Балық өнімдерінің жаңа технологиясы бойынша патенттік зерттеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Орындаған:Аяғанова А.Б.
Топ: ТП-211
Тексерген: Нургазезова А.Н.
Балық өнімдерінің жаңа технологиясы
бойынша патенттік зерттеу

Балық саласының желілік реформалау, нары қты қ қарым- қатынасты енгізу ж әне оларды халы қаралы қ талаптар
мен стандарттар талаптарына жа қындату бойынша ж ұмыс жал ғасуда. 2006 - 2007 жылдары 10 жыл мерзімге бекітілген
956 балық ресурсын пайдаланушыларға 1466 су то ғандары ж әне халы қаралы қ, республикалы қ ж әне жергілікті ма ңызы
бар учаскелер бекітілді. Бекітілген су тоғандарын к үзетуді балы қ шаруашылы ғы ұйымдарыны ң 1400 астам қоры қшылары
іске асырады.
Ұзақ мерзімді бекіту қағидасын енгізуден туында ған балы қ саласына инвестицияны ң өсуіне байланысты балы қ
аулаудың бекітілген лимиттерін игеру де ңгейі де к үрт өсті. Сонымен, 2007 жылы 50,5 мы ң тонна лимит кезінде игеру 49,2
мың тоннаны құрады, алғаш рет тәуелсіздік жылдарында 97%- ға қол жеткізілді.
Өнертабыс табиғи ет өндіру
кезіндегі ет өнеркәсібінде қолдану ға
арналған. Бұл әдісте ет шикізатын ұсақтау,
дәмдік-ароматтық қоспалармен және
«Сұйық бу» деп аталатын каптильді
ароматизатормен маринадтау мен
араластыру қарастырылған. Алынған етті
фаршты қалыңдығы 3 см-дан көп емес
формалы пергаментке салады, престейді,
одан кейін 24 сағат бойы ұстап тұрады
және -8-10ᵒС температурада 2-3 сағат
аралығында біраз тоңазытады.

Тоңазытылған етті фарштан ажыратып, жолақтарға бөледі, 4-6 сағат аралығында 65-70ᵒС температурада кептіреді, алынған
өнімді салқындатып, 10%-ды калий сорбаты ерітіндісімен консервілейді. Ет шикізаты ретінде сиыр етін, жыл қы етін ж әне құс етін алуға
болады. Дәмдік-ароматтық қоспалар ретінде кориандр, ұнтақталған қызыл бұрыш, тмин, аскөк, кептірілген пияз, аджика қолданылады.
1-кесте. Ізденіс
регламенті

Іздеу Ізденіс сабағы Ел Мақсаты Классикалық Ретроспективтіліг
белгілер і

Патент Ұзақ сақтау Ресей Өнертабыс сақтау A23L1/31  2 жыл
мерзімдегі мерзімі ұзақ өнімді
табиғи ет алуға негізделген
өнімдерін алу табиғи ет өндіру
тәсілдері кезіндегі қолдануға
арналған.
2-кесте. Сараптамаға алынған патенттік
құжаттар

Іздеу Ізденіс сабағы Патент номері Ақпарат іздеудің
мақсаты

Патент Ұзақ сақтау № 2305956 Өнімнің
мерзімдегі табиғи ет структуралық
өнімдерін алу қасиетін және
тәсілдері дәмдік-ароматтық
көрсеткіштерін
жақсарту
3-кесте. Сараптамаға алынған патент үшін қажетті
материалдар

Технология саласы Қажетті объектілер

Тағамдық балық өнімдері Балық фаршы - 35,0-45,0%
Теңіз крабы - 3,0-5,0%
Сүт қышқылды бактериялар - 0,1-0,3%
мөлшерде
БАЛЫҚТЫ САПАЛЫ САҚТАУ

Өнімді тек қана сапаны бағалайтын бекітілген жеткізушілер жеткізеді.
Өнімді табысты сақтау және тасымалдау үшін МЕТРО компаниясы тоңазыту
тізбегін енгізді. 
Өнім ең жоғары сапа мен өнімнің балғындығын қамтамасыз ету үшін
бірегейлі қораптарда жеткізіледі.
Өнім жеткізу сәтінен бастап сатылуға дейін ұдайы сапа бақылауынан өтеді. 
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жексенбаева Ү.Б. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.Алматы., 2012 ж.
2. Брежнова Е.В,Краевский В.В.Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. – М.,
2008 ж. 210 б.
3. О. Н. Чеботарев, А. Ю. Шаззо, Я. Ф. Мартыненко. Технология муки, крупы и комбикормов.
Москва – Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2009 ж. – 687 б.

Ұқсас жұмыстар
Патенттік зерттеулер
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
Балық өңдейтін цехтарындағы жалпы қойылатын талаптар
Жеуге жарамды балдырлар - адам жеуге жарамды
Балық өндірісі
Тамақ өндірісіндегі биотехнология
БАЛЫҚ КОНСЕРВІЛЕРІ
Балық өнеркәсібі
Мұнайгаз кәсіпорындарында өнім
Тауар сапасы және тауар сапасын анықтау
Пәндер