MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қаз ҰТУ

Орындаған: НБ-03-2к
тобының студенті
Жаңабек А.
Қабылдаған: аға
оқытушы
Сұлтанбекова Ж.Ж.

Exit Алматы
Алматы
МАЗМҰНЫ
MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР
КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
Кестелерді жасау
Тор сызықтарын бейнелеу және жасыру
Кестелерді алдын ала даярлау
Кестедегі мәліметтерді жылжыту және олардың көшірмесін алу
Бағаналар енін өзгерту
Кесте қатарларымен жұмыс жасау
Ұяшықтарды біріктіру және бөлу
Ұяшықтарды бөлу
Кестелерді форматтау

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР

MS WORD – мәтіндік құжаттарды дайындауға,
түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған
Wіndows жүйесінің қосымша программасы. Ол –
мәтіндік және графиктік мәліметтерді өңдеу
барысында жүзден аса операцияларды орындай
алатын ең кең тараған мәтін редакторларының бірі.
Қазіргі компютерлік технологияда орындауға
болатын кез келген операция бұл ортада жүзеге
асырыла береді. Мысалы, басқа ортада
дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер,
суреттер сияқты неше түрлі объектілерді
байланыстыра отырып осы ортаға енгізуге болады.

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР
(жалғасы)
Жалпы, Word редакторында
типография жұмысына керекті
баспа материалдарын теруден
бастап, олардың оригинал макетін
толық жасауға дейінгі барлық
жұмыс орындалады, оларды
көбейте отырып тарату
мүмкіндіктері де толық қамтылған.
Мұнда құжаттар мен кестелерді көрікті етіп, безендіруге қажет
көптеген дайын шаблондар, стильдер, жазылып бірден
орындалатын ішкі макропрограммалау тілі, қарапайым графиктік
бейнелерді салатын құрал-саймандар және т. с. с. жетіп артылады.

КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
• Мәтін редакторлармен жұмыс істеу барысында
реттелген информацияны жиі пайдаланамыз. Осындай
реттелген, ықшам информацияны сақтаудың ең бір
қолайлы тәсілі кестелер (таблица) болып табылады.
Кестелер әртүрлі тізімдер мен қаржы ақпараттарын
көрсетуде және басқа да осындай есептердің
көптеген түрлерінде жиі қолданылады. Кестелер,
оның ішіндегі мәліметтерді жақсы қабылдау үшін,
графиктік иллюстрациялардан да тұруы мүмкін. Word
редакторы жұмыс кезінде көптеген практикалық
есептердің орындалуын жеңілдететін, әртүрлі
амалдар жиынын орындай алатын кестелерді
ыңғайлы пайдалану жолдарын ұсынады.
Кестелермен жұмыс істеуге арналған командалар
кестені жасау мен оны өңдеуді жеңілдетуге, сондай-ақ
ондағы сақталынған мәліметтерді реттеу мен
форматтауға мүмкіндік береді.

Кестелерді жасау
• Кесте құжаттық мәтіннің кез келген жеріне қойыла
береді. Кесте көлемі қағаз парағынан үлкен болуы да
мүмкін, сондықтан ол бір немесе бірнеше беттерде
орналаса алады. Мұндай жағдайда сіздер кесте
тақырыптарын әрбір беттің жоғарғы жағына автоматты
түрде орналастыра аласыздар. Кестені алғаш рет құру
үшін Кесте-Кестені енгізу (Таблица-Вставить таблицу)
командасын немесе стандартты саймандар панеліні ң
Кестені енгізу батырмасын пайдалану қажет. Кесте
құрылған соң, алдын ала жасалып қойған олардың
стандартты ықшам форматтары жиынынан өзіңізге
қажетті форматты таңдап алуға болады, ол үшін Кесте-
Кестені автоформаттау командасын орындаған жөн.

Тор сызықтарын
бейнелеу және жасыру
Тор сызықтары кесте ұяларының
мөлшерін белгілеп көрсету үшін
қолданылады. Кесте-Тор (Таблица-
Сетка) командасы тор сызықтарын
бейнелеп көрсетуге немесе
жасыруға мүмкіндік береді. Бұл
команда ауыстырғыштар тобына
жатады, яғни оны бірінші рет
орындау нәтижесінде экраннан тор
сызықтары алынып тасталса,
команданы қайтадан орындау – тор
сызықтарын қайтадан экран бетіне
шығарады

Кестелерді алдын ала даярлау
• Жұмыс кезінде жиі-жиі
мәліметтер орналасқан кестенің
параметрлерін өзгерту қажеттігі
туады. Word редакторында
кестелерді өңдеудің көптеген
мүмкіндіктері – ұялардағы
мәліметтердің орнын ауыстыру
және көшірмелерін алу,
торлардың биіктігі мен енін
өзгерту т.б. бар. Келесі тарауларда
кестелерді өңдеуге арналған
мүмкіндіктермен таныс
боласыздар.

Ұяларды таңдап алу
Өңдеу командасын орындамастан бұрын мұнан
былай әрекеттер орындалатын қатарларды, бағаналарды
немесе ұяшықтарды алдынала белгілеп таңдап алу
қажет. Word бір немесе бірнеше қатарлар мен
бағаналарды толығымен таңдауға мүмкіндік береді.
Таңдап алынған ұяларды бейнелеп көрсету үшін ақ-қара
түсті қарама-қарсы көріністер (инверсиялы)
қолданылады.

Кестедегі мәліметтерді жылжыту және
олардың көшірмесін алу
• Бір немесе бірнеше торлар
мәліметтерін басқа орынға жылжыту
немесе олардың көшірмесін алу үшін келесі
әрекеттер орындалады:
• – мәліметтері жылжытылатын не
көшірмесі алынатын қатарлар мен
бағаналарды алдымен белгілеп алу керек;
• – тышқан курсорын белгіленген торлар
маңында оның түрі оңнан солға қарай
бағытталған тілсызық түріне келгенше
жылжытып қозғау қажет;
• – келесі орындалатын әрекет белгілеп
алынған элементтерді жылжытамыз ба
немесе көшірмесін аламыз ба, соған
байланысты болады.

Бағаналар енін өзгерту
Егер кестені құру барысында оның
бағаналар енінің сандық мәндерін нақты
көрсетпесеңіз, онда бағаналар ені
қатарға байланысты бірдей бөліктерге
бөлініп шыға келеді. Кестенің шеттері
текстегі қатар шекараларымен бірдей
болады. Кестемен жұмыс істеу барысында
бағананың немесе жеке тордың енін
өзгерту қажет болуы мүмкін. Ол үшін
тордың немесе бағананың оң жақ
шекарасын курсормен жылжыта аламыз,
әйтпесе көлденең белдеу сызығындағы
бағаналар маркерінің орнын ауыстырамыз
немесе "Кесте-Ұяшықтар биіктігі мен ені"
(Таблица-Высота и ширина ячеек)
командасын қолданса да болады.

Кесте қатарларымен жұмыс жасау
Жаңадан құрылған кестеде барлық қатарлардың биіктігі
бірдей болады. Мәтінді енгізу барысында қатар биіктігі
енгізілген жолдар санымен өзгеріп отырады. Қатарлар биіктігін
өзгерту үшін сіздер тік белдеу сызығын немесе "Ұяшықтарды ң
биіктігі мен ені" сұхбат терезесін қолдануларыңызға болады.
Егер тез арада тек бір қатарды дұрыстау қажет болған жағдайда
ғана, тік белдеу сызығын қолданған абзал. Бірнеше
қатарларды бірдей етіп дұрыстау үшін "Ұяшықтардың биіктігі
мен ені" сұхбат терезесін қолданған жөн. Осы терезенің тағы
бір артықшылығы – қатарлар биіктігінің нақты санды қ
мәндерін де енгізуге болады, ол белдеу сызы ғыны ң к өмегімен
іске аспайды.

Ұяшықтарды біріктіру және бөлу
• Word-та бір-біріне жақын орналасқан торларды бір
торға біріктіруге мүмкіндік береді. Мұнда олардың
ішіндегі мәліметтер де бір ұяшықтың ішіне біріктіріледі.
• Бір қатарда бір-біріне жақын орналасқан бірнеше
торларды біріктіру үшін келесі әрекеттерді орындалады:
• - біріктіретін ұяларды белгілеп алыңыз. Кесте-
Ұяшықтарды біріктіру (Таблица-Объеденить ячейки)
командасын орындаңыз. Нәтижесінде белгіленіп
алынған ұялар біріктіріледі. Қажет болса ұя ішіндегі
мәліметті бөлек форматтай аласыз.

Ұяшықтарды бөлу
• Ұяшықтарды бөліктерге б өлу біріктіруге қатысты кері операция болып табылады. Оны ң к өмегімен біріктірілген ұяшы қтарды
бастапқы қалпына келтіруге болады. Мұнда ұяшы қтар арасында м әтінді орналастыру символдар санымен аны қталады.
• Сондай-ақ біріктірілмеген к өлемді ұяшықтарды да б өлуге болады. М ұндайда бір торды қанша ұяшы қтар санына б өлу керек болса,
соншасына теңдей етіп б өледі.
• Сонымен, бөлуге арналған бір немесе бірнеше торларды тандап алу керек.
• Кесте-Ұяшықтарды бөлу (Таблица-Разбить ячейки) командасын та ңдаса қ, н әтижесінде экранда " Ұяшы қтарды б өлу" с ұхбат терезесі
пайда болады. Сол терезенің "Ба ғаналар саны" енгізу өрісінде ба ғаналар санын бейнелейтін жа ңа санды қ м әнді енгізіп, ОК батырмасын
басу жеткілікті.

Кестелерді форматтау
• Кестедегі мәліметті жеңіл әрі тез оқуға мүмкіндік беретіндей
етіп форматтай аласыздар. Торлар ішіндегі мәліметті
форматтау үшін әдеттегі мәтінді форматтау тәсілдерін де
қолдануға болады. Мысалы, сіздер қаріп түрін, өлшемін және
кескінін (сызылымын) өзгерте аласыз. Формат командасы
ұсынатын барлық (бұрыннан таныс) әрекеттерді
қолдануларыңызға болады. Мысалға, қатар аралық интервалды
анықтап, оның шеттерін туралауға және ол үшін контекстік-
тәуелді меню қолдануға мүмкіндік бар. Контекстік менюді
тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы шақыруға болады.
Бұдан басқа да тікелей кестені әшекейлеу элементтерін қосуға
болады.

Exit 15

Ұқсас жұмыстар
Word редакторы туралы негізгі түсінік
Сабақ кестесін құру
Кесте құру жолдары
Кестені құжатқа Алдымен кестені
Кестелерді редакциялау
Microsoft office Word Мәтіндік редакторы. Терезе элементтері
MS WORD
Кесте бөлігі
Мәліметтерді сүзу
Құжаттарды әзірлеу
Пәндер