Карбон қышқылдары
Презентация қосу
Карбон
қышқылдары
Карбон қышқылдары дегеніміз —
құрамында функционалдық
карбоксил тобы — СООН бар
көмірсутектердің туындылары.
Қаныққан бірнегізді карбон қышқылдарының
гомологтық қатары және атауы
Алынуы. Қышқылдарды, негізінен,
көмірсутектерді және олардың
туындыларын (альдегидтерді, спирттерді,
т.б.) тотықтыру арқылы алады.
Физикалық қасиеттері. Гомолог қатардың салмағы
жеңіл мүшелері өткір иісті, суда жақсы еритін сұйық
заттар. Молекулалық массаларының артуымен бірге
суда ерігіштігі төмендей береді. Мүндай заңдылық
біратомды спирттер қатарында да байқалған еді. Карбон
қышқылдарындағы карбоксил тобы карбонил тобы мен
гидроксотоптан қүралғандықтан, электрондық
құрылысын бұрынғы білімдерімізді пайдаланып
түсіндіруге болады: карбонил тобындағы оттек
атомының әсерінен С=0 байланыстағы электрондық
тығыздық (әсіресе я-байланыс) электртерістігі күшті
оттек атомына ығысады.Соның салдарынан карбонилдің
көміртек атомы жарым-жартылай оң зарядталып,
электронның орнын толтыру үшін гидроксотоптағы
оттектің электрондарын өзіне тартады. Өз кезегінде
гидроксотоптағы оттек сутектің электрондарын өзіне
тартып полюстенеді.
Құрамында көмірсутек радикалымен
байланысқан карбоксил тобы бар
қосылыстарды карбон қышқылдары деп
айтады. Карбоксил тобы — карбонил және
гидроксил топтарынан түрады. Бұл
фукнционалдық топтардың жеке-жеке
қасиеттері сақталмайды, бірігіп бір
фукнционалдық топтың қасиетін көрсетеді.
Карбон қышқылдары радикалдың табиғатына
байланысты қаныққан, қанықпаған және
ароматты болып бөлінеді.

Ұқсас жұмыстар
Карбон қышқылы
КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫН ӨНДІРУ
Карбон қышқылдарының құрамы
Изомерлері мен атаулары
Жай эфирлер Күрделі эфирлер
Құмырсқа қышқылы
Майлардың құрамы мен құрылысы
Май өнімдерінің қосалқы өнімдері
Майлар және олардың тамактанудағы маңызы. Дәрумендер. Дәрумендердің жетіспеушілігі. Дәрумендердің жіктелуі
ҚАНЫҚПАҒАН МАЙЛЫ ҚЫШҚЫЛДАР
Пәндер