Экономикалық циклдар, инфляция, жұмыссыздық


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Экономикалық
циклдар,
инфляция,
жұмыссыздық
Жоспар:

Экономикалық цикл
(цикл фазалары)
Инфляция түсінігі
(түрлері, себептері)
Жұмыссыздық түсінігі,
түрлері.
Экономикалық
цикл
Экономикалық цикл- бұл
дағдарыстар арасындағы мерзім
және осы кезде оның төрт фазасы
ауысады.

құбылысының болуы сұраным төлем
қаблеттілігімен салыстырғанда
тауарды артық өндірумен
түсіндіріледі. Дағдарыс кезінде
өткерілмеген өнім саны тез
ұлғайып, жұмысшылар босатылады,
жұмыссыздық ұлғайып, несие-ақша
байланыстары бұзылып, құлдырау
толқыны ұлғайды және
кәсіпорындар құлдырап, жойыла
бастайды.

(“depressio”- латын сөзі, төмендеу,
тереңдеу дегенді білдіреді). Бұл
фазада өндірістің құлдырауы
тоқталады. Жайлап болса да
запастағы тауарлар өткеріледі
және еркін ақша капиталы пайда
болады.


бұған тән нәрсе өндірісті
ұлғайту, демек пайда бар деген
сөз. Ол кезегінде өндірістің
дамуын ынталандырады.
өнім өндірудің
қарқындылығымен
сипатталады және ол дағдарыс
алдындағы деңгейден жоғары,
жұмыссыздық тартылады,
қарыз капиталы ұсынымы
ұлғаяды және банк пайызының
нормасы төмендейді.
Циклдар фазасы

Өрле Дағдары Депресси Тірілу Өрле Дағдары
у с я у с
Дағдарыс кезеңі сыйпатында
жаңа құбылыс-
инфляция пайда болады.
Экономикалық тұрғыдан
инфляция дегеніміз не?
Инфляция (латынның inflatio-
қампиған деген сөз) – қағаз
ақшаның құнсыздануымен пайда
болатын әлеуметтік- экономикалық
процестер жиынтығы. Инфляция
жалпы баға деңгейінің көтерілуімен
байқалады. Бұның өзі, барлық
бағаның арнайы көтерілуін
көрсетпейді. Олардың баға
индексімен өлшенетін жалпы
деңгейі өседі.
Инфляция-кешенді
себептерден туындайды:
Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
және оларды жабу үшін қағаз ақшалар
шығарылады;
Мемлекеттің өндірістік емес шығындар
деңгейінің жоғарылығы тұтыну
игіліктерін шығаруды арттырмайтын
және адам еңбегі шығынымен тікелей
байланысты;
Тауар тапшылығы, бағаның өсуі;
Бірқатар өндірушілердің монополиялық
жағдайда болуы және т.б.
Еркін баға құрылымы Бағаны реттейтін
экономикасына тән экономикаға тән,
және тауар мен яғни жалпылама
қызмет көрсетуге мемлекеттің
үнемі бағаның өсуін бағаны
байқатады. бақылауымен
Баға өсу
Баға өсу қарқыны
қарқыны
тұрғысынан инфляция
тұрғысынан инфляция

Баяу (бағалар
Баяу (бағалар баяу,
баяу, жылыны
жылыны
10%-дан аздау
10%-дан аздау өседі
өседі

Қарқынды (баға
Қарқынды (баға жылдам,
жылдам, (жылына
(жылына
20-дан 200%-ға
20-дан 200%-ға дейін)
дейін) өседі)
өседі)

Ұшқыр (айналымдағы
Ұшқыр (айналымдағы ақшаның
ақшаның
саны мен
саны мен баға
баға астрономиялық
астрономиялық
жылдамдықпен (500-1000%)
жылдамдықпен (500-1000%) өседі)
өседі)
Баланыстану
дәрежесі бойынша

Баланстанған инфляция (әртүрлі
тауар мен қызмет көрсетудің бір-біріне
қатынасында баға өзгермейді.

Баланстанбаған инфляция (тауар мен
қызмет көрсетудің бағасы бір-бірімен
салыстырғанда тұрақсыз және
әртүрлі пропорцияда өзгереді.
Жұмыссыздықты әр мектеп
өкілдері әртүрлі түсіндіреді:
Мальтузиандық жұмыссыздықтың пайда
болуын тұрғындардың тым
теория артып кетуімен түсіндіреді.

Кейнстік теория Бұл құбылыс нарықтық
сұраныстың жетіспегендігі.

Еркін кәсіпкерлік Жұмыссыздық жалақы
деңгейінен туындайтынын
мектебінің теориясы айтады, яғни ол еркін болып
табылады.

К.Маркстың қорлану Жұмыссыздықтың болуын
теориясы мен қазіргі біріншіден- капиталдың
қорлануымен, екіншіден,
технологиялық теория техника прогрессінен
болатындығын айтады.
Жасырын жұмыссыздық
Фрикциондық жұмыссыздық
Маусымдық жұмыссыздық
Құрылымдық жұмыссыздық
Технологиялық жұмыссыздық
Циклдық жұмыссыздық
Өндірісте және мемлекеттік
аппаратта артық
жұмысшылардың қолданылуы.
Қазіргі болмыста олардың
жұмыстарын аз жұмыс күшімен
атқаруға болады.
Адамдар бір жұмыстан басқа
жұмысқа, бір жерден басқа
жерге жұмыс ізденумен
ауысуын айтамыз

Жұмыс күшінің тек
маусымдық кезеңде жұмыс
жасауы; бұл кейбір ауыл
шаруашылығы өндірісі
саласында кездеседі, әсіресе
қайта өндеу өнеркәсібінде
т.б.
Өндірістік қуаттың жетпеуінің
нәтижесінде болады: жеке
саланың дамуының кері
пропорционалды болуынан
және ескі саланы жабу мен
жаңа саланы дамытудың
нәтижесі ретінде қараймыз
Адамдарды машинамен
ауыстырудың нәтижесі,
біліктілікті өзгертуді немесе
басқа мамандықты игеруді
талап етеді.
Өндірістің құлдырауынан
туындайды, яғни
экономикалық циклдың осы
фазасымен байланысты.
Ж 100
Ж
Ж
ЖК
СК
Д
мұндағы
ЖД- жұмыссыздық
:
деңгейі;
ЖС- жұмыссыздар саны;
ЖК- жұмыс күшінің саны.
Кез келген жұмыссыздың
деңгейімен байланыста болатын
экономикалық зиянды анықтау
үшін, әлемдік практикада Оукен
заңы қолданылады. Бұл заң
американ экономисі Артур
Оукеннің есімімен аталған. Осы
заң математикалық тұрғыдан
жұмыссыздық деңгейі мен
жалпы ұлттық өнім көлемінің
төмендеуі арасындағы
байланысты көрсетеді.

Ұқсас жұмыстар
Инфляция және жұмыссыздық
“Эканомикалық цикл. Инфляция және жұмыссыздық”
Экономикалық ауытқудың себептері
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЦИКЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФАЗАЛАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Экономикалық циклдар
Экономикалық циклдардың типтері
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ, ЖҰМЫССЫЗДЫҚ
Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде
Жұмыссыздық пен инфляция
Матрицалық, экономикалық, математикалық модельдеу
Пәндер