Энергияның сақталу және айналу заңы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Энергияның сақталу
және айналу заңы
Дененің механикалық жұмыс жасай алу қабілетін
(механикалық энергия) деп атаймыз.

Қозғалып келе жатқан дене энергиясын (кинетикалық
энергия) деп атайды.

Денелердің өзара әрекеттесу энергиясын (потенциалдық
энергия) деп атаймыз.

Энергияның өлшем бірлігі (Джоуль)

Потенциалдық және кинетикалық энергия өзгерістері
(жұмыс) -ты береді.
Кинетикалық энергия өзгерісі кезінде атқарылатын
жұмыс өрнегі:
А Е к 2 Е к1
Потенциалдық энергия өзгерісі кезінде
атқарылатын жұмыс өрнегі:

А Е п2 Е п1
Кинетикалық энергия өрнегі :
m 2
Ек
Потенциалдық энергия өрнегі:
E п mgh
Механикалық энергия өрнегі:
EТ Е к Е п
Садақтан вертикаль жоғары тартылған
жебенің ең үлен көтерілу биіктігін есепте.
Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с
Массасы 2 кг дене жер бетінен 30 м
биіктіктен түседі. Дененің 15м және жерге
келіп түскендегі кинетикалық энергиясын
есепте
Неге өрге көтерілген машинаның
жылдамдығы кемиді?
Тұйық жүйе құрайтын және бірімен-бірі тартылыс
күші мен серпімділік күші арқылыәрекеттесетін
денелердің кинетикалық және потенциалдық
энергияларының қосындсы тұрақты болады.

Eк2 Ек1 Еп2 Еп1
Табиғаттағы энергия жоғалып
кетпейді және жоқтан пайда
болмайды, ол тек бір түрден
екінші түрге айналады.

Ұқсас жұмыстар
Энергияның сақталу және бір түрден екінші түрге айналу заңы
Термодинамиканың бірінші заңы
Термодинамиканың бастамалары
Дене импульсінің өзгерісі
Энергия.Энергияның сақталу және бір түрден екінші түрге айналу заңы
Потенциалдық энергия өрнегі
Дене импульсінің өлшем бірлігі
Механикалық энергия
Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолдану
АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫС ДИНАМИКАСЫ
Пәндер