Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде түсінік
Презентация қосу
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университеті

Тақырыбы:

Қабылдаған:
Орындағандар:

Тобы:
Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде
түсінік.
Тəрбие əдістері –бұл тəрбие көздеген мақсатқа жетудің жолдары,
тəсілдері. Мектеп тəжірибесіне орай əдістердің жəне бір
анықтамасы – қажетті сапаларды қалыптастыру мақсатымен
тəрбиеленушілердің санасына, еркіне, сезіміне жəне қылық-
əрекетіне ықпал жасау тəсілдері.
Əдістер түрі сан-алуан да шексіз көп. Ал оның нақты көрінуі өз
шəкірттерінің білімдік күш-қуаты мен жалпы мүмкіндіктерін жете
танып, оларды өтілетін материал сипатына байланыстырып жəне
басқа да көп оқу жағдаяттарын зерделі саралай білген педагог
əрекетіне тəуелді. Қай тұлға, қанша тұлға араласса, əдіс формасы
да сондай əрі сонша – бұл заңдылық.
Əдіс баламалары өте көп. Олар арасынан мақсаттар мен нақты
жағдайларға сай келетіндерін таңдап алу үшін оларды қандай да
бір ретке келтіріп, топтастыру, яғни классификациялау қажет.
Əдістер классификациясы дегеніміз қандай да белгісі бойынша бір
топқа келтірілген əдістер жүйесі. Осы классификацияға арқа
сүйеп, педагог барша жүйені анық білуімен бірге оның қажеті мен
өзіне тəн сипаттарын тереңірек түсінеді.
Тəрбие əдісі- көп өлшемді құбылыс, оның жүйелесуіне негіз болар
белгілер сан-алуан. Солар арасында аса танымал болғандарын атап
өтейік. Сипаты бойынша əдістер – сендіру, жаттықтыру, мадақтау
жəне жазалау. Мұндағы «сипат» мəні – əдістің бағыт-бағдарын,
қолдану аймағын, ерекшеліктерін жəне т.б. білдіреді.
Сана қалыптастыру
əдістері
Тəрбие процесінің жалпы құрылымынан
байқағанымыздай, дұрыс ұйымдастырылған
тəрбиенің бірінші сатысы- оқушылардың
өздерінде қалыптасуы қажет əрекет-қылық
нормалары мен ережелерін білу (түсіну). Ең
алдымен қандай да сапаны туындатып,
орнықтыру үшін, сол сапаның мəн-мағынасын
жете түсініп алу міндетті. Адамның
көзқарастарын, ұғымдарын, наным-сенімдерін
кемелдендіруге бағытталған əдістер тұлға
санасын қалыптастыру əдістері атамасын алған.
Бұл топ əдістері екінші кезеңде іске қосылатын –
сезім, көңіл-күй толғаныстарын қалыптастыруда
аса қажет. Егер оқушы педагогикалық ықпалға
бейтараптылық пен немқұрайлылық танытатын
болса, тəрбие процесі шабандайды, мақсатқа
жете алмайды.
Іс-əрекет ұйымдастыру
əдістері
Тəрбие көзделген əрекет-қылық (поведение)
типін қалыптастыруы міндетті. Тұлға
тəрбиелілігі түсінік, ұғымнан көрінбейді, ол
адамның нақты іс-əрекетімен бағаланады.
Бұл тұрғыдан іс-əрекет ұйымдастыру мен
қылық қалыптастыру тəрбие процесінің
өзегі ретінде қарастырылады. Аталған
топтағы əдістердің бəрі тəрбиеленушілердің
практикалық іс-əрекетіне негізделген.
Мұндай іс-əрекетті басқару үшін педагог оны
құрамды бөліктерге – нақты істер ж əне
қылықтарға жіктейді.
Ынталандыру əдістері
Тəрбиеленушіні белгілі іс-əрекетті орындату ға талаптандыру
ниетімен қолданылатын əдістер тобында ынталандырудың
орны өз алдына. Бұл əдістің ежелден-ақ мада қтау мен
жазалау түрі белгілі. XX ғасыр педагогикасы ж əне бір өте
əсерлі ынталандыру əдісі – жарыстыру əдісін
алға тартып отыр. Кейінгі он жылдықта дəстүрлі ы қпал
əдістеріне қосымша субъектив-прагматикалы қ əдісті ң
тиімділігі жариялануда. Ғылыми зерттеулер мен практика
нақтылағандай, бүгінгі жастардың ерекшелігі - өмірге бол ған
прагматикалық (пайдакүнемдік) қатынасы. Осыдан
қазіргі заман оқушысы өзіне, өз жолдастарына тəрбие маған
не береді, неге, қай уақытта ол қажет, одан түсер пайда
қандай жəне қаншалықты деген сұрақтарды үстемелеп
қоятын болды. Осы секілді пайдакүнемдік –
прагматикалық бағытты ескере отырып, кейбір шет ел
педагогикалық жүйелері тəрбие процесін тəрбиеші мен
тəрбиеленуші арасындағы коммерциялық қатынас
сипатында бағалайды. Ал мұндай қатынас өзегі – пайда. Əдіс
əлі қалыптасып, ресми қабылданған емес, бірақ тұрмыста
тəрбиеші мен тəрбиеленушілер арасында түзілетін келісім-
шарттар жүйесімен біртіндеп тұрақтануда.
Рефераты для школьников и
студентов
Aleksey-kz.moy.su

Ұқсас жұмыстар
Тәрбие және оның маңызы
Педагогикалық технологиялардың негізгі мақсаттары
Тәрбие әдістері жайлы
Тәрбие әдістері және құралдары
Педагогикалық менеджменттің құрылымдары
Оқу әдістері және құрал жабдықтары туралы ақпарат
Оқыту әдістері мен құрал жабдықтары
Оқу әдістері және құрал­жабдықтары
Оқу заңдары, заңдылықтары жəне принциптері
Көрнекілікпен оқыту принципі
Пәндер