Сайтқа презентация қосу

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қаз ҰТУ

Орындаған: НБ-03-2к тобының студенті Жаңабек А. Қабылдаған: аға оқытушы Сұлтанбекова Ж.Ж.

Exit

Алматы 2004 Алматы 2004

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ Кестелерді жасау Тор сызықтарын бейнелеу және жасыру Кестелерді алдын ала даярлау Кестедегі мәліметтерді жылжыту және олардың көшірмесін алу Бағаналар енін өзгерту Кесте қатарларымен жұмыс жасау Ұяшықтарды біріктіру және бөлу Ұяшықтарды бөлу Кестелерді форматтау

МАЗМҰНЫ

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР

          MS WORD – мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Wіndows жүйесінің қосымша программасы. Ол – мәтіндік және графиктік мәліметтерді өңдеу барысында жүзден аса операцияларды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторларының бірі. Қазіргі компютерлік технологияда орындауға болатын кез келген операция бұл ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектілерді байланыстыра отырып осы ортаға енгізуге болады.

MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР (жалғасы)                 Жалпы, Word редакторында типография жұмысына керекті баспа материалдарын теруден бастап, олардың оригинал макетін толық жасауға дейінгі барлық жұмыс орындалады, оларды көбейте отырып тарату мүмкіндіктері де толық қамтылған. Мұнда құжаттар мен кестелерді көрікті етіп, безендіруге қажет көптеген дайын шаблондар, стильдер, жазылып бірден орындалатын ішкі макропрограммалау тілі, қарапайым графиктік бейнелерді салатын құрал-саймандар және т. с. с. жетіп артылады.

    Мәтін редакторлармен жұмыс істеу барысында реттелген информацияны жиі пайдаланамыз. Осындай реттелген, ықшам информацияны сақтаудың ең бір қолайлы тәсілі кестелер (таблица) болып табылады. Кестелер әртүрлі тізімдер мен қаржы ақпараттарын көрсетуде және басқа да осындай есептердің көптеген түрлерінде жиі қолданылады. Кестелер, оның ішіндегі мәліметтерді жақсы қабылдау үшін, графиктік иллюстрациялардан да тұруы мүмкін. Word редакторы жұмыс кезінде көптеген практикалық есептердің орындалуын жеңілдететін, әртүрлі амалдар жиынын орындай алатын кестелерді ыңғайлы пайдалану жолдарын ұсынады. Кестелермен жұмыс істеуге арналған командалар кестені жасау мен оны өңдеуді жеңілдетуге, сондай-ақ ондағы сақталынған мәліметтерді реттеу мен форматтауға мүмкіндік береді.

КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

Кестелерді жасау
          Кесте құжаттық мәтіннің кез келген жеріне қойыла береді. Кесте көлемі қағаз парағынан үлкен болуы да мүмкін, сондықтан ол бір немесе бірнеше беттерде орналаса алады. Мұндай жағдайда сіздер кесте тақырыптарын әрбір беттің жоғарғы жағына автоматты түрде орналастыра аласыздар. Кестені алғаш рет құру үшін Кесте-Кестені енгізу (Таблица-Вставить таблицу) командасын немесе стандартты саймандар панелінің Кестені енгізу батырмасын пайдалану қажет. Кесте құрылған соң, алдын ала жасалып қойған олардың стандартты ықшам форматтары жиынынан өзіңізге қажетті форматты таңдап алуға болады, ол үшін КестеКестені автоформаттау командасын орындаған жөн.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Восток Запад Север

Тор сызықтарын бейнелеу және жасыру
      Тор

сызықтары кесте ұяларының мөлшерін белгілеп көрсету үшін қолданылады. Кесте-Тор (Таблица-Сетка) командасы тор сызықтарын бейнелеп көрсетуге немесе жасыруға мүмкіндік береді. Бұл команда ауыстырғыштар тобына жатады, яғни оны бірінші рет орындау нәтижесінде экраннан тор сызықтары алынып тасталса, команданы қайтадан орындау – тор сызықтарын қайтадан экран бетіне шығарады

    Жұмыс кезінде жиі-жиі мәліметтер орналасқан кестенің параметрлерін өзгерту қажеттігі туады. Word редакторында кестелерді өңдеудің көптеген мүмкіндіктері – ұялардағы мәліметтердің орнын ауыстыру және көшірмелерін алу, торлардың биіктігі мен енін өзгерту т.б. бар. Келесі тарауларда кестелерді өңдеуге арналған мүмкіндіктермен таныс боласыздар.

Кестелерді алдын ала даярлау

     

Өңдеу командасын орындамастан бұрын мұнан былай әрекеттер орындалатын қатарларды, бағаналарды немесе ұяшықтарды алдынала белгілеп таңдап алу қажет. Word бір немесе бірнеше қатарлар мен бағаналарды толығымен таңдауға мүмкіндік береді. Таңдап алынған ұяларды бейнелеп көрсету үшін ақ-қара түсті қарамақарсы көріністер (инверсиялы) қолданылады.

Ұяларды таңдап алу

Кестедегі мәліметтерді жылжыту және олардың көшірмесін алу
         Бір немесе бірнеше торлар мәліметтерін басқа орынға жылжыту немесе олардың көшірмесін алу үшін келесі әрекеттер орындалады: – мәліметтері жылжытылатын не көшірмесі алынатын қатарлар мен бағаналарды алдымен белгілеп алу керек; – тышқан курсорын белгіленген торлар маңында оның түрі оңнан солға қарай бағытталған тілсызық түріне келгенше жылжытып қозғау қажет; – келесі орындалатын әрекет белгілеп алынған элементтерді жылжытамыз ба немесе көшірмесін аламыз ба, соған байланысты болады.

      

Егер кестені құру барысында оның бағаналар енінің сандық мәндерін нақты көрсетпесеңіз, онда бағаналар ені қатарға байланысты бірдей бөліктерге бөлініп шыға келеді. Кестенің шеттері текстегі қатар шекараларымен бірдей болады. Кестемен жұмыс істеу барысында бағананың немесе жеке тордың енін өзгерту қажет болуы мүмкін. Ол үшін тордың немесе бағананың оң жақ шекарасын курсормен жылжыта аламыз, әйтпесе көлденең белдеу сызығындағы бағаналар маркерінің орнын ауыстырамыз немесе "КестеҰяшықтар биіктігі мен ені" (ТаблицаВысота и ширина ячеек) командасын қолданса да болады.

 Бағаналар енін өзгерту

Кесте қатарларымен жұмыс жасау
      Жаңадан құрылған кестеде барлық қатарлардың биіктігі бірдей болады. Мәтінді енгізу барысында қатар биіктігі енгізілген жолдар санымен өзгеріп отырады. Қатарлар биіктігін өзгерту үшін сіздер тік белдеу сызығын немесе "Ұяшықтардың биіктігі мен ені" сұхбат терезесін қолдануларыңызға болады. Егер тез арада тек бір қатарды дұрыстау қажет болған жағдайда ғана, тік белдеу сызығын қолданған абзал. Бірнеше қатарларды бірдей етіп дұрыстау үшін "Ұяшықтардың биіктігі мен ені" сұхбат терезесін қолданған жөн. Осы терезенің тағы бір артықшылығы – қатарлар биіктігінің нақты сандық мәндерін де енгізуге болады, ол белдеу сызығының көмегімен іске аспайды.

Ұяшықтарды біріктіру және бөлу
      Word-та бір-біріне жақын орналасқан торларды бір торға біріктіруге мүмкіндік береді. Мұнда олардың ішіндегі мәліметтер де бір ұяшықтың ішіне біріктіріледі. Бір қатарда бір-біріне жақын орналасқан бірнеше торларды біріктіру үшін келесі әрекеттерді орындалады: - біріктіретін ұяларды белгілеп алыңыз. КестеҰяшықтарды біріктіру (Таблица-Объеденить ячейки) командасын орындаңыз. Нәтижесінде белгіленіп алынған ұялар біріктіріледі. Қажет болса ұя ішіндегі мәліметті бөлек форматтай аласыз.

Ұяшықтарды бөлу
       Ұяшықтарды бөліктерге бөлу біріктіруге қатысты кері операция болып табылады. Оның көмегімен біріктірілген ұяшықтарды бастапқы қалпына келтіруге болады. Мұнда ұяшықтар арасында мәтінді орналастыру символдар санымен анықталады. Сондай-ақ біріктірілмеген көлемді ұяшықтарды да бөлуге болады. Мұндайда бір торды қанша ұяшықтар санына бөлу керек болса, соншасына теңдей етіп бөледі. Сонымен, бөлуге арналған бір немесе бірнеше торларды тандап алу керек. Кесте-Ұяшықтарды бөлу (Таблица-Разбить ячейки) командасын таңдасақ, нәтижесінде экранда "Ұяшықтарды бөлу" сұхбат терезесі пайда болады. Сол терезенің "Бағаналар саны" енгізу өрісінде бағаналар санын бейнелейтін жаңа сандық мәнді енгізіп, ОК батырмасын басу жеткілікті.

Кестелерді форматтау
Кестедегі мәліметті жеңіл әрі тез оқуға мүмкіндік беретіндей етіп форматтай аласыздар. Торлар ішіндегі мәліметті форматтау үшін әдеттегі мәтінді форматтау тәсілдерін де қолдануға болады. Мысалы, сіздер қаріп түрін, өлшемін және кескінін (сызылымын) өзгерте аласыз. Формат командасы ұсынатын барлық (бұрыннан таныс) әрекеттерді қолдануларыңызға болады. Мысалға, қатар аралық интервалды анықтап, оның шеттерін туралауға және ол үшін контекстіктәуелді меню қолдануға мүмкіндік бар. Контекстік менюді тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы шақыруға болады. Бұдан басқа да тікелей кестені әшекейлеу элементтерін қосуға болады.

Exit


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь