Балалар музыка студиясы, балалар музыка мектебі, өнер мектебі олардың ерекшеліктері мен айырмашылығы
Презентация қосу
Музыкалық білім алушылар үшін таңдау бойынша пән жеке
өткізіледі, топтық сабақтар ұжымдық музыка ойнау бойынша
жүргізіледі.
• «арнайы аспап» пәні фортепиано, скрипка, альт, виолончель
аспаптары бойынша жеті-тоғыз жыл оқыту мерзімімен, домбыра,
қобыз, гитара, баян, аккордеон, флейта, саксофон, тромбон,
кларнет, керней аспаптары бойынша бес-жеті жыл о қыту
мерзімімен музыкалық білімнің мазмұнын айқындайды.
• Аспапта ойнауға оқыту процесіндегі табиғи мүмкіндіктерді
ескере отырып, орындаушылық өнер негіздерінің білімдері мен
іскерліктерінің көлемін қамтамасыз етеді. Музыкалық-практикалы қ
қызмет дағдылары, орындаудың, ұжымдық музыка ойнаудың
техникалық дағдылары, музыкалық қабілеттері мен кәсіби
бағдарлануын дамыту қалыптасады.
• «сольфеджио» пәні музыкалық өнердің теориялық негіздерін
оқыту базасында оқушылардың музыкалық жадысын, ритмін
дамытуды, жалпы музыкалық танымын кеңейтуді анықтайды.
«Сольфеджио» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі әрбір
сыныпта аптасына 2 сағатты құрайды. Даярлық сыныптарында
аптасына 1 сағат көлемде жүргізіледі. Оқушылармен жұмыс істеу
нысаны – топтық;
• «вокал сыныбы» пәні білім алушылардың табиғи қабілетін:
музыкалық жады, музыкалық практикалық қызмет үшін қажетті
теориялық білімді, вокалдық-интонациялық дағдыларды
меңгеруін, музыкалық сауаттылықты және музыканың
қарапайым теориясын оқып үйренуін, жеке ән салу қабілетінің
дамуын қалыптастыру бойынша бес-жеті жыл оқу мерзімімен
музыкалық білім алу мазмұнын анықтайды. Мынадай 3 кезеңді
қамтиды: даярлық, негізгі, ерте кәсіби бағдарлану;
• «хормен ән айту» пәні жеті-тоғыз жыл оқу мерзімімен
вокалдық-интонациялық және вокалдық-хорда ән айту
дағдыларын қалыптастыру бойынша балаларға музыкалық білім
беру мазмұнын айқындайды.
• Жеке ән салу және хорға қатысушылардың ән салу
мәдениеті, ұжымдық музыка ойнау дағдысы, ән салу аппаратын
дайындау шеберлігі, дауыс қою, ән айту кезіндегі тыныс алу
дағдысы, вокалдық-хор айтудағы музыкалық бейімі,
сүйемелдеусіз ән айту, көп дауыста ән айту, ансамбльде ән айту
сияқты вокалдық дағдыларды, музыкалық жадыны, дикция мен
артикуляцияны, хор айту кезіндегі ырғақты, көркем шығарманы
эмоциямен және мәнерлеп орындау дағдылары қалыптасады;
• «хореография» пәні жеті-тоғыз жыл оқу мерзімі ішінде
хореографиялық өнердің мазмұнын айқындайды.
Классикалық, тарихи-тұрмыстық, халықтық-сахналық би,
қазіргі заманғы би, қазіргі заманғы бал биі, сондай-ақ
концерттік нөмірлерді қою, дауыс қою, өнер тарихының
бастапқы курсы, музыкалық сауаттылық және музыка
тыңдау, музыкалық құрал, таңдау бойынша білім мен білік
қалыптасады;
• «әлемдік музыкалық әдебиет» пәні жылдық жүктемесі
136 сағат көлеміндегі балаларға музыкалық білім берудің
мазмұнын айқындайды. Музыкалық-практикалық қызмет
және жалпы музыкалық даму үшін қажетті музыкалық-
теориялық білім деңгейін анықтайды;
• «қазақ музыкалық әдебиеті» пәні жылдық жүктеменің
102 сағат көлемінде музыкалық білімнің мазмұнын
анықтайды. Бағдарлама түрі өзгертілген, білім беру, ұзақ
мерзімді, мамандандырылған болып табылады. Музыкалы қ-
теоретикалық және зияткерлік даму, оқушылардың есту
тәжірибесінің жинақталуы қалыптасады, дүниетанымы
кеңейеді, музыкалық-практикалық қызмет және жалпы
музыкалық даму үшін тарих және музыкалық мәдениет

Ұқсас жұмыстар
Музыка мектебі,музыка студиясы, өнер мектебі
Балалар музыка студиясы,балалар музыка мектебі,өнер мектептерінің ерекшеліктері
Балалар музыка мектебі өнер мектебі олардың ерекшеліктері мен айырмашылығы
Қазақ киносы
Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы
Шығармашылық қабілеттін дамыту
Қазақ музыка өнерінің бастауы
Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру
Корея Республикасының білім беру жүйесі
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ТУРАЛЫ
Пәндер