Биологиялық ырғақ. Жарықкезеңділік.Радиация


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
§49 Биологиялық
ырғақ.
Жарықкезеңділік.
Радиация.
Б і л і м д і л і г і:
Оқушыларға биологиялық ырғақ, жарықкезеңділік және
радиация туралы білім беру, түсініктерін молайту.

Д а м ы т у ш ы л ы ғ ы:
Оқушылардың білім дағдысы мен алған білімдерін пайдалана білуін дамыту.
көп ізденуге, өз ойларын еркін айтуға дағдыландыру.

Т ә р б и е л і л і г і:
Оқушыларды ұйымшылдыққа, білімділікке,
шығармашылыққа тәрбиелеу.

Т ү р і: К ө р н е к і л і г і:
Аралас-сабақ Ә д і с і:
Ой қозғау, ой Тірек-сызбалар, мультимедия,
қорыту, ой дамыту,
т.б
І. Ұ Й Ы М Д А С Т Ы Р У

ІІ. Ү Й ТАПСЫРМАСЫН ТЕКСЕРУ
Ой қозғау. Нені білеміз?
Тіршілік ортасы дегеніміз не?

Экологиялық факторлар неше топқа бөлінеді?

Факторлардың ағзаға іс-әрекеті туралы не білеміз?

Ағзаларға әсер ететін негізгі абиоздық факторлар қандай?

Күн энергиясы туралы не білеміз?

Тіршілік әрекетін қолдаудағы температураның маңызы қандай?

Ылғалдылықтың тірі ағзаларға әсері қандай?
Б) Тірек - сызбамен жұмыс

Экологиялық
факторлар

Абиоздық Биотикалық Анторпогендік
фактор фактор фактор
Б) Тірек - сызбамен жұмыс

Жарық

Абиоздық
факторлар

Температура Ылғалдылық
РЕЛЕ СҰРАҚТАР

Өлі табиғат факторларының жиынтығы?

Адамның іс әрекеті және тіршілік әрекеті нәтижесінде
пайда болып, осы ортадағы ағзаларға әсер ететін факт

Дарақтар мен популяциялардың өмір сүруіне ең
қолайлы фактор?

Тап сол ағзаның өмір сүретін тірі және өлі табиғат
жағдайларының жиынтығы қалай аталады?

Тірі табиғат факторлары?

Абиоздық факторларға .............. жатады?
ІІІ. ЖАҢА ТАҚЫРЫПТЫ МЕҢГЕРТУ

Сәуір айының он үші

§49 Биологиялық ырғақ.
Жарықкезеңділік.
Радиация.
Биологиялық
Биологиялы қ
ырғғаақ
ыр қ

Ай фазалары,
Ай фазалары,
ККүүнн Жыл
Жыл
белсенділігінің мерзімдерініңң ттәәулік
улік
белсенділігінің мерзімдеріні уаққытыны
ытыныңң
кезеңңдері
дері алмасуы уа
кезе алмасуы
өөзгеруі
згеруі
маусымдық

тәуліктік

жылдық

айлық

тәуліктік
Ағзаға мүмкіндік беретін ішкі тетік уақыт ағымын
сездіріп қана қоймай, оның аралығын өлшеу
биологиялық сағат деп аталды.

Биологиялық ырғақты зерттейтін ғылым
хронобиология деп аталды.
Жарықкезеңділік
фотопериодизм
Өсу және даму үдерістерінен көрінетін ағза жауабы
жарықкезеңділік
( грекше “photos ” - жарық “periodos” - айналым)
деп аталады.

Ұзақ күндік Қысқа
өсімдік Металдың күндік
әсері
өсімдік
Күзгі және
көктемгі түлеу

Маусымдық Қысқы
жылыстау ұйқыға жату

Жыныс
Қоректену
белсенділігі
қарқындыл
ығы
Радиац
ия
Табиғаттың ең күшті абиотикалық экологиялық
факторларының бірі.

Табиғи радиация Жасанды радиация

Ультракүлгін сәуле шығару Ядролық энергияны қолдану
ІҮ. Ой қорыту

Терминдік
Деңгейлік Семантика-
сөздермен
тапсырмалар лық карта
жұмыс
Биологиялық сағат,
А
хронобиология,

жарықкезеңділік,
В 241 бет

ұзан күн өсімдігі,

қысқа күн өсімдігі С
Семантикалық карта

Жарық Биология Биология радиация Ұзақ күндік
кезең лық лық өсімдік
ділік ырғақ сағат

Жыл мерзімдерінің
ауысуы
Табғаттың ең күшті
абиотикалық,
экологиялық факторы
Өсу мен даму
үрдістерінен көрінетін
ағза жауабы.
Ағзаға ішкі тетік уақыт
ағымын сездіріп, оның
аралғын өлшеу.
Жарық кезеңі жиырма
және одан да көп
сағатқа жететін ауданда
өсетін өсімдік
Ма ызд
ы мірл
ік данал
Нені білдік? ы

Биологиялық ырғақ.................

Биологиялық сағат..................

Жарықкезеңділік.....................

Өсімдіктерде жарық қзақтылығының тәуелділігі.......

Жануарлардың жарықкезеңділікке жауабы..........

Радиация.................................
VІ. Б А Ғ А Л А У.

VІІ. Ү Й Г Е ТАПСЫРМ
А

§49 Биологиялық ырғақ. Жарықкезеңділік.
Радиация.

ӨЗ ДЕНЕҢІЗДЕГІ «САҒАТТЫ» ТАНИСЫЗ БА? Эссе жазу.

Ұқсас жұмыстар
Биологиялық ырғақ. Жарықкезеңділік. Радиация туралы
Биологиялық ырғақтарға анықтама
Әуеден шабуыл, химиялық, радиациялық, биологиялық зақымдану қауіпі
Радиациялық және химиялық қауіптілік
Инфрақызыл сәуле
Радиация және оның қауіптілігі
Қозғыш ұлпалар физиологиясы
Қоршаған ортаның физикалық, химиялық және биологиялық ластануы және олардың экологиялық генетикалық салдарлары
Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары
Сыртқы әсерлерге жасушалардың реакциясы
Пәндер