Қоржын
Презентация қосу
1. Статиканың негізгі
ұғымдары мен
аксиомаларын есіңізге
түсіріңіз?
2. Бай
ланыс
аксиом та р
асы?
3. Үш күш туралы
теореманы анықтап
беріңіз?
4. Қос күш және
қос күш моменті
дегеніміз не?
5. Статикадағы негізгі
лема?
6. Пуансо
теоремасын
еске түсіріңіз?
8. Материалдар кедергісі бөлімінде
не түсіндіңіз?
9. Деформация ұғымы нені білдіреді
және қандай түрлерін білесіз?
10.Техникалық механика пәнінің сіздің
таңдаған мамандығыңызға пайдасы
барма?
11. Буклетпен
жұмыс жасаңыз.
12. Техникалық механика пәніне
байланысты еркін тақырып.
Немесе пәннің сіздің
мамандығыңызға маңызы мен
мақсатын түсіндіріңіз?
13. Сіз таңдаған мамандық өзіңізге
ұнай ма?
14. Статиканың негізгі
түсініктері және
аксиомалары.
15. Күштердің кез келген кеңістік
жүйесін бір центрге келтіруді қалай
түсінесіз?
16. Қос күшті қосу теоремасына
анықтама беріңіздер?
17. Қос күш
дегеніміз не?
18. Күш моментінің
скалярлық
анықтамасы?
СӨЗЖҰМБАҚ СҰРАҚТАРЫ

1.Нүкте және нүктелер жүйесін қандай бөлім қарастырады?
2.Материалдар кедергісі пәнінің қазақ бөлімдеріне арнал ған о қулықтың авторы кім?
3.Материалдар кедергісіндегі керекті материалдың бірі, өңделуі же ңіл?
4.Деформацияның бір түрі.
5.Қандай деформация пайда болған жерде, сонымен қоса иілу деформациясы туындайды?
6.Дене бастапқы қалпына келсе онда оны қандай деформация деп атаймыз?
7.Материалдардың құрылымын және материалдардың құндылығын қарастыруды қалай атаймыз?
8.Әліппені ұмытпаған шығарсыз.
9.Материалдар кедергісі курсын қажет ететін маман кім?
10.Күшке түсірілген кескінді қалай атаймыз?
СӨЗЖҰМБАҚ СҰРАҚТАРЫ
1. Деформацияға ұшыраған денені не қарастырады?
2. Материалдар кедергісінде деформациядан кейін қарастырылатын еінші мәселені
атаңыз?
3. 14000С температура ұстайтын материал, өңделуі жеңіл бұл қай материал?
4. Қай деформация белгілі бір денеге күш түсіру арқылы дене пішімін өзгертеді?
5. Денеге берілген бір бағыттағы екі күш қарама-қарсы түсуі салдарынан пайда болатын
күрделі денені не деп атаймыз?
6. Қай бекітпе дөңгелекті, шарнирлі, рельсті жылжуға келетін бекітпе болып келеді?
7. Қозғалысқа келмейтін бекітпені атаңыз?
8. Күрделі теңдеуден құрылған жүйені не деп атаймыз?
9. Шыны тәріздес матадан жасалған материалды атаңыз?
10. Денеге ауырлық күші әсер етуі арқылы материалдың өзгеруі қай деформация деп
ойлайсыздар?
ДОҢГЕЛЕК ҚИМА БРУСЫН БЕРІКТІККЕ ЖӘНЕ
ҚАТАҢДЫҚҚА ЕСЕПТЕУ

Берілгені:Брус (а-суретінде көрсетілген) талап етілетіні:
1. Бұралу моментінің эпюрін тұрғызуымыз қажет;
2. Брутың ұзындығы бойынша максмалды жанама
кернеуінің эпюрын тұрғызу;
3. Қиманың бұрылу бұрышының эпюрын тұрғызуымыз
қажет;
Шешімі: Берілген брустың үш аймағы бар (а-
суретінде көрсетілген)
Айналу моменттерінің қатынасын қолдана отырып айналу
эпюрын қалыптастырамыз
эпюрын мынадай заңды ережелерді қолдана отырып
қалыптастырамыз: айналу моментін оң деп алып сағат
тіліне бағыттаймыз, брустың тоқтап тұрған қима бөлігін
қарастырар болсақ.
1-ші аймақ үшін (б-суреті)
2-ші аймақ үшін (в-суреті) 3-ші аймақ үшін (г-суреті)
Айналу моментінің эпюрі (д суретінде) көрсетілген
Брутың ұзындығы бойынша максмалды жанама
кернеуінің эпюрын тұрғызамыз шартты түрде максималды
кернеуді деп аламыз
1-ші аймақта
2-ші аймақта

3-ші аймақта

Брутың ұзындығы бойынша максмалды жанама кернеуінің
эпюры (е-суретінде) көрсетілген
Брустың бұрыштық бұрылу қимасы әрбір аймақта айналу
моменттері мына формуламен анықталады:
Берілген брустың әрдайым қимасына мынадай формула қолданылады
Брустың бұрылу бұрышының қимасының эпюрын тұрғызамыз.
Қиманың бұрылу бұрышы себебі бұл қимада бру бекітілген.
Брустың бұрылу бұрышының қимасының эпюры (ж-суретінде)
көрсетілген

Ұқсас жұмыстар
Халық ауыз
Қазақстанның сақтандыру компанияларының инвестициялық қоржынын басқару мәселері
Қатысушы топтар
Менің мәселем
Жаттығу Тілек шамы
Шағын жинақты мектепте біріктірілген (9,11) сыныптарды қатарынан оқытуға арналған сабақ жоспары
БАЛА МЕКТЕП ОТБАСЫ
Ежелгі Тараз қаласы
Қалалық мәдениеттің дамуы
Жетісу өңірі
Пәндер