Сайтқа презентация қосу

Операция арасындағы қойма және аралық қойма 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

БӨЖ
Тақырыбы: Операция арасындағы қойма және аралық қойма 
Орындаған: Омаргазина Д.М. ХН-221

Қойма дегеніміз тауарларды сақтайтын коммерциялық ғимарат. Қоймалар көбінесе өндірушілер, импорттаушылар, экспорттаушылар, көтерме саудагерлер, тасымалдаушылар және кеден т.б. тарапынан қолданылады. Олар қалалар мен ауылдардың маңындағы өнеркәсіптік зоналард а орналасқан ірі көлемді ғимараттар болып табылады. Қоймалар тікелей жүк машиналарынан, темір жолдардан, әуежайлардан, теңіз порттарынан жүктерді тиеп-түсіру үшін арнайы жобаланады. Олар көбінесе стандартты палетталарда орналастырылған жылжымалы жүктер үшін крандар мен тиеуші машиналармен жабдықталады. Қоймаланатын тауарларға кез келген шикізат, қаптау материалдары, қосымша бөлшектер, немесе ауылшаруашылық, өнеркәсіп, саудаға қатысты дайын өнімдер жатуы мүмкін.

Қорлардың сақталуы арнайы құрылған орындарда болуының объективті қажеттілігі материалды ағынның қозғалысының кез келген сатысында, шикізаттың біріншілік көзінен соңғы тұтынуына дейін болады. Мұнымен қойма түрінің санының көп болуы түсіндіріледі. Оларды логистикалық тізбектегі орны мен тауар қозғалысы үрдісініндегі маңызына байланысты келесі топтарға жіктейді: Өндіруші-ұйым өнімінің қоймасы (қамсыздандыру сферасында); Тұтынушылар өнімінің қоймасы (өндіріс сферасында); Өндіруші фирмалардың қоймалары (тарату сферасында); делдал ұйымдардың қоймалары.

Қоймалардың түрі мен қызметтері. Қоймалардың жіктелуі.

Өндіруші-ұйым қоймалары шикізатты, материалды, өнірістік мақсаттағы  өнімді сақтауға және өндіруші тұтынушыларды қамсыздандыруды  (бірінші кезекте) жүзеге асырады. Өндірістегі қойма технологиялық үрдіс ағымының тоқтаусыз қызмет  атқаруына арналған. Бұл қоймаларда аяқталмаған өндіріс қоры,  құрылғылар, құрал-саймандар және құрал-жабдықтар, т.б. сақталады.  Өндіріс ұйымдарында өндіріс үрдісіндегі роліне және бағыныштылығына  байланысты қоймалар қамсыздандыратын (материалдытеникалық  қамсыздандыру бөліміне бағынады), өндірісті материалдармен  жабдықтайтын , жинақтаушы өнімдер, сатып алатын жартылай  фабрикаттар және т.б. деп жіктеледі; өндірістік (жоспар-өндірістік  немесе жоспар-диспетчерлік бөлімге бағынады), өз өндірісінің  жартылай фабрикаттарын және сақтауға аранлған; өзіндік өндірілген  жартылай фабрикаттарды және технологияық қамсыздандыру заттарын  сақтауға арналған; предназначенные для хранения полуфабрикатов  собственного производства и технологической оснастки; сатуға  жіберілетін материалдық құндылықтарды сақтауға арналған өтім бөлімі  (өтім бөліміне бағынады). Қызмет көрсету сферасына байланысты ұйым  қоймалары жалпы зауыттық (орталық), цех бастықтарына бағынатын  цех алды (орталық қойма филиалдары) және цехтік болып жіктеледі. Өтім қоймалары өндіріс саласынан тұтынушыға тауар қозғаласының ұзіліссіздігін қамтамасыз ету үшін арналған. Олардың негізгі қызметі  тұтынушыларды үздіксіз қамтамасыз ету мен өндірістік ассортименттің  құрылуына негізделген.

Делдал ұйым қоймалары (алдымен транспорттық) материалдық құндылық тасымалымен байланысты уақытша қоймалауға арналған. Бұған жатады: темір жол станциясының қоймалары, автотранспорт жүктік терминалы, өзен және көл порттары, әуе транспортының терминалы. По характеру выполняемых операций грузопереработки они относятся к транспортноперевалочным. Қойманың бұл топтары қамсыздандыру немесе сол сияқты тарату логистикасында болуы мүмкін. Барлық қоймалар қызметіне байланысты бес түрге жіктеледі: · аралас, комбинацияланған және басқа жүк тасымалдау түрлерін жүзеге асыруда қолданылатын жүкті ауыстырып тиеуге арналған қоймалар; · сақтау қоймалары,өндірістің дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті материалдардың концентрациясын және сақталуын қамтамасыз етеді; · түзуші қоймалар (комиссионирования), тұтынушының талаптарының спецификалығына байланысты тапсырыстарды түзуге бағытталған қойма; · сақтау қоймалары, қоймаланған заттардың тұтастығы мен қорғалуын қамтамасыз ететін қоймалар; · арнайы қоймалар (мысалы, кеден қоймасы, уақытша сақтау қоймасы, таралар, қайтарылған заттар және т.б.)

Қоймалар құрылу ерекшеліктеріне байланысты жабық, жартылай жабық (тек шатыры немесе шатыры, бір,екі немесе үш қабырғалары бар) және ашық алаңдар болып бөлінеді. Қоймалар сақталатын материалдардың спецификасы мен номенклатурасына байланысты әмбебеп және мамандандырылған болып жіктеледі. Әмбебеп қоймаларда кең номенклатуралы материалдар сақталады. Мамандандырылған қоймалар бір текті материалдарды сақтауға арналған (мысалы, чугун қоймасы, лак бояйтын материалдар және т.б.). Қоймалардың механизациялау дәрежесіне байланысты қоймалық қызмет жіктеледі: механикалық емес, механикалық, автоматтандырылған және автоматикалық.

ҚОЙМАЛАР ҒИМАРАТТАР МЕН ӨНЕРКӘСІПТІ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ: - ашық немесе шатырланған; - жабық (бірқабатты немесе көпқабатты) - сонымен қоса арнайы жабдықталған болып бөлінеді. Қойманың территориясының алаңы: 1. жүктер орналастырылған негізгі алаң (қатарланып орналастырылған материалдардың штабелдері мен стеллаждар); 2. Оперативтік аудан (өткелдер, яғни проход, сортировочный және қабылдап, тармақтап таратқыш алаң, яғни өлшеу құрылғылары орналастырылған және қызмет көрсету жайлары орналастырылған). 3. Конструктивтік алаң

ҚОЙМАЛАРДЫ ЖОБАЛАУДАҒЫ МАҚСАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ КЕЛЕСІ ЕСКЕРУЛЕР НЕГІЗІНДЕ ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ :
Өнімдерді шығару үшін жүргізілетін үдерістерді (процестерді) шикізатпен басқа да материалдармен және де ол өнім түрлеріне сұраныстағы кәсіпорындарды уақтылы, сенімді түрде қамтамасыз ету. 2. Өндірістегі учаскелер, цехтар т.б. құрылымдар арасындағы матариалдар ағымдарын реттеу. 3. Қоймаларда сақталудағы заттардың есепке алу негізінде олардың ауысып тұруы жөніндегі ақпараттарды толықтай беру мүмкіншілігі. 4. Материалдардың қоймаларда жатып қалмауы, оларды керекті өндіріс бөлімдеріне тез арада жеткізу шаралары.
1.

Өндірістік қоймалар өнеркәсіп алаңында кәсіпорындарымен комплексті байланыста болу керек: а) транспорт қызметімен рационалды байланыста болу керек, яғни алып – тасу; б) кәсіпорындар мен комплекстік механизациялардың технологиялық процестермен байланысы, яғни орталық қойманың аралық қоймалармен және цехтармен байланысы. Қазіргі заманғы қоймалар өндірісі механикалық транспорттар арқылы материалдардың үздіксіз орын ауыстыруына ерекше көңіл аударады. Химиялық өнеркәсіпте үздіксіз цикл жүреді. Көптеген жарылғыш заттар өндірісі, шикізаттық қоймалар, өртке қауіпті заттар өндіріс орындарынан арнайы эстакадалы құбырлар, науалар (лотки), конвейерлер және т.б. арқылы шығарылады. Қоймаларды жобалауда басты бағыттардың бірі қойма шаруашылығын ірілендіру және өнеркәсіп алаңына рационалды орналастыру, яғни ауыр операцияларды жетілдіруге, қойма алаңын жетік қолдануға көмектеседі және жоғары өндірістік қоймалардың көтергіш – транспорттық техникалардың енгізілуіне, олардың ыңғайлы қолданылуына себепші болады.

1. Тұтынушылардың сұранысына сәйкес қажетті ассортиментті құру. Сатып алу және өндірістік логистикада бұл қызмет әртүрлі өндіріс фазасының қажетті материалды-техникалық ресурстарын (саны және сапасы бойынша) қамтамасыз етуге бағытталған. Тарату логистикасында бұл қызметтің маңызы ерекше. Сату қоймасы тұтынушылық өндіріс ассортиментін клиенттің тапсырысына сәйкес жүзеге асуын құрайды. Қоймада қажетті ассортиментті құру тұтынушылардың тасырысын эффективті орындауға және клиентке қажетті көлемде тапсырысты орындауға мүмкіндік береді. 2. Қоймалау және сақтау. Осы функцияның орындалуы шығарылған өнімнің мезгіл арасындағы өзгешелігімен қоса өндірістік процесстің үзіліссіз жұмысы барысында артық мөлшердегі қорларымен тұтынушыны үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Реттегіш жүйе арқылы тауардың сақталуы заттардың маусымдық тұтынылуына байланысты жүргізілуі қажет. 3. Жүктің тасымалдануы мен артылған партияның тиелімі. Көптеген тұтынушылар " қоймадан вагонга қарағанда кем " немесе " трейлерге қарағанда азырақ " партиялары арқылы тапсырыс бергенде , бөгелістер айтарлықтай көбейеді. Мұндай тиелімдерді жеткізуге қатысты көлік шығынын азайту мақсатында қойма тарапынан тұтынушылардың осындай партиялық тапсырыстарын біріктіріп тиеп, толықтай көліктің толуын қамтамасыз ету арқылы жүргізіледі. 4. Қызмет көрсетілуі. Жоғары дәрежелі қызмет көрсету мақсатында қоймадағылар тұтынушыларға көптеген тауарларды сатуға даярлау, өнімді қаттау, өнімге сатылымдық түр беру, транспорттық экспедициялық қызмет көрсету сияқты т.б қызмет түрлерін ұсынады.

Қоймаларда арнайы бөлімдер (алаңдар) алдын ала дайындалу керек: жүктер орналастырылатын негізгі алаң (қатарланып орналастырылған заттардың штабелдері мен стеллаждар); оперативтік алаң (өткелдер, яғни сараптау, қабылдап тарату алаңы, өлшеуіш құрылғылары орналастырылған және қызмет көрсету жайлары орналастырылған алаң ); конструктивтік алаң (өнімдерді құрастыру, жинақтау жұмыстары). Жабық қоймалар орындарында жинақтау мен комплекстік механизациялауды ұйымдастыруға жоғарғы талаптар қойылады, яғни заттарды тиеу мен алып түсіру жұмыстары. Бір қабатты қоймалардың биіктігі шамамен 3.6 М; 4.8 М; және одан да биік болуы мүмкін. Ал, қоймалардың өткелдері - сақталатын заттардың көлеміне, тасымалдаушы көліктерге, сақталатын орнына байланысты жасалады. Қойманың ұзындығы алдын - ала ойластырылған, сақталатын заттар, өнімдер түрлеріне байланысты жобаланады. Көп қабатты қоймалар арнайы технологиялық талаптарға және техника – экономикалық мақсаттарға байланысты жобаланады. Көбінесе қалалық аудандарда немесе жеріміздің орналасу ұтымдылығына байланысты тұрғызылады. Көп қабатты қоймалардың ені 30 метр шамасында жобаланады. Оларды жүк тасымалдаушы лифтер мен крандар орнатып салады.

 

http://www.studfiles.ru/preview/2038831/page: pps.kaznu.kz/2/Main/FileShow/738513/.../


Пән: Өнеркәсіп, ӨндірісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь