Саясат және оның қызметтері}
Презентация қосу
{
Ежелгі грек философы Аристотель саясатты
“жалпы игілік” пен “бақытты өмірді” мақсат
тұтқан қоғамдасудың өркениетті формасы деп
түсіндірді.

«Саясат жоғары
мағынасындағы өмір, ал өмір
дегеніміз- саясат»

«Экономиканың
шоғырланған айғағы»

« Билікке қатынасу
немесе билікті бөлісу
жөнінде ықпал етуге
Саясаттың субъектілеріне саясатқа , саяси
істерге қатынасып,жургізетін адамдар,
әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар , ұлттар,
саяси элита және т.б жатады.

{
Мемлекет , оның органдары, партиялар,
қоғамдық-саяси қозғалыстар , бұқаралық
ақпарат құралдарынан саяси ұйым құрылады.

{
Саяси қатынастар деп- қоғамдағы
әлеуметтік топтар, таптар жане т.б.
арасындағы мемлекеттік билік жайында
қалыптасатын қатынастарды айтады.

{
Саясат бұл қызметін іске асыру
үшін мемлекеттің,әртүрлі
әлеуметтік топтардың ,
жекелеген адамдардың саяси
мүдделерін қоргай білу керек,
қоғамды оның барлық
мүшелеріне ортақ мүдделер
төнірегінде біріктіре білү керек.
Бұл қызмет ортақ
мақсаттарды анықтау және
сол мақсаттарға жету жолына
бүкіл қоғамды бірегей саяси
ерікке, арнаға жұмылдыру
арқылы іске асырылады.
Осы қызметтер арқылы, айталық,
коғамдық тәртіпті қамтамасыз
ету, тұлганың құқықтары мен
еркіндіктеріне кепілдік беру,
әлеуметтік қақтығыстарға жол
бермеу, азаматтардың саяси
санасы мен мәдениетін
қалыптастыру сияқты мәселелер
шешіледі.

Ұқсас жұмыстар
Саяси институттар
Халықаралық қатынастар
Саяси сана және саяси идеология
САЯСАТ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІР ЖҮЙЕСІНДЕ
Саясат
Саяси ғылымдардың құрылымдары мен парадигмалары
Саяси сана мен саяси идеология
САЯСИ САНА, САЯСИ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ САЯСИ ИДЕОЛОГИЯ
Несие нарығы. Ипотекалық несие проблемасы
Мәдениеттің белгілер әлемі типологиясы
Пәндер