Ресми құжаттардың түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ресми құжаттардың
түрлері
Орындаған: Оразбаева А.М. (ФН-305)
Тексерген: Токсеитова А.С.
Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» тіл
саясатын іске асырудың алғашқы кезеңінде негізгі
төрт бағытта іс-шаралар жүргізеді. Соның бірі –
ресми іс жүргізуді мемлекеттік тілге кезең-
кезеңмен көшірудің нақты негізін жасау.
Іс қағаздарын қазақша жүргізу – мемлекеттік
тілдің жүзеге асуының нақты көрсеткіші.
Ресми іс-қағаздарының түрлері үшке
бөлінеді:
Азаматтық қарым-қатынастарды
реттейтін құжаттар төмендегідей:
Келісім-шарт – сыртқы саудада бір жақ (сатушы,
лицензиар) келісімшартта көрсетілген мүлікті (тауарды),
ғылыми-техникалық білімді екінші жақтың меншігіне
(алушы,лицензиат) беруге міндеттенетінін, ал екінші жақ өз
кезегінде бұл мүлікті немесе білімді көрсетілген мерзімде
алып, белгіленген бойынша төлеуге міндетгенетінін
көрсететін құжат.
Сенімхат (ағылш. warrant; power of attorney; proxy; — сенім
білдірушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші тұлғаға берген жазбаша
уәкілдігі. Сенімхат жазбаша нысанда және нотариаттық куәландыру
арқылы жасалынады. Егер сенімхат мүлікті басқару үшін және
нотариаттық куәландыруды талап ететін мәміле жасауға берілсе, оны
міндетті түрде нотариат куәландыруға тиіс. Сенімхаттың мерзімін сенім
білдіруші өзі белгілейді, бірақ заң бойынша ең ұзақ мерзім — 3 жыл.
Сенімхатта мерзімі көрсетілмесе, толтырылған күнінен бастап 1 жыл
мерзімге жарамды болып саналады.
Жеке адам өміріне қатысты құжаттарға келесілер
жатады:
Өтініш – жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, басқа
жұмысқа ауысу, демалыс беру және т.б. туралы өтінішпен ұйым ға
немесе лауазымды тұлғаға бағытталған құжат.
Түйіндеме немесе Резюме (Резюме; француз тілінен алынған термин;
“Айтылған, я жазылған мәселенің қысқаша түйіні” деген ма ғына береді) — белгілі
бір тұлғаның өмірбаяны, білімі, мамандығы, кәсіптік шеберлігі, біліктілігі,
икемділігі жайлы нақты, қысқа мәлімет беретін іс қа ғазыны ң бір т үрі.
Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне
қатысты құжаттарға жатады:
Бұйрық – қандай да бір міндетті (өндірістік немесе кәсіпорын
қызметкерлеріне байланысты) шешу үшін кәсіпорын директоры шығаратын
нормативтік құжат.
Ресми хаттар белгілі бір ортаның атқаратын
жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша карастырылады.
Олар ресми түрде мекеменің атынан жазылады және қызметтен
тыс мәселені қозғамайды.
Іс-қағаздарының қызметтері:
жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттеуші;
жеке адам мен қоғам арасындағы қатынасты реттеуші;
әр түрлі мекеме, ұйымдардың өзара байланысын реттеуші;
мекеме, ұйым жұмысын ұйымдастыру тәртібін негіздеуші;
жеке адам мен қоғам өміріне қатысты оқиғаларды ай ға қтаушы;
мемлекеттік басқару ісін жүйелеуші;
тарихи құбылыстарды зерттеудің қайнар к өзі;
мекеме мен ұйымның атқарған істерінің көрсеткіші;
мемлекеттік тілдің жүзеге асуының нақты к өрсеткіші.
Іс-қағаздарының сипаттары:
Құжаттау үрдісі злементтері:

құжаттарды дайындау;
құжаттарды жолдау, тіркеу;
сырттан келген құжаттарды қабылдау, тіркеу;
құжаттарды қолдануға дайындау;
құжаттардың жүзеге асырылуын бақылау;
құжаттарды мұрағат қорына дайындау.
Қорытынды
Қазақ ресми іс қағаздары халықтың қоғамдық,
өмірімен, мәдени өркендеуі мен, әдеби тілдің дамып, жанрлық
тармақталуымен,қоғамдық қызметінің артуымен байланысты
дамып, жетілуде.

Ұқсас жұмыстар
Құжат, оның түрлері және қызметі
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ РЕСМИ ІС ҚАҒАЗДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы беру
Жеке құрам бойынша құжаттар
Құжаттың атауы өмірбаян
Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар
Іскерлік ортада сөйлеу мәдениеті
Электронды қызмет түрлері Электронды құжат айналымы Электронды оқулықтар дайындау жайлы
ТӘРБИЕШІ ПОРТФОЛИОСЫ
Профилактикалық қызметті регламенттейтін нормативтік құжаттар
Пәндер