ФЕНОЛДАР


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ФЕНОЛДАР
Фенолдар — бензол
сақинасындағы бір
немесе бірнеше сутек
атомдарының орнын
гидроксотоп басқан
ароматты
көмірсутектердің
туындылары. Ең
қарапайым өкілі —
фенол С6Н5ОН немесе
гидроксибензол.
Ароматты
көмірсутектердің
бүйір
тізбектеріндегі
сутек атом-
дарының орнын
гидроксотоп
басқан өнімдер
ароматты
спирттер деп
аталады.
Алынуы. Фенолды көбіне тас көмір
шайырын өңдеу арқылы алады. Сондай-ақ
ароматты көмірсутектерінің
галогентуындыларын сілтімен
әрекеттестіріп те алады:

Өндірісте бастапқы шикізаттар ретінде бензол
мен пропиленді пайдаланып, кумолъді әдіспен
фенол алу іске асырылған.
Физикалық қасиеттері. Фенол — түссіз
кристалдық зат. 43°С-та балқиды. Ауада ашық
қалғанда тотығатындықтан, қызғылт түсті болады.
Бөлме температурасында аздап қана ериді, ал
60°С-тан жоғары қыздырғанда, суда шексіз ериді.
Фенол — улы зат, теріні күйдіреді. Ерітіндісі
антисептик ретінде қолданылады.
Химиялық қасиеттері. Фенол молекуласындағы
атомдар бір-біріне өзара әсер ететіндіктен, полярлы
қосылыс болады.
Қолданылуы. Фенолдың 3—5%-тік
ерітіндісін зиянды микробтарды жою үшін
антисептик ретінде қолданады. Фенолдан түрлі
дәрі-дәрмектік препараттарды, бояуларды,
синтездік шайырлар мен пластмассаларды,
қопарғыш заттарды синтездеп алады.
Фенол—улы зат, көп мөлшері теріні
күйдіреді, табиғатқа зиянын тигізеді, сондықтан
өндіріс қалдықтарындағы фенолды ағын суға
жібермеу және зиянсыздандыру қажет.
Өндірістік қалдық сулардағы фенолды
бактериялық әдіспен тазарту мүмкін емес,
өйткені фенолдың залалсыздандырғыш қасиеті
бар. Сондықтан фенол қоспаларын озондау
әдісімен тазартады. Фенолдың буы да улы. Оны
тағам өнімдеріне жақындатуға болмайды!
Бензол сақинасында гидроксил тобы бар
қосылысты фенол деп атаймыз. Фенолда
реакция гидроксил тобымен қатар ароматты
сақинада да жүреді. Бензолмен салыстырғанда
бромдау, нитрлеу реакциялары жеңіл өтеді, орын
басу реакциялары 2,4,6-орындарда жүреді.

Ұқсас жұмыстар
Бір атомды фенолдар
Фенолдар топтарының дәрілік заттары
Фенолдардың химиялық қасиеттері Фенолдар - әдетте суда қиын еритін кристалдық заттар
Этерификация реакциясында Гидролиздену реакциясы
Физикалық және химиялық қасиеттері
Фенол қосылыстарының жалпы сипаттамасы.Жіктелуі.Құрамында фенилпропаноидтары мен лигнандары бар дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар
ГУМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КАТАЛИЗДІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
МИКРОБТАР МЕН ПАРАЗИТТЕРГЕ ҚАРСЫ ҚОЛДАНЫЛАЬЫН ПРЕПАРАТТАР
Өсімдік органикалық қалдықтары
Антисептика
Пәндер