Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім берудің жаңа нәтижелері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім
берудің жаңа нәтижелері

Құзірет - оқушының жеке және қоғам талаптарын
қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне
қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс.
Құзіреттілік – сәйкес құзіретке ие болу негізінде іс-
әрекетті жүзеге асыру қабілетінде байқалатын тұлғалық
қасиет немесе тұлғаның өзара байланысқан қасиеттер
жиынтығы.
Құзыреттілік - оқушылар дайындығы
сапасының сан қырлы және құрылымдық
сипатын анықтайтын толық мөлшерде
стандартталынбайтын баға.
Құзіреттілікті оқушының пән бойынша
игерген білім, білігінің жинағы деп
қабылдауға келмейді.
Ол - оқу нәтижесінде өзгермелі
жағдайда меңгерген білім, білік,
дағдыны тәжірибеде қолдана алу
қабілеті болып табылатын жаңа сапа.
Құзіреттілікке бағдарланған
оқытудағы жаңа бағалау әдісі

Оқушының білім алу кезеңінде игерген
білім көлемі, интеллектуалдық білігі, іс -
әрекетте, қарым-қатынаста қалыптасқан
дағдылары нәтижесінде қол жеткізген
жетістіктері бағаланады.
Блум теориясы
толық меңгеруді қамтиды, бұл теория негізінде білім сапасын
арттыру үшін мақсаттың айқын болуы шарт.

1. Танып білу → бірінші нәтиже;
2. Түсіну → екінші нәтиже;
3. Қолдану → үшінші нәтиже;
4. Талдау → төртінші нәтиже;
5. Қорытынды → бесінші нәтиже;
6. Баға беру → алтыншы нәтиже.
Құзіреттілікті анықтаудың бір жолы
– портфолио технологиясы

Портфолио технологиясы дәстүрлі
бақылау-бағалау құралын толықтырады.
Оның дәстүрлі жүйеден айырмашылығы
– оқушының оқу, шығармашылық,
әлеуметтік, коммуникативті қызмет
нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді,
баланың жеке құзіреттілігін айқындайды.
“Портфолиоға” педагогика ғылымында түрліше
анықтама беріледі. Шет тілдерінің сөздігінде
portfolio
жазба ұғж
ымы үсіндіріледі:
былайша тқұ
ұмыстарын, жаттарды сақтауға
және тасымалдауға арналған құрал: а)
портфель, ә) “іс”, папка; б) архив қалта.

бір тақырыпқа біріктірілген жұмыстар
сериясы, құжаттар, қағаздар және т.б.:
а) құнды қағаздар портфелі;
ә) суреттер папкасы.
Американдық педагогтар:

«Портфолио оқушылардың бір немесе
бірнеше пән бойынша жетістіктері мен
білім деңгейін көрсететін жұмыстарын
мақсатты түрде жинақтау» деп
түсініктеме береді.
Ресей тәжірибесінде

портфолиоға таңдап салған жұмыстың
мақсатын айқындап, түсініктеме хат жазу
керек;
портфолионың мазмұны көрсетілуі тиіс;
оқушының өз талдауы мен болашаққа
деген көзқарасы туралы мәлімет.
Портфолионың бала үшін ықпалы
қ
андай?
біріншіден, балалардың өз жұмыстарын
бағалауына,
екіншіден, ересектердің баланың жеке
дамуын қадағалауына,
үшіншіден, баланың жеке жұмысының
сапасына тікелей ықпал етеді.
Портфолио түрлері:
“Жетістік папкасы” (мақтау грамоталары, алғыс
хаттар, дипломдар);
Оқушының тұлғалық даму динамикасын,
шығармашылық, жобалық, зерттеушілік деңгейін
көрсететін портфолио;
Оқушы жетістігі мен оқу-танымдық іс-әрекетін
бағалау, мұғалім, ата-ана, кластастары, қосымша
білім беру мекемелері қызметкерлері берген пікір,
резюме, эссе, рецензия т.б. арналған портфолио;
Портфолионың қызметін былайша
түсіндіруге болады:
Портфолио – оқушының белгілі бір уақыт аралығында
оқудағы жеке жетістіктерінің жинағы мен бағасын тіркеу
тәсілі.
Портфолио – оқушының түрлі салалар бойынша қабілеті
мен жетістіктерін көрсететін оқу нәтижелерінің жинағы.
Портфолио – оқушының білім, білік, дағдыларына
мониторинг жасауға арналған жүйелі, арнайы жинақталған
дәлелдемелер жинағы.
Портфолио – оқушының жеке жетістіктері мен тәжірибесін
рәсімдеп көрсететін сан алуан ақпараттарды жинақтаған
жұмыс папкасы.
Портфолио – оқушының жеке өсуін қадағалау болып
табылатын өзіндік көрме жұмыстары.
Портфолио бірқатар мынадай
міндеттерді шешуге:

оқушылардың оқуға деген жоғары
қызығушылығын үнемі қолдауға;
олардың жеке және белсенді жұмыс жасауын
ынталандыруға, оқу және өздігінен ізденіп оқу
мүмкіндіктерін кеңейтуге;
оқушылардың рефлексия жасау мен өзін-өзі
бағалау дағдыларын дамытуға;
мақсат қою, өзінің оқу әрекетін жоспарлау мен
ұйымдастыруға үйрену білігін қалыптастыруға
негіз бола алады.
Портфолионың тиімділігі

Портфолионы қолданысқа енгізу баланың
дамуына байланысты қажеттілік ауқымын
толық ашатын білім беру саясаты мен
оқыту әдістерінің өзара әрекеттестігін
өзгертуге мүмкіндік береді.
Нақты анықтамасы:

портфолио – оқу жоспарының бір немесе
бірнеше саласы бойынша оқушылардың
күш-жігерін, дамуы мен жетістігін
мақсатты түрде жинақтап көрсететін
жұмыстар жинағы болып табылады.
Портфолио ерекшеліктері
№1

Портфолиоға Бұл портфолионың Бұл портфолионың
жинақталған артықшылығы кемшілігі
құжаттар

диплом Қорытынды Мұндай портфолио
мақтау қағазы аттестация нәтиже туралы
куәлік бағасына қосымша мағлұмат
басқа да оқушы оқушының бергенімен,
жетістігін білімділік рейтингін оқушының жеке
дәлелдейтін нақты анықтауға дамуын
құжаттар мүмкіндік береді. шығармашылық
белсенділігін,
қызығушылығын
толық көрсете
алмайды.
Оқушының шығармашылық кітапшасы
Тақырыбы мазмұны Нәтижесі
(балл)
І- бөлім
олимпиадалар қалалық 5
жеңімпаз 4
жүлдегер 3
аудандық 2
жеңімпаз 1
жүлдегер
мектепшілік

ІІ-бөлім
Басқа Байқаулар мен конкурстар, 1-ден 5-ке
сертификаттар пән бойынша курстар мен дейін
тест қорытындылары.
Мектепшілік, аудандық
ғылыми қоғам
байқауларының нәтижесі
№2
Портфолиоға Бұл Бұл портфолионың
жинақталған портфолионың кемшілігі
құжаттар артықшылығы
Портфолионың
сапалық көрсеткіші
Ведомость немесе Мұндай қорытынды
арнаулы курс портфолио аттестацияны
өткендігі туралы оқушының білім толықтырады, бірақ
сынақ кітапшасы деңгейі мен оқушының
шығармашылық шығармашылық білімділік
кітапшасы, белсенділігі көрсеткіші болып
электрондық туралы толық табылмайды. Кей
құжаттар, мәлімет береді, жағдайда мүндай
жобалар, оның портфолио
шығармашылық қызығушылығы педагогикалық
жұмыстар мен бейіналды тұрғыда маңызды
дайындығын болып есептелінеді,
есепке алады. кейбір оқушы үшін
жетістікке жетудің,
білімге ұмтылудың
бір тәсілі болып
№3

Портфолиоға Бұл Бұл
жинақталған портфолионың портфолионы
құжаттар артықшылығы ң кемшілігі
мұндай
қорытынды портфолио
сөз, оқушының өзін- жиналған
рецензия өзі бағалауына, ақпаратты
пікір жауапкершілік жүйелеу,
резюме деңгейінің есепке алу
эссе көтерілуіне,бола күрделілігі
түсінік хат шақ мамандық
таңдауына
бағдар береді
Негізгі мектепті бітіруші портфолиосы
Бейін ( бейіндік компонент)

№ атауы Пәні деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Олимпиада
№ атауы Пәні деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Байқаулар
№ атауы Пәні облысы деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Қосымша білім беру жүйесіндегі жетістіктер мен ЖОО дайындық
№ атауы оқу бағыты мекеме нәтиже күні Бағасы (балл)

Тәжірибе, жоба және шығармашылық жұмыстар
№ атауы Іс-әрекет мазмұны мекеме нәтиже күні Бағасы (балл)

Портфолионың қорытынды ұпай саны _________
___________________________________ қорытынды портфолиода
(оқушы аты-жөні)
жинақталған құжаттар түпнұсқасы негізінде жасалды.
Күні ________ директордың қолы ________
Қорытынды тұжырым:
оқушылардың білім, білік, дағдыларының ауқымын көрсете отырып,
бағалау процесін жеделдету;
оқу мақсаттарын қолдау;
белгілі бір уақыт аралығында оқушының өзгерісі мен өсуін тіркеу;
оқушылардың, мұғалімдер мен ата-аналардың қатынасын нығайту;
оқу процестерінің сабақтастығын қамтамасыз ету;
өздігінен оқуды қолдау;
оқу мүмкіндіктерін кеңейту;
оқыту процесін зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту;
анықталған нәтижелерге орай дамуды айқындау;
алынған нәтижелерге нұсқау жасау мен бағалауға арналған ортақ
тәсілді құрастыру;
оқушылар өз оқуларын еркін бағалай алатын тәсілмен қамтамасыз ету;
оқушылардың дамуын біркелкі қолдау мүмкіндіктері.

Ұқсас жұмыстар
Құзыреттілік - әр баланың өзіндік ерекшеліктеріне қарай жеке тұлғаға бағытталған оқыту арқылы оқушының білімді жан-жақты меңгеруінен көрінетін білім нәтижес
Оқушының шығармашылық кітапшасы
PISA - оқушылардың білімі мен біліктілігін бағалаудың халықаралық бағдарламасы
Жаңа тұрпатты мұғалімді даярлаудың психологиялық және педагогикалық негіздері
БЕЙІНДІК ОҚЫТУ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Орта жалпы білім
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Білім берудің Жаратылыстану саласы
ҚР-ның МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ Негізгі ережелері
Коммуникативтік құзіреттілік
Пәндер