Аудит


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Аудит
Орындаған: Қадырова Жанар

Тобы: УА-303

Семей 2015 жыл
Жоспар

1. Аудиттің пайда болуы және оның
даму кезеңдері
2. Аудит функциялары мен объектілері,
пәні
• Аудит(лат. Audіt - «тыңдап тұр» ) –
кәсіпорындардың, фирмалардың,
ұйымдардың, мекемелердің, бірлестіктер
мен акционерлік қоғамдардың қаржылық-
шаруашылық қызметтеріне білікті талдау
жасау.
• Аудит— 1) жүйенің басқару элементтерін
тексеру;
2) қорғанышқа қатысы бар маңызды
оқиғаларды табу және тіркеу мүмкіндігі.
Операциялық жүйенің қорғаныш жүйесі
осы қимылды орындаған процесті тіркеу
үшін қорғаныштың ұқсастырғышын
қолданады.
• Аудит – экономикалық субъектілердің Қаржы –
шаруашылық қызметіне бақылауды
ұйымдастырудың әдістері болып табылады.
• Ревизия (Audit) — жүйенің тиімді жұмыс істейтінін
анықтау мақсатымен
жабдықтарды, программаларды, жұмыс режимдері
мен процедураларды тексеру.
• Ревизия (тексеру) - мемлекеттік қаржылық бақылау
жүйесінің маңызды бөлігі ол жүргізілетін
шаруашылық операциялардың заңдылығын,
дұрыстығын, мақсатқа сәйкестігін, экономикалық
тиімділігін байқау мақсатымен шектеліп немесе
қызмет бойындағы адамның ісін тексеру болып
табылады.
Дүние жүзіндегі аудиторлық жүйені
құрған бірінші мемлекет - Қытай.
Қытайлардың көне жазулары
бойынша, б.э.д 700 жылдарда Бас
аудитордың орны болған, оның негізгі
міндеті өкімет чиновниктерінің
тазалығына кепіл болу, өзінің міндеті
бойынша өкіметтің ақшасы мен
мүліктеріне пайдалануға қызмет
жөнінде құқығы болған.
Кейбір деректерде аудиттің
тарихы 17 ғ асырда пайда болды
делінген.
1773 жылы Шотландияның
орталығ ы- Эдинбургке арналғ ан
адрестік кітапшада жеті
аудиторлардың есемі айтылғ ан.
Осығ ан сүйене отырып, кейбір
авторлар кәсіпқой аудитор батыс
елдерінде, Шотландияда 19
ғ асырдың ортасында пайда болды
деген ұғ ымғ а келеді.
Аудиттің одан әрі дамуына
1862 жылы Британ бірлестігі
жөніндегі шыққан заң әсерін
тигізді. Бұл заңда бірлестіктің
шоттары мен есептерін ең аз
дегенде жылына бір рет
аудиторлар тексеруі қажет
делінген.
Америка Құрама Штаттарында
аудиторлық жұмыс
британдықтардың әсерінен пайда
болған. 1896 жылы Нью-Йорк
штатының заңды орындары
аудиторлық қызметті реттеу
жөнінде заң жобасын қабылдаған.
Қазіргі заманда нарық экономикасы
дамыған дүние жүзіндегі барлық
мемлекеттерде аудит жөнінде қоғамдық
институттар құрылған. Көпшілік
мемлекеттерде бухгалтер-аудит жөнінде
кәсіби мекемелер құрылған.
Мысалы, 1880 жылы Англияда
машықтанған бухгалтерлер Институты
құрылған, 1887 жылы АҚШ-та
дипломатиялық бухгалтерлер Институты,
Германияда- аудиторлар Институты, т.б.
Аудит Қазақстан Республикасында жаңадан пайда
бола бастады. 1990 жылы алғ ашқы аудиторлық фирма
ҚР министрлер Кеңесінің 15.02.1990 жылғ ы №60
қаулысына байланысты ҚР Қаржы Министрлігіні ң
құ рамынан «Қазақстан –аудит» атты аудиторлық
орталық құрылғ ан. 1992 жылдан бастап ол өз бетінше
ірі акционерлік бірлестікке айналып, Қазақстан
территориясындағ ы кәсіпорындар мен мекемелерге
билік формасына қарамастан аудиторлық қызмет пен
кеңес беру жұмыстарын атқара бастады.
Аудиторлық жұмыстың әрі қарай дамуына
18.10.1993 жылы шыққан «Қазақстан
Республикасындағ ы аудиторлық қызмет туралы» заңы
әсерін тигізді.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУДИТТІ
НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
1. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңы- 20.11.1998ж
2. Қазақстан Республикасының конституциясы 30.08.1995ж
3. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп және қаржылы қ есептілік
туралы заңы 27.02.2007ж
4. Ұлттық қаржылық есептіліктің № 2 стандартын бекіту туралы Қаза қстан
Республикасының Қаржы министрінің 2007ж 21 маусымдағы № 217
Бұйрығы
5. Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесін бекіту туралы Қаза қстан
Республикасының Қаржы Министрлігінің 2007ж 22 маусымдағы № 221
Бұйрығы
6. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарын бекіту туралы Қаза қстан
Республикасының Қаржы министрінің 2007ж 23 мамырдағы № 185 бұйрығы

7. Аудиторлық стандарттар және басқа да реттеуші құжаттар
«Аудит – тәуелсіз, дербес тексеру және
табыстылы ақпарат туралы өз пікірін айту»

Англия ғалымы Рой Додж
«Аудит  негізінде  кәсіпкерлік  ретінде  қызмет 
көрсету,  қоғам  үшін  өте  қажет  информациялардың 
дұрыстығын  анықтау  мен  кәсіпорынның 
табыстылық  отчеттарын,  ақпаратын  тексеріп, 
басылымға  шыққан  мәліметтердің  шындығын 
анықтау» 
Англия аудит маманы Роджер Адамс
Аудит пәні дегеніміз шарт бойынша
және келісім арқылы тәуелсіз эксперттік
негізде және бухгалтерлік есепті талдау,
т.б. кәсіпорындардың жұмыстарының
дұрыстығын, анықтығын анықтай отырып,
оған толық түрде объетивті баға беру,
сонымен қатар ішкі аудиттің тексеру
жүйелерінің қабылдаған есеп саясатына,
нормативтік актілерге сәйкестігіне көңіл
бөлу.
Аудит қызметінің негізгі міндеттері:
1.Кәсіпорынның финанстық есеп берушілігінің нақтылығын қамтамасыз
ету және финанстық есепті пайдаланушылар үшін ақпараттық
тәуекелділіктің деңгейін төмендету.
2.Компоненттік мәліметтерді жинау және бағалау.
3.Кәсіпорынның немесе оның жеке түрлерінің экономикасын жүйелі
және жан-жақты талдау.
4.Кәсіпорын қызметінің оның уставына, бизнес-жоспарына сәйкестілігін
тексеру.
5.Заңдылықтардың сақталуын, бухгалтерлік есеп, есеп берушіліктердің
жүргізілуін және мемлекеттік органдардың шаруашылық субъектінің
финанстық жағдайы туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз етілуін
бақылау.
6.Алғашқы құжаттарды тексеру.
7.Бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастыру және жүргізуде клиенттерге
консультациялық қызметтер көрсету.
8.Клиенттермен қатынасты нығайту және өсуіне әрекет жасау.
Назарлары
ң ызға рахме
т!!!

Ұқсас жұмыстар
Аудиттің түрлері
ДМ дамуындағы дүниежүзілік тәжірибе қандай
Аудит қалыптасуы және даму
Алдын-ала жоспарлау. Аудиттің жалпы жоспары, бағдарламасы. ХАС-300 “Жоспарлау”
Бұрмалаулар және түрлері (алаяқтық фактісі) Аудиторлық тәуекелдік және оның компоненттері “Тәуекелділікті бағалау” “Ішкі аудит”
Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің қызметі
Аудитті жургізудің сатылары
Аудит қызметінің негізгі принциптері
Аудиторлық қызмет түрлері
АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
Пәндер