Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі
Презентация қосу
Тема: Анатомиялық терминдердің латын
тіліндегі дәріптелуі

Орындаған: Тұрақова С.Ж
Тобы: ВС - 503

Семей қ. 2015 жыл
I. Кіріспе
1. Анатомиялық терминдердің латын

тіліндегі дәріптелуі
III. Қорытынды.
IV. Қолданылған әдебиеттер.
Латын тілі – Бүгінгі таңда белгілі анатомиялық атаулар құрайды. Қазіргі
Халықаралық анатомиялық атаулар (Nomina anatomica) 1955 жылы
анатомдардың Халықаралық конгресінде қабылданды. Бүгінгі күнге
дейін ол бір неше рет толықтырылып,әзгерістер еңгізілді. Алғашқы
Советтік басылымның кіріспе сөзінде бұлхалықаралық деңгейде
қабылданған ғылым тарихындағы латын тілінде бірінші анатомиялық
терминдер екені атап көрсетілген. Бұл – латын тілі ғылымның әр түрлі
саласының тілі екенінің айғағы. Латын тіліндегі анатомиялық атауларды
дұрыс және сауатты қолдану үшін, латын тілі пәнін мұқият оқып,
терминдерді дұрыс айта білуге үйрену, олардың грамматикалық
формасы мен мағынасын жете түсініп, сөздіктің көмегімен және өз
бетіментерминдерді латын тілінде жасай білуі керек. Ветеринариялық
пәндерді оқыту барысында қолданылатын терминдерді меңгеру
мақсатында латын тілі оқытылады. Осы себепті ветеринариялық
терминологияның сөз құрылымдық, лексикалық және граматикалық
ерекшеліктерін үйрену және меңгеру үшін ветеринарияның –
анатомиялық, фармацевтикалық, гистологиялық және клиникалық-
терапевтикалық тарауларында жиі қолданылатын атауларды,
ұғымдарды түсінуге пайдалануға үйретеді.
Анатомиялық терминдердің латын
тіліндегі дәріптелуі
Латын тілі және медициналық
терминология негіздері - сөздер үшін жаңа
пән. Сондықтан алдымен оның мақсатын,
жалпы көлемі мен мазмұнын, неліктен
латын тілі жүздеген жылдар бойы
медицина мен биологияның ғылыми тілінде
қолданылатынын анықтап алған жөн.
Термин туралы ғылыми түсінік. Ғылымның,
техника мен өндірістің қай саласында
болмасын, арнайы лексиканы немесе
терминологияны дұрыс түсініп, қолдана
білуі қажет. Терминнің негізгі қызметі,
(лат. terminus – шек, шекара) ғылыми
түсінікті дәл білдіруде, атауда. Термин бір
сөзден (ауру, флюорография) және сөз
тіркесінен (желке сүйегі, гипертониялық
ауру санитарлық өндеу) тұрады.
Терминдердің әдеби тілмен
айырмашылығы ғылыми - техникалық
ұғымды білдіреді.
Ғылыми ұғымның жәй ұғымнан ерекшелігі
– ол ғылыми-теориялық жалпыламаның
қорытындысы, белгілі ғылыми теорияның
фрагменті, ғылым жүйесінің атауы.
Бір кездегі еліміздегі ұлттық саясаттың саяз, қиын жылдарында
алғашқы анатомия терминдерді қазақша-орысша-латынша
сөздіктерді жарыққа шығарған (1963, 1966) қазақ халқының
көрнекті азаматтары — Қарынбаев Сибағадолла Рысқалиұлы мен
Сүбханбердин Сәлкен Хасенұлы еді. Олар өздерінің мемлекеттік
деңгейде үлкен қызмет атқаруларына қарамастан (Қазақстанның
денсаулық сақтау министрі, республикалық дәрі-дәрмек
басқармасының төрағасы), "ұлтшыл" деген жала жабылудан
қорықпай көмектесіп, кейіннен білім, ғылым салаларында және
әкімшілік қызметтерінде жетіліп қалыптасуына әсерін тигізген.
Ж.Б Ахметов Республикалық терминология  комитетінің мүшесі
ретінде медициналық сөздіктер  жазуға үзбей атсалысып келеді.
КазҰМУ- тінде дайындалған «Орысша- қазақш амедициналық
сөздіктің»(Алматы, 1999,242 бет), «Орысша-қазақша, қазақша-
орысша медициналық сөдіктің» (Алматы, 2003, 352 бет),
«Ағылшынша-қазақша медициналық сөздіктің» (Алматы, 2003, 600
бет),белдібір авторы. Медицина ғылымының негізгі бірсаласы -
адаманатомиясы –медицинаның іргесін қалайтыны белгілі.
Болашақ дәрігеpлердің адам денесінің құрылымы туралы білім алуы
«медицина әліппесін» анатомиялық терминдерді игеруден басталады.
Жоғарғы оқу орындарына түскен студенттерге ең алғашқы күндерден
бастап-ақ анатомиялық латын терминологиясының сөздігі қажет
болады. Г. Себепов (Известия ФАН, 1944) түйе шаруашылығына
байланысты қазақ тіліндегі 112 терминді есепке алғанда, оның 40-ы
тек қана түйе және оның төлдері атауларына арналғанынайтады.     С.
Толыбеков "Қазақтың көшпелі қоғамы" (1971) атты кітабында жылқы
малының 38-ден астам түрлерін атап көрсетеді.     Терминдердің
байлығын академик В.В.Радлов қазақтардың өмірсүрусалт-тұрмысымен
байланыстырады. Алайда нерв, қантамыр - лары жүйелерімен сезім
мүшелері құрылымдарына қатысты кейбір баламаларда орыс
анатомиялық терминологиясын құру кезінде қолданғанындай,
терминдерді латынша да транскрипциялауды және
транслитерациялауды пайдаланған. Мәселен: орыс анатомиялық
термині «Гипофиз» (латыншаhypophysis) — қазақтер минологиясы
бойынша — гипофиз; жәнет.б. Көптеген ғылым салаларында және
оның ішіндегі анатомия пәніндегі ғылыми ойдың біртіндеп дамуына
орай, анатомиялық терминология да біртіндеп, баяу және кейде ретсіз
түрде дамып, құрастырылды, сол себепті де олжан-жақты бола
алмады. Біз жамбас қуысындағы вегетативті нерв жүйесін
(симпатикалық, парасимпатикалық бөлім өрімдерін) арнаулы
мақсатпен тексергенде, ондағы атау-терминдердің әртүрлі аталып бір
жүйеге келмегендігін көрсеткенедік
Мәселен, латын тіліндегі "п.epigens:п.pelvicis.n.splanchnicussaralis
"деген терминдер бір ғана мәні бар нерв талшықтарын әр түрлі
атайды. Біз ең алғаш оларды "n.n.splanchnicipelvini" деп атауды
ұсынған еді. Бұл ұсыныс тек 1980 жылы ғана іске асты. Оны
С.С.Михайловтың "Международная анатомическая номенклатура"
кітабынан көруге болады.    Анатомиялық терминдерді жасауда әр
елдің өз дәстүрлері пайдаланылды, сондықтан да, кейбір мүшелер
әр жерде әртүрлі аталып жүрді. Көптеген анатомиялық құрылымдар,
сол арды алғаш реет зерттеген ғалымдардың есімдерімен аталды.
халықаралық  анатомиялық  номенклатураны  құрудың жауапты
редакторы, белгілі кеңес анатомы С.С.Михайлов (1987): "қазір орыс
анатомия  номенклатурасын  жасау  кезеңінде  транскрипция  және
транслитерация  әдісін  пайдаланбау  мүмкін  емес. Тіл  дамытудағы
мүмкін  жолдарының бірі осы тәсілдер" — деп жазды. Ал В.Даль
өзінің атақты сөздігін «Тірі ұлы орыс тілінің түсіндірме сөздігі» деп
кездейсоқ атамағанын ескертеді де: "Тіл әрқашан да дами береді,ол
шындығында да тірі" — деп есептейді.  Орыс анатомиялық
номенклатурасында латын терминдерінің орысша баламалары бола
тұра, латыңданған түрін жиі беру кездеседі: Diafragma —
грудобрюшная переграда — диафрагма; Тгасһеа — дыха-тельное
горло — кеңірдек.    
Осыған сәйкес қазақтерминдері келеді,
мысалы: Арonevrosis — жалпақсіңір,
апоневроз. Diafragma — көкет, диафрагма.
Голландиялық хирург және анатом Г.
Бидлооның 1685 жылы латын тілінде
шыққан «Адам денесінің анатомиясы» атты
кітабын белгісіз бір оқымысты орыс тіліне
аударған. Бұл еңбекті «Белгісіз ғылыми
ерлік» деген мақалада Н.А.Оборин мен
А.Н.Оборин, орыс анатомиялық
терминологиясы – ның негізін салды деп
атап көрсетті.    Көптеген авторлар, әсіресе
клиницистер орынсыз, жүйесіз жаңа сөздер
жасауға жол берді. Сондықтан, КСРО
Денсаулық сақтау министрлігінің
медициналық Ғылыми Кеңесі 31/1, 1959
жылғы қаулысында Р.Ы.А. терминдеріне
сәйкес тек орыс анатомиялық
номенклатурасы қолданылсын деп тапты.
Алғаш ретР.ИА. терминдеріне сәйкес
келетін орыс анатомиялық терминдерінің
ресмитізімін ДЛ.Жданов пен профессор
Ю.Н. Копаевжасады (Халықаралық
анатомиялық номенклатура, М.,
«Медицина», 1970).
Д.А.Жданов: «Бұл ғылым
тарихында бірінші рет
халықаралық дәрежеде ресми
түрде мойындалған латын
анатомиялық терминдерінің
тізімі. Өйткені ғылымның әр
түрлі салаларында латын тілі
бұрынғыдай халықаралық тіл
болып қала береді. Сөз
жоқ,кеңес анатомдарының
жақынарадағы міндеті ұлттық
анатомиялық терминологияны
құрастыру болып табылады. Бұл
салада Н.А. Шейн, Н.М.
Максимович-Амбодик, Е.О.Мухин,
Г.А. Загорский, Н.И. Дьяконов,
Н.А. Карузин және басқа орыс
ғалымдары көп еңбек еткен» —
деп жазды. Орыс анатомиялық
номенклатурасын жасаудың
негізгі қағидалары
«Халықаралық анатомиялық
номенклатура» деген
кітаптардың (1980, 1986) алғы
сөздерінде баяндалған.
Медицина терминология негіздері. Медициналық терминология –
«жүйелердің жүйесі». Ол медицинаға байланысты бірнеше
медициналық, медико-биологиялық т.б. ғылымдар мен білім
салаларының терминологиялық жүйелерінен тұрады. Латын тілі
терминологиясы негізгі үш жүйеден тұрады:
Анатомиялық және гистологиялық атаулар. Бүгінгі таңда белгілі
анатомиялық және гистологиялық атаулар құрайды. Қазіргі
Халықаралық анатомиялық атаулар (Nomina anatomica) 1955
жылы анатомдардың Халықаралық конгресінде қабылданды. Бүгінгі
күнге дейін ол бір неше рет толықтырылып,өзгерістер еңгізілді.
Алғашқы Советтік басылымның кіріспе сөзінде бұл халықаралық
деңгейде қабылданған ғылым тарихындағы латын тілінде бірінші
анатомиялық терминдер екені атап көрсетілген. Бұл – латын тілі
ғылымның әр түрлі саласының тілі екенінің айғағы. Латын тіліндегі
анатомиялық және гистологиялық атауларды дұрыс және сауатты
қолдану үшін, латын тілі пәнін мұқият оқып, терминдерді дұрыс айта
білуге үйрену, олардың грамматикалық формасы мен мағынасын
жете түсініп, сөздіктің көмегімен және өз бетімен терминдерді латын
тілінде жасай білуі керек.
Медицина саласында терминдер өте үлкен, үлкен орынды
алады.Әрі болашақ медицина қызметкері алға басуын осы
медициналық терминдерден бастайды.Терминдерді білу
медицина қызметкерін науқаспен қарым – қатынас жасауда
біліктігін көрсетеді.Латын тілін білу арқылы біз науқасқа дұрыс
емделу жолын көрсете аламыз. Анатомиялық терминдердің
латын тіліндегі атауларына сәйкес дәрі-дәрмек ұсынылады.
Латын тіліндегі анатомиялық атауларды дұрыс және сауатты
қолдану үшін, латын тілі пәнін мұқият оқу біздің міндет.  
“Основы латинского языка с медицинской
терминологией”

“Орысша-латынша-қазақша терминология
сөздігі”. М.Исамбаев. Алматы, 1960

«Латын терминологиясы» Заманбеков Н. А.,
Молдағұлов М.А.

Ұқсас жұмыстар
Халықаралық анатомиялық номенклатура
Клиникалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелу
Клиникалық терминдердің латын тілінде дәріптелуі
Клиникалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі
Фармацевтикалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі
Фармацевтикалық терминология жүйесі
Клиникалық терминология және рецепт
Фармацевтикалық терминологияны реттеу
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯДАҒЫ ЛАТЫН ТІЛІНІҢ МАҢЫЗЫ. ТҮСІНІКТЕР МЕН ТЕРМИНДЕР ЖҮЙЕСІ. ДЕФИНИЦИЯЛАР
ӨСӨЖ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ
Пәндер