Майлау жүйесінің ақаулары және оларға техникалық қызмет көрсету


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Оқу тобы : 174
Сабақтың тақырыбы: Майлау
жүйесінің ақаулары және оларға
техникалық қызмет көрсету.
Сабақтың мақсаты : 1.Білімділік.
Оқушыларға майлау жүйесі
ақаулары және техникалық күтім түрлері
мен олардың маңызын түсіндіру.

2.Дамытушылық: ақыл-ойын дамыту, өз
бетінше ізденугешешім қабылдауға
дағдыландыру.

3.Тәрбиелік: мамандығына
қызығушылығын оятып, пәнге
сүйіспеншілігін ояту.
Сұрақтар Дұрыс жауабы
1.Схемада көрсетілген майлау жүйесі 1-картер, 2- май орны ( нас) , 3-
болшектерінің атауын жазу. редукциялық клапан, 4- май өлш
сүңгі,5- аралық шестерня, 6- май
сүзгісі, 7- температур (рад) клапаны, 8-
май радиаторы, 9- ағызу клапаны,
10-таратқыш білік, 11-монометр, 12-
күйенте осі, 13- бас май каналы, 14-
бұлғақ майының қуысы, 15- иінді білік,
16- май құятын қақп.
М-моторлық; 8-10- кинем.
тұтқырлығы, мм2С, 1000С ыстықты;
Б1-май тобы, 1- карбюр двиг, 2- диз двиг.
Шамамен ( 630 рад/ сек)
6000 айн/мин.
2.М-8Б және М-10 Б май маркалары
белгілерін жазыңыз.
3.Центрифуганың май қысымы
бірқалыпты болғ жаз-з. Ротор жеңілісі
қандай мөлшерде болады?
Ақаулары Себептері Жөндеу тәсілдері
1.Май қысымының 1. Май қысымын 1. Манометрді ауыстыру
жоқтығы. көрсеткіш ( манометр) керек.
ақаулы. 2.Білікті ауыстыру керек
2.Май насосының білігі 3.Майды май өлшеуіш
сынған. сүңгі үстіңгі белгісіне
2.Қысымның мөлшерден 3.Мотор картерінде май аз. дейін үстеп құю.
төмен не жоғары болуы. 1.Май өткізгіштерден 1.Өткізгіштерді тексеріп
майдың ағуы. ақауларды жөндеу керек
2.Май қабылдағыштың 2.Май қабылдағыш торын
торы бітелген. жуып-тазарту.
3.Май көрсеткіш 3.Май қысымын
( манометр) ақауы. көрсеткішті ауыстыру
3.Өтелген газдардағы 1.Картердегі май деңгейі 1.Артық майды ағызып, өз
көгілдір түтін. артық құюдан жану деңгейін келтіру.
камерасына майдың 1.Тор мен форсунканы
4.Май тазарту сүңгісінің өтуінен ластан тазарту
жеткіліксіз айналымы 1.Ротор форсункасы мен 2.Төсемді ауыстыру
торының ластанып бітіп 3.Центрифуганы ауыстыру
қалуы керек.
2.Ротор қақпағы мен түбі
арасындағы төсеннің
зақымдануы
3.Ротордың осьін айналмай
қалуы
Майлау жүйесіне техникалық
қызмет көрсету

Күнделікті №1 ТҚК №2 ТҚК Маусымдық
ТҚК ТР. 60 мот сағ 240 мот сағ ТҚК
СМ кейін АВ. 4000 км 16000 км Күз – көктем

Орындалатын жұмыстар

1.Май деңгейін 1.Майлау жүйесі 1.Майлау жүйесі 1.Жылына екі рет
өлшеп, қажет болса приборларымен приборлары мотордың майлау
үстеп құю. өткізгіштерінің Мен өткізгіштері жүйесін жуып, жыл
2. Майлау жүйесінен тығыздығын тығыздығын кезеңдеріне сәйкес
майдың ағу- тексеру қажет тексеру, қажет май сортын
ақпайтынын болса, ақауды болса ақауды ауыстырып отыру
тексеру. қалпына келтіру. қалпына келтіру. керек.
2.Май сүзілгісінің 2.Май сүзгісін 2.Автотракторды
тұнбасын құйып тазарту. қысқа пайдалануға
алып тазарту. 3.График бойынша дайындағанда май
3.Май деңгейін майды ауыстыру. радиаторын
тексеру, үстеп құю. ажыратып қою
4.График бойынша қажет.
майды ауыстыру.
IV. Жаңа сабақты пысықтау.
Майлау жүйесі күтімі туралы
оқушылардың білімін пысықтап
тексеруге арналған тесттер.
1.Жеңіл автомобильдерге № 1 тқ және №8 тқ көрсету кезеңділігі...
а) 3000 км, 12000 км; г) 1000км, 5000км
б) 3500 км, 14000 км; д) 4000км, 16000 км
в) 3000км, 10000км; жауабы : 4000 км , 16000 км

2. Жүк автомобиліне №ТҚ көрсету кезеңділігі...
а) 3000км, 12000 ; г) 1000 км , 5000 км
б) 3500 км, 14000; д) 4000км, 16000км
в) 3000км, 10000 км жауабы: 3000 км, 10000км
3.Маусымдық техникалық қызмет көрсету қай уақытта жүргізіледі?
а) күз-жаз ; г) күнделікті
б) қыс-көктем; д) әр маусымда
в) күз-көктем ; жауабы : күз- көктем.

4. Майды ауыстыру ұсынылады:
а) қыздырылған моторда г) Бөлшектелген моторда
б) жұмыс істеп тұрған моторда д) кез келген температурада
в) салқын моторда жауабы: қыздырылған моторда

5. Моторды тоқтатқан соң қалыпты жұмыс істейтін май сүзгісінің роторы
айналуын......... тоқтатады.
а) 5-6 мин; г) 3-7 мин;
б) 2,5 -3 мин; д) 5-7 мин;
в) 1-1,5 мин; жауабы: 2,5-3 мин.
6.Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету кестесі келесі көрсеткіштерге
қарап құрайды:
а) тасымалдаған жүгіне қарап; г)жұмыс істеген сағат санына қарап;
б) шығындалған отынға қарап; д) автомобильдің шыққан жылына
қарап;
в) жүрген жолына қарай километрмен
жауабы: жүрген жолына қарай километрмен.

7:Қыздырылған мотордың майлау жүйесіндегі майдың қысымы қандай
аралықта болуы керек ?
А) 0-0,2 мпа; г) 0,5-0,8 мпа
Б) 0,2-0,4 мпа ; д) 0,5-0,7 мпа
В) 0,4-0,5 мпа жауабы: 0,2-0,4 мпа
V. Сабақты қорытындылау.
1. Жеке оқушыларды атап өту
2.Оқушыларды бағалау
3.Үйге тапсырма. Оқулықтар : 1. Автомоб-
ң құрылысы және пайдал.

Ұқсас жұмыстар
Май деңгейін майды ауыстыру
ЖЕЖ жүйесінің негізгі қағидалары
Қозғалтқыштың негізгі ақаулары
Қозғалтқыштың ақаулары
Сабақты пысықтау
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
ОНЛАЙН САБАҚ
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
КАРБЮРАТОРЛЫҚ ДВИГАТЕЛЬДІҢ ЦИЛИНДРЛІ – ПОРШЕНДІ ТОБЫНА ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Автомобильді маймен және жұмыс сұйықтығымен майлауға, жууға, құюға арналған жабдықтар
Пәндер