Атом ядросының физикасы
Презентация қосу
Атом ядросының
физикасы

Ядролық физика атом
ядросының құрылымын,
қасиеттерін, оның түрленулерін
зерттейді, микроәлемде болып
жататын құбылыстарды
зерттейді.
Радиоактивті
ыдырау

Альфа-ыдырау Бета-ыдырау Гамма-ыдырау
•Альфа-ыдырау кезінде атом
ядросы зарядтың саны Z екіге
және массалық саны А төртке
кем туынды ядроға түрленеді.
Жаңа элемент Менделеев
кестесіндегі периодтық
жүйенің бас жағына қарай екі
орынға ығады.
• β-сәулесінің табиғатын Резерфорд
ашқан болатын. Ол шапшаң
қозғалатын электрондар ағыны.
• Бета-ыдырау кезінде атом
ядросының зарядтық саны Z бір
заряд бірлігіне артады, ал
массалық сан өзгермейді.
•1900 жылы Вилард
ядролық сәуле
шығарудың құрамындағы
үшінші компонеттің бар
екенін тапты, оны гамма-
сәуле шығару деп атаған.
Экзотерма және
эндотерма
• Ядролық реакция кезіндегі
кинетикалық энергиялардың өзгеруі
реакцияға қатысқан бөлшектер мен
ядролардың тыныштық
энергияларының өзгерісіне тең.
Мұндай реакция экзотермалық деп
аталады. Егер ΔЕ<0 болса, онда
реакция кезінде энергия жұтылады,
кинетикалық энергияның кемуі
есебінен жүйенің тыныштық
энергиясы артады. Осындай реакция
эндотермалық деп аталады.

Ұқсас жұмыстар
Атом ядросы
Тізбекті ядролық реакциялар
Атом физикасы
Атомның құрамы мен құрылысы
АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
Атомдар құрылысы
Резерфорд тәжірибесі. Атомның планетарлық моделі. Атом ядросының құрамы
Атом құрылысы
Нуклондардың меншікті байланыс энергиясы
Атом бүтіндей алғанда зарядсыз, бейтарап бөлшек
Пәндер