Тауарлы
Презентация қосу
Орындаған: Базарбаева А.Б.
Қасымжанова А.Е (ЭН-301)
Тексерген: Алимжанова А.М.
Тауарлы – материалдық
қорлар — өндіріс
циклінде қолданылатын әр
түрлі еңбек заттары. Олар
өндіріс үдерісінде
тұтынылып, өзінің құнын
өндірілетін өнімге
толықтай аударады және
ұйымның ағымды
активтері болып табылады.
Тауарлы – материалдық қорларға
келесілер жатады:
Босатылған тауар-материалдық қорлардың құнын
анықтағанда мынадай тәсілдер қолданылады:
Материалдардың есебі ұйымның қоймасында және бухгалтериясында
жүргізіледі.
Қоймада материалдық қорлардың сандық есебі ғана жүргізіледі.
Материалдың әрбір номенклатуралық нөмірі бойынша бөлек-бөлек М-17
үлгідегі карточка ашылады. Бұл карточкада материалдық қорлардың аты,
мөлшері, көлемі, сорты, өлшем бірлігі, номенклатуралық нөмірі және
есептеу бағасы көрсетіледі.
Бухгалтерия қызметкері жиі-жиі (апта сайын, 10 күнде)
қоймашымен қоймадағы операцияларды жүргізуге негіз болған алғашқы
құжаттардың дұрыс жазылуын, қоймалық сорттық карточканың дұрыс
жүргізілуін және карточкадағы материалдар қалдығының дұрыс
шығарылуын тексеріп отыруы қажет.
Ай соңында қоймаға «Материалдар қалдығы кітабы» кітабы тапсырылады,
оған карточкадан материалдық қорлар қалдығы көшіріледі. Осылай
қоймадағы есеп заттай, ал бухгалтерияда заттай және а қшалай
көрсетіледі.
ҚР-да осы күнгі қолданылып жүрген
ереже бойынша кәсіпорындар жылына кем
дегенде бір рет өздерінің меншігіндегі
материалдық қорларына түгендеу жұмысын
жүргізеді.

Ұқсас жұмыстар
Қорлар есебі
Жалпы және әкімшілік шығыстар
Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату жолдары
Тауарлы­материалдық қорлар
Құрылыстағы қаржылық есепті ұйымдастыру
Кәсіпкерліктің түрлері мен жіктелуі
Меншік түрлеріне бойынша жеке меншік
экономикалық институттар,меншік және кәсіпкерлік
Қоғамдық шаруашылықтың түрлері. Тауар- ақша қатынастарының дамуы
Кәсіпкерліктің негізгі түрлері
Пәндер