
Үлкен Мини Микро
Параметр ДК
ЭЕМ ЭЕМ ЭЕМ

Өнімділігі, 1000-
MIPS
10-1000 1-100 133-1000
100000

Ішкі жад
сыйым- 2000-
дылығы,
64-10000 4-512 4-256
10000
Мбайт

Сыртқы жад
сыйым- 500-5000 50-1000 2-100 1-100
дылығы, Гбайт

Разрядтылығы,
бит
64-128 32-64 16-64 11-64
ДЭЕМ буындары
ауысуы

Бірінші Екінші Үшінші Төртінші
буын буын буын буын

1993ж-қазіргі
1975-1980жж 1981-1985жж 1986-1992жж
кезге дейін

32 64
8 16
разрядты разрядты
разрядты разрядты
МП МП
Мп МП
Микропроцессор типі
Параметр 80386 DX 80486 SX 80486DX Pentium PentiumPro Pentium4

Тактілік 33-40 33-80 50-100 60-150 100-200 4000
жиілігі,Мгц
Разрядтылығы, 32 32 32 64 64 64
бит
ЖЖҚ көлемі, 2; 4; 8 2; 4; 8 4; 6; 8 4; 8; 6 8; 16; 32 512
Мбайт
КЕШ-жад 64; 128; 256; 512 512; 512; 32 000
көлемі, Кбайт
128 256 1024 1024;2048
ҚМДЖ көлемі, 420 540 850 1000 2000 1 000
Мбайт
000
Бейне адаптер 24/76 10/90 0/100 0/100 0/100 0/1000
VGA/SVGA, %
Сопроцессоры- 67 80 100 100 100 100
ның бар болуы,
%
СӨЗДІКПЕН ЖҰМЫС

MIPS – машинаның уақыт бірлігінде орындайтын операциялары-
ның өлшенетін шапшаңдығы

Микропроцессор – ДК-нің негізі

Pentium, Pentium-Pro, Pentium 2, 3, 4…. – Қазіргі кездегі
компьютерлердің модельдері
Есептеуіш машиналар
неше топқа бөлінеді
және оларды ата?

Төрт топқа бөлінеді. Олар үлкен ЭЕМ-дер, мини ЭЕМ-дер,
микро ЭЕМ-дер, дербес компьютерлер
Үлкен ЭЕМ-дер не
үшін қолданылады?

Өте қуатты
компьютерлер, кәсіпорындарға, немесе халық
шаруашылығының салаларына жұмыс істеу үшін
қолданылады.
Микро ЭЕМ-дер нені
орындайды?

Өнімділігі өте үлкен ЭЕМ-дерге қарағанда төмен және
олар негізінде деректер дайындау, программалық қамтамасыз
етуін жетілдіру бойынша көмекші операциялар орындайды.
Мини ЭЕМ-дер не
үшін қолданылады?

Өлшемдері шағын және өнімділігі мен құны да төмен.
Олар өндірістік процестерді басқаруда, ғылыми мекемелерде,
ғылыми жұмыстарды оқу ісімен үйлестіретін
ЖОО-да қолданылады.
Дербес компьютерлер
не үшін арналған?

Соңғы 20жылда қарқындап дамып келеді. Олар “пайдаланушы” деп
аталатын бір адамның жұмыс істеуіне арналған.
Дербес компьютердің
кең таралуына
себепші болған
сипаттамаларын
атаңдар.

Адамның компьютермен қатынас жасау тәсілінің қолайлылығы,
құнының арзандығы, жаңа нұсқалары мен модельдерінің
программалық құралдарының мол болуы, жұмыс істеудегі
жоғары сенімділігі
Қазіргі уақытта
кеңінен
қолданылатын ДК?

1981 жылы пайда болған IBM класының ДК-лері
Информатикалық жаттығу
(көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қою)

Микро ЭЕМ-дердің өнімділігі1-100
... MIPS.

Үлкен ЭЕМ-дердің разрядтылы
... ғы64-128 бит.

Ішкі жад сыйымдылығы ДК-лерде 4-256
..... Мбайт
Дербес.... есептеуіш техниканың адам өміріндегі мәні
компьютер мен рөлін айтарлықтай өзгертті.

Сыртқы жад сыйымдылығыМни.....ЭЕМ- 50-1000 Гбайт.
дерде
(Дербес компьютер, разрядтылығы, 4-256,
Мини ЭЕМ-дерде, 1-100.
“Кім зерек”

ДЭЕМ буындарының кестесін
толтыру
Үй тапсырмасы:
Дербес компьютерлер туралы
жалпы мәлімет. Сөзжұмбақ
құ растыру. Кестелерді сызу.

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік желілер және компьютерлік жүйелерді қорғау
Дербес электронды есептеу машинасының архитектурасы
IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер
Желілер туралы жалпы ақпарат. Жаһандық және жергілікті желілер
Компьютердің тілі
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі туралы ақпарат
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
Дербес компьютердің құрылғылары. Ақпараттық жабдықтар ДҚ-дің негізгі бөліктері және олардың мақсаты ДК-дің перифериялық құрылғылары
Компьютердің қосымша құрылғылары
Компьютерлік желілер жайлы жалпы түсініктер
Пәндер